Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0248/2007

Viták :

PV 21/06/2007 - 14.3
CRE 21/06/2007 - 14.3

Szavazatok :

PV 21/06/2007 - 15.3

Elfogadott szövegek :


Elfogadott szövegek
PDF 128kWORD 52k
2007. június 21., Csütörtök - Strasbourg
Burma
P6_TA(2007)0290RC-B6-0248/2007

Az Európai Parlament 2007. június 21-i állásfoglalása Burmáról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2006. szeptember 29-i, Burmáról tartott első hivatalos ülésére,

–   tekintettel Ban Ki Mun, ENSZ főtitkár 2007. május 25-i nyilatkozatára, amelyben felszólított "Aung Szan Szú Kji és más politikai szereplők őrizetének" feloldására,

–   tekintettel a 2007. január 9. és 15. között a Fülöp-szigeteken tartott 12. ASEAN-csúcstalálkozóra,

–   tekintettel a 2007. május 28–29-én Németországban tartott 8. Ázsia–Európa külügyminiszteri találkozóra,

–   tekintettel a 2007. május 15-i, Than Shwe tábornoknak küldött, 59 volt államfő által aláírt levélre, amelyben felszólítanak "a világ egyetlen őrizetben lévő Nobel-békedíjas, Aung Szan Szú Kjinak azonnali szabadon engedésére",

–   tekintettel a Burmáról szóló 2005. május 12-i(1), 2005. november 17-i(2) és 2006. december 14-i(3) állásfoglalásaira,

–   tekintettel a Burmával szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2007. április 27-i 481/2007/EK bizottsági rendeletre(4),

–   tekintettel a Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) elnevezésű pártnak az 1990. május 27-i parlamenti választásokon elért győzelmének 17. évfordulójára,

–   tekintettel az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdésére,

A.   mivel az NLD vezetője, a Nobel-békedíjas és a Szaharov-díjjal kitüntetett Daw Aung Szan Szú Kji az elmúlt 17 évből 11-et házi őrizetben töltött,

B.   mivel 2007. május 25-én az Állami Béke és Fejlődés Tanácsa (SPDC) egy évvel meghosszabbította Aung Szan Szú Kji illegális fogva tartását,

C.   mivel az SPDC továbbra is rettenetesen módon megsérti a burmai nép emberi jogait a kényszermunkával, a másként gondolkodók üldözésével, a gyermekek katonának való besorozásával és az erőszakos áttelepítésekkel,

D.   mivel Burma népességének 30%-a, körülbelül 15 millió ember a szegénységi küszöb alatt él,

E.   mivel a Nemzeti Konvent – amelyet először 1993-ban hívtak össze az alkotmánytervezet elkészítésére, de azóta többször felfüggesztették – utoljára 2007. július 18-án fog összeülni, amely azonban a demokratikusan választott képviselők, nevezetesen az NLD-képviselők hiánya miatt nem rendelkezik legitimitással és nemzetközi hitelességgel,

F.   mivel az ASEAN most már határozottabb állásponton van a burmai katonai rezsim visszaéléseivel szemben, és követeli, hogy Burma javítson emberi jogi megítélésén és fogadja el a demokráciát,

G.   mivel a biztonsági szabványokkal, a biztonsággal és a kettős felhasználással kapcsolatos nemzetközi aggodalmak ellenére 2007. május 15-én Oroszország és Burma megállapodást kötöttek egy kísérleti nukleáris reaktor Burmában való megépítéséről;

1.   követeli Aung Szan Szú Kji azonnali és feltétel nélküli szabadon engedését;

2.   elítéli, hogy Aung Szan Szú Kjit évek óta házi őrizetben és egy ideig magánzárkában tartották, illetve 2003 óta kizárólag sürgős orvosi kezelésekre és az ENSZ politikai ügyekért felelős főtitkár-helyettesével való rövid találkozóra hagyhatta el őrizetét;

3.   elítéli az SPDC-t a burmai nép könyörtelen elnyomásáért és állandó üldöztetéséért, valamint a demokráciáért küzdő aktivisták bebörtönzéséért; külön felhívja a figyelmet U Win Tin, 78 éves újságíró esetére, akit politikai fogolyként majdnem két évtizede fogva tartanak a politikai foglyokkal szembeni rossz bánásmódról és az őket körülvevő szegényes körülményekről az ENSZ-nek írt leveléért;

4.   követeli az SPDC által fogva tartott U Win Tin és a becslések szerint több mint 1200 politikai fogoly azonnali szabadon bocsátását;

5.   helyteleníti, hogy az ország helyzete, a regionális és nemzetközi bírálatok, valamint 45 éves fennállásának ellenére az SPDC semmilyen lényegi lépést sem tett a demokrácia felé;

6.   sürgeti a Nemzeti Konvent törvényessé tételét az NLD és más politikai pártok és csoportok bevonása révén, és azt, hogy a Nemzeti Konvent a katonai hatalmi összefonódások konszolidálása helyett fogadja el a burmai nép valódi kívánságait tükröző demokratizálódási ütemtervet;

7.   üdvözli a tizenkettedik ASEAN-csúcstalálkozó elnöki nyilatkozatát, amelyben az ASEAN vezetői arra buzdították Burmát, hogy "tegyen nagyobb előrelépést a nemzeti megbékélés felé", felszólítottak "a letartóztatottak szabadon bocsátására és az összes érintett féllel való hatékony párbeszédre", és egyetértettek abban, hogy "az ASEAN mint hatékony regionális szervezet hitelességének megőrzése érdekében be kell bizonyítani, hogy képes a régión belüli fontos kérdések kezelésére;"

8.   sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy a malajziai külügyminiszter által vezetett, a tizenegyedik ASEAN-csúcstalálkozón megbízott 2006-os tényfeltáró küldöttség még nem vezetett a burmai katonai juntával szemben hozott keményebb intézkedésekhez, és reméli, hogy ezek rövidesen megvalósulnak;

9.   sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy továbbra is tartsák fenn konstruktív kapcsolatukat az ASEAN tagországaival, és biztosítsák, hogy az EU és az ASEAN közötti szabadkereskedelmi tárgyalásokat eszközként használják arra, hogy a polgári és demokratikus kormány felé való elmozdulás érdekében nyomást gyakoroljanak az SPDC-re;

10.   sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy csupán pár nappal az után, hogy a burmai katonai junta még egy évvel meghosszabbította Aung Szan Szú Kji illegális házi őrizetét, a burmai külügyminiszter, Nyan Win, részt vehetett Németországban az ASEM ez évi, nyolcadik külügyminiszteri találkozóján; emlékeztet arra, hogy Nyan Win szerepel az EU utazási tilalma által érintett burmai állampolgárok listáján, és felszólítja az EU tagországait, hogy szigorúbban tartsák be az EU utazási tilalmát;

11.   ragaszkodik ahhoz, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség minden burmai kísérleti nukleáris reaktort vessen alá átfogó védelmi intézkedéseknek annak biztosítása érdekében, hogy a polgári nukleáris programok egyikét sem fordítják katonai célokra, és felszólítja a burmai kormányzatot, hogy teljesítse az Atomsorompó Szerződésben foglalt kötelezettségvállalásait;

12.   sürgeti Kínát és Indiát, hogy a burmai kormányzattal szembeni figyelemre méltó gazdasági és politikai befolyásukat vessék latba annak érdekében, hogy jelentős fejlődést érjenek el az országban, és mindenképpen vessenek véget az ország fegyverekkel és egyéb stratégiai erőforrásokkal való ellátásának;

13.   felszólítja a Burmában befektető vállalatokat annak biztosítására, hogy projektjeik a lényeges emberi jogok tényleges tiszteletben tartásával valósuljanak meg, és ha felmerül az emberi jogok megsértése, függesszék fel tevékenységüket Burmában; csalódottságát fejezi ki amiatt, hogy néhány ország helyesnek tartotta befektetéseinek jelentős emelését Burmában, tekintet nélkül az emberi jogok ottani borzalmas helyzetére;

14.   üdvözli az EU célzott szankcióinak meghosszabbítását, ugyanakkor elismeri, hogy azok nem érték el a kívánt hatást a burmai emberek szenvedéseinek közvetlen felelőseivel szemben; felhívja a Tanácsot annak biztosítására, hogy az összes tagállam szigorúan alkalmazza a meglévő korlátozó intézkedéseket;

15.  felhívja a Tanácsot, hogy terjessze ki a szankciók körét, és bővítse a célszemélyek listáját, hogy az kiterjedjen az SPDC összes miniszterére, képviselőjére, tagjára, támogatójára és munkatársára, valamint családtagjaikra, továbbá a kormányzatot támogató üzletemberekre és más prominens személyekre is;

16.  megjegyzi, hogy a Tanács 2006. április 27-i 2006/318/KKBP közös álláspontjával(5) összhangban a támogatás a humanitárius segélyekre és a leginkább szükséget szenvedők megsegítésére korlátozódik; ragaszkodik ahhoz, hogy a segélyeket valódi nem kormányzati szervezeteken keresztül jutassák el Burmába, és e segélyek az SPDC lehető legkisebb részvételével valóban azokhoz kerüljenek, akiknek ezeket szánták;

17.   ebben az összefüggésben javasolja, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni a kapcsolatok erősítésére, és a burmai civil társadalomra, elsősorban a női csoportokra és az etnikai kisebbségekre összpontosító programokat kell kialakítani;

18.   sajnálja, hogy Kína, Oroszország – Dél-Afrika támogatásával – 2007. január 12-én megvétózta az ENSZ Biztonsági Tanácsának Burmáról szóló állásfoglalás-tervezetét, és felhívja az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy kettőzze meg erőfeszítéseit annak érdekében, hogy egyhangú támogatottságot harcoljon ki a politikai foglyok, köztük Aung Szan Szú Kji szabadon bocsátását követelő, kötelező érvényű állásfoglalás mellett;

19.   üdvözli Ibrahim Gambari kinevezését az ENSZ főtitkárának Burma ügyében illetékes külön tanácsadói posztjára, amely éppen az ENSZ Burmával kapcsolatos hozzáállásának egy kritikus pillanatában történt, és felszólítja az SPDC-t, hogy teljes mértékben működjön együtt az ENSZ-szel, és ne akadályozza annak munkáját;

20.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, az ASEAN-országok kormányainak, a Nemzeti Liga a Demokráciáért elnevezésű burmai pártnak, a Burmai Állami Béke és Fejlődés Tanácsának, a Kínai Népköztársaság kormányának, India kormányának, Oroszország kormányának, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatójának, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkárának.

(1) HL C 92. E, 2006.4.20., 410. o.
(2) HL C 280. E, 2006.11.18., 473. o.
(3) Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0607.
(4) HL L 111., 2007.4.28., 50. o.
(5) HL L 116., 2006.4.29., 77. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat