Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0250/2007

Debates :

PV 21/06/2007 - 14.1
CRE 21/06/2007 - 14.1

Balsojumi :

PV 21/06/2007 - 15.1
CRE 21/06/2007 - 15.1

Pieņemtie teksti :


Pieņemtie teksti
PDF 219kWORD 53k
Ceturtdiena, 2007. gada 21. jūnijs - Strasbūra
Kuba
P6_TA(2007)0288RC-B6-0250/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 21. jūnija rezolūcija par Kubu

Eiropas Parlaments,

‐   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par stāvokli Kubā un it īpaši 2004. gada 17. novembra(1) un 2006. gada 2. februāra(2) rezolūciju,

‐   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē 2004., 2005. un 2006 gadā un attiecīgi ES politiku 2005. gada 28. aprīļa(3), 2006. gada 18. maija(4) un 2007.gada 26. aprīļa(5) jautājumā,

‐   ņemot vērā 2006. gada 14. decembra rezolūciju par A. Saharova balvu(6),

‐   ņemot vērā Padomes prezidentvalsts 2005. gada 14. decembra deklarāciju par kustību "Sievietes baltā" (Damas de Blanco) un iepriekšējās, 2003. gada 26. marta un 2003. gada 5. jūnija, deklarācijas par stāvokli Kubā,

‐   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju 96/697/KĀDP(7) par Kubu, ko pieņēma 1996. gada 2. decembrī un kuru periodiski atjaunināja,

‐   ņemot vērā 2007. gada 18. jūnija Vispārējo jautājumu un ārējo attiecību Padomes secinājumus,

‐   ņemot vērā Reglamenta 115. pantu,

A.   tā kā cilvēktiesību (tostarp civiltiesību, politisko, ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību) universālisma un nedalāmības aizsardzība joprojām ir viens no ES pamatmērķiem;

B.   tā kā daudzi neatkarīgie žurnālisti, nevardarbīgie disidenti un cilvēktiesību aizstāvji (demokrātiskās opozīcijas pārstāvji un vairumā gadījumu personas, kas saistītas ar Varelas projektu) vēl arvien tiek turēti cietumā, daži no viņiem ir nopietni slimi un daudzi ir kustības "Sievietes baltā" dalībnieču tuvi radinieki;

C.   tā kā Parlaments 2005. gadā piešķīra A. Saharova prēmiju par domas brīvību kustībai "Sievietes baltā"; tā kā Kubas varas iestāžu aizliegums kustībai "Sievietes baltā" saņemt šo balvu Parlamenta mītnē ir cilvēku pamattiesību, proti, tiesību brīvi izbraukt no savas valsts un atgriezties tajā, pārkāpums, jo šīs tiesības ir ierakstītas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā;

D.   tā kā Parlaments nolēma sūtīt delegāciju uz Kubu, lai pārliecinātos par A. Saharova balvas ieguvēju stāvokli; izsakot nožēlu par Kubas varas iestāžu atteikumu izsniegt delegācijas locekļiem vīzas;

E.   tā kā turklāt Parlamenta 2002. gada A. Saharova balvas ieguvējam Osvaldo Paijam Sardiņjasam (Oswaldo Payá Sardiñas) sistemātiski liedz iespēju brīvi izbraukt no Kubas un pieņemt Parlamenta un citu ES struktūru ielūgumus;

F.   ņemot vērā to, ka Kubai ir jāuzsāk politiska pāreja uz daudzpartiju demokrātiju, šajā procesā piedaloties un pieņemot lēmumus visiem Kubas iedzīvotājiem un ļaujot ikvienam iesaistīties atklātā dialogā;

G.   tā kā Padome atzīst, ka Kubā nav panākti taustāmi rezultāti cilvēktiesību jomā, pat neraugoties uz Padomes izrādīto labo gribu, 2005. gadā apturot kopējās nostājas papildu pasākumus;

H.   tā kā politiskais dialogs starp ES un Kubas valdību, ņemot vērā Padomes secinājumus, nedrīkst aizstāt tiešo "aktīvo dialogu ar pilsonisko sabiedrību un nevardarbīgo opozīciju" vai neņemt to vērā, tam jānoris saskaņā ar ES "uzskatiem par demokrātiju, vispārējām cilvēktiesībām un pamatbrīvībām", kā arī "tās politiku cilvēktiesību aizstāvju atbalstam visā pasaulē";

I.   tā kā Padomes kopējās nostājas nesenā pārskatīšana paredz Havanas augsta līmeņa apmeklējumos iekļaut tikšanās gan ar Kubas varas iestāžu pārstāvjiem, gan nevardarbīgo demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību, un stāvoklis cilvēktiesību jomā būs obligāts apspriešanas temats;

J.   pauž nožēlu par ANO Cilvēktiesību padomes lēmumu neturpināt uzraudzīt cilvēktiesību pārkāpumus Kubā;

1.   pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz pēdējo 48 gadu laikā pirmo varas pagaidu pāreju no Fidela Kastro pie kolektīvās vadības viņa brāļa Raula Kastro priekšgalā, politiskā, ekonomiskā un sociālā sistēma Kubā pēc būtības paliek tāda pati;

2.   pauž nožēlu, ka Kubas varas iestādes neizrāda nekādu reakciju uz ES aicinājumiem vispusīgi ievērot pamatbrīvības, jo īpaši vārda un politiskās apvienošanās brīvību;

3.   pauž nožēlu, ka nav uzklausīts Parlamenta un Padomes aicinājums nekavējoties atbrīvot visus politieslodzītos un tos, kas ieslodzīti pārliecības dēļ, kā arī uzstājīgi norāda, ka Kubas disidentu ieslodzīšana viņu ideālu un nevardarbīgās politiskās darbības dēļ ir pretrunā Vispārējai cilvēktiesību deklarācijai;

4.   mudina Padomi un Komisiju arī turpmāk īstenot visus vajadzīgos pasākumus, pieprasot atbrīvot politieslodzītos un nodrošinot politisko oponentu un cilvēktiesību aizstāvju vajāšanas tūlītēju pārtraukšanu;

5.   mudina ES iestādes bez kādiem nosacījumiem atbalstīt un vispusīgi veicināt nevardarbīgu politisko pāreju uz daudzpartiju demokrātiju Kubā saskaņā ar Padomes Kopējo nostāju 96/697/KĀDP;

6.   atzinīgi vērtē Kubas opozīcijas grupu panākto vienošanos, kas balstās uz dokumentu "Vienoti brīvībai" ("Unidad por la Libertad"); aicina Komisiju sagatavot rīcības plānu, kā iepriekšminēto dokumentu izplatīt Kubas iedzīvotāju vidū;

7.   atgādina, ka samierināšanās procesam un savstarpējai sapratnei jāaptver visi Kubas iedzīvotāji, kas gatavi nevardarbīgā ceļā tiekties pēc brīvības, demokrātijas un saticības;

8.   mudina ES iestādes turpināt dialogu ar Kubas pilsonisko sabiedrību un arī turpmāk sniegt atbalstu nevardarbīgām pārmaiņām Kubā, izmantojot sadarbības instrumentus attīstības veicināšanas jomā, cita starpā Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu(8);

9.   uzsver, ka Padomes Kopējo nostāja 96/697/KĀDP pilnībā paliek spēkā, tāpat kā tās mērķi; pauž dziļu nožēlu, ka ES iestāžu un dalībvalstu pēdējā laikā rīkotajos augstā līmeņa apmeklējumos bija paredzētas sarunas ar visu Kubas režīma varas iestāžu pārstāvjiem, bet nevienas tiešas tikšanās ar nevardarbīgās demokrātiskās opozīcijas pārstāvjiem vai politieslodzīto radiniekiem;

10.   apliecina lēmumu nosūtīt oficiālu Parlamenta delegāciju uz Kubu un mudina Kubas varas iestādes mainīt nostāju un atļaut šādai delegācijai iebraukt valstī;

11.   mudina Kubas varas iestādes nekavējoties ļaut kustībai "Sievietes baltā" izbraukt no salas, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta ielūgumu, un uzdod priekšsēdētājam darīt visu iespējamo, lai A. Saharova balvas ieguvējas tiešām to personiski saņemtu;

12.   atkārtoti apstiprina uzaicinājumu Oswaldo Payá Sardiñas un pieprasa Kubas varas iestādēm ļaut viņam izbraukt uz Eiropu, lai viņš varētu uzrunāt Kopienas iestādes;

13.   prasa Kubas varas iestādēm ļaut politiskās opozīcijas pārstāvjiem, cilvēktiesību aktīvistiem un pārējiem pilsoņiem brīvi apmeklēt ārvalstis un brīvi atgriezties Kubā;

14.   atzīmē, ka Padome nolēmusi uzaicināt Kubas delegāciju uz Briseli, lai uzsāktu vispusīgu un atklātu politisko dialogu ar Kubas varas iestādēm; pauž cerību, ka, gatavojoties šim apmeklējumam, Padome sarunās ar Kubas valdības pārstāvjiem apspriedīs ES iestāžu uzaicinājumu kustībai "Sievietes baltā" un Oswaldo Payá Sardiñas, kā arī Parlamenta vēlmi nosūtīt delegāciju uz Kubu;

15.   uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai ciešāku politisko un ekonomisko sakaru ‐ arī palīdzības attīstības jomā ‐ veicināšana starp ES un Kubas varas iestādēm, kas var sekot vispusīgam un atklātam politiskajam dialogam, būtu vienmēr saistīta ar konkrētiem un pierādāmiem cilvēktiesību stāvokļa uzlabojumiem, kuri skar visus Kubas pilsoņus, sākot ar politieslodzīto un citu aiz pārliecības ieslodzīto atbrīvošanu;

16.  Nosoda ikvienu diskriminācijas un ierobežošanas uz dzimumu pamata politiku, tādu kā līdz šim Kubā pastāvošo politiku, un atzinīgi vērtē Kubas Nacionālā dzimumaudzināšanas centra pašlaik veiktās izglītojošās kapmaņas par diskrimināciju uz dzimumu pamata;

17.   atgādina, ka nākamā Padomes Kopējās nostājas pārskatīšana ir paredzēta 2008. gada jūnijā;

18.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai (EUROLAT), Kubas valdībai un Tautas varas nacionālajai asamblejai, kā arī kustībai "Sievietes baltā" un Oswaldo Payá Sardiñas, Parlamenta A. Saharova balvas ieguvējiem.

(1) OV C 201 E, 18.8.2005., 83. lpp.
(2) OV C 288 E, 25.11.2006., 81. lpp.
(3) OV C 45 E, 23.2.2006., 107. lpp.
(4) OV C 297 E, 7.12.2006., 341. lpp.
(5) Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0165.
(6) Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0601.
(7) OV L 322, 12.12.1996., 1. lpp.
(8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1889/2006 par finanšu instrumenta izveidi demokrātijas un cilvēktiesību atbalstam visā pasaulē (OV L 386, 29.12.2006., 1. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika