Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0248/2007

Debatai :

PV 21/06/2007 - 14.3
CRE 21/06/2007 - 14.3

Balsavimas :

PV 21/06/2007 - 15.3

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 209kWORD 55k
Ketvirtadienis, 2007 m. birželio 21 d. - Strasbūras
Birma
P6_TA(2007)0290RC-B6-0248/2007

2007 m. birželio 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Birmos

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. rugsėjo 29 d. vykusį pirmąjį oficialųjį JT Saugumo Tarybos susitikimą Birmos klausimais,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 25 d. JT Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-Moon pranešimą, kuriame jis ragina panaikinti "Daw Aung San Suu Kyi ir kitiems politiniams veikėjams taikomus apribojimus",

–   atsižvelgdamas į 2007 m. sausio 9–15 d. Filipinuose vykusį 12-ąjį Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) vadovų susitikimą,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 28–29 d. Vokietijoje vykusį aštuntąjį ASEM užsienio reikalų ministrų susitikimą,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 15 d. generolui Than Shwe skirtą laišką, kurį pasirašė 59 buvusieji valstybių vadovai, ir kuriame reikalaujama "kuo greičiau išlaisvinti vienintelę įkalintą pasaulio Nobelio taikos premijos laimėtoją D. Aung San Suu Kyi",

–   atsižvelgdamas į savo 2005 m. gegužės 12 d. rezoliuciją(1), 2005 m. lapkričio 17 d. rezoliuciją(2) ir 2006 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją(3) dėl Birmos,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. balandžio 27 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 481/2007 dėl ribojančių priemonių Birmai atnaujinimo(4),

–   atsižvelgdamas į 17-ąsias Nacionalinės lygos už demokratiją (NLD) laimėjimo parlamentiniuose rinkimuose, kurie įvyko 1990 m. gegužės 27 d., metines,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį straipsnį,

A.   kadangi NLD lyderė, Nobelio taikos premijos laureatė ir Sacharovo premijos laimėtoja Daw Aung San Suu Kyi per pastaruosius 17 metų 11 metų praleido namų arešto sąlygomis,

B.   kadangi 2007 m. gegužės 25 d. Valstybės taikos ir vystymo taryba ( angl. SPDC) pratęsė Daw Aung San Suu Kyi neteisėtą įkalinimą dar vieneriems metams,

C.   kadangi Valstybės taikos ir vystymo taryba ir toliau šiurkščiai pažeidinėja Birmos gyventojų žmogaus teises, imdamasi tokių priemonių kaip prievartinis darbas, disidentų persekiojimas, vaikų šaukimas į kariuomenę ir prievartinis perkėlimas gyventi kitur,

D.   kadangi 30 proc. Birmos gyventojų (apie 15 mln. žmonių) šiuo metu gyvena už skurdo ribos,

E.   kadangi Nacionalinio konvento, kuris pirmą kartą buvo sušauktas 1993 m. siekiant parengti Konstitucijos projektą, tačiau daug kartų buvo paleistas, paskutinė sesija vyks 2007 m. liepos 18 d., tačiau jis neturi teisėtumo ir tarptautinio pripažinimo dėl to, kad jame nedalyvauja pagal demokratinius principus išrinkti atstovai, ypač iš NLD,

F.   kadangi ASEAN prisiėmė tvirtesnę poziciją dėl Birmos karinio režimo pažeidimų ir primygtinai reikalauja, kad Birma pagerintų žmogaus teisių padėtį ir pasirinktų demokratiją,

G.   kadangi 2007 m. gegužės 15 d. Rusija ir Birma susitarė dėl branduolinių tyrimų reaktoriaus statybos Birmoje, nepaisydamos tarptautinės bendruomenės susirūpinimo dėl saugos ir saugumo standartų bei dvigubo naudojimo,

1.   reikalauja nedelsiant ir be išlygų paleisti Daw Aung San Suu Kyi;

2.   apgailestauja, kad Daw Aung San Suu Kyi daugelį metų kentė namų areštą, buvo uždaryta į vienutę, o nuo 2003 m. galėjo išeiti tik prireikus skubios medicininės priežiūros ir trumpai susitikti su JT Generalinio sekretoriaus pavaduotoju politiniams klausimams;

3.   smerkia Valstybės taikos ir vystymo tarybos tęsiamą Birmos gyventojų priespaudą, demokratijos aktyvistų persekiojimą ir įkalinimą; atkreipia ypatingą dėmesį į U Win Tin, 78 m. žurnalisto ir politinio kalinio, kuris beveik du dešimtmečius laikomas kalėjime už savo laišką JT apie blogą elgesį su politiniais kaliniais ir baisias jų laikymo sąlygas, atvejį;

4.   ragina tučtuojau ir be išlygų paleisti U Win Tin ir visus kitus politinius kalinius – jų apytikriai yra per 1 200 – kuriuos įkalino Valstybės taikos ir vystymo taryba;

5.   apgailestauja, kad, nepaisant šalies padėties, regioninės ir tarptautinės kritikos ir 45 valdymo metų, Valstybės taikos ir vystymo taryba nepasiekė jokios reikšmingos pažangos demokratijos procese;

6.   ragina įteisinti Nacionalinį konventą, kai tik į jo sudėtį bus įtraukta Nacionalinė lyga už demokratiją ir kitos politinės partijos bei frakcijos; ragina Nacionalinį konventą pateikti tokius demokratijos planus, kurie atspindėtų tikrus Birmos žmonių siekius, o ne planus, pagal kuriuos būtų siekiama įtvirtinti karinį valdymą;

7.   pritaria Pirmininko pranešimui per 12-ąjį ASEAN vadovų susitikimą, kuriame ASEAN valstybių lyderiai "ragina Birmą daryti didesnę pažangą siekiant nacionalinio susitaikinimo", ragina "paleisti visus kalinius, tęsti veiksmingą dialogą su visomis suinteresuotomis šalimis ir susitarė, kad reikia išlaikyti pasitikėjimą ASEAN kaip veiksminga regionine organizacija, parodžius gebėjimus spręsti svarbius regiono klausimus";

8.   tačiau apgailestauja, kad 2006 m. Malaizijos užsienio reikalų ministro faktų nustatymo misija į Birmą, numatyta 11-ojo ASEAN vadovų susitikimo sprendimu, kol kas nepasiekė griežtesnių priemonių prieš karinę chuntą, ir tikisi, kad tai dar įvyks;

9.   ragina Tarybą ir Komisiją palaikyti konstruktyvius santykius su ASEAN valstybėmis ir užtikrinti, kad ES ir ASEAN derybos dėl laisvosios prekybos bus panaudotos kaip varomoji jėga, kuri padidins spaudimą Valstybės taikos ir vystymo tarybai, siekiant sudaryti demokratinę pilietinę vyriausybę;

10.   apgailestauja, kad Birmos užsienio reikalų ministrui Nyan Win šiais metais buvo leista dalyvauti aštuntame ASEM užsienio reikalų ministrų susitikime Vokietijoje, praėjus vos keletui dienų po to, kai karinė chunta dar metams pratęsė Daw Aung San Suu Kyi namų areštą; primena, kad Nyan Win įtrauktas į Birmos piliečių, kuriems draudžiama keliauti į ES, sąrašą ir ragina ES valstybes nares griežtai taikyti draudimą keliauti į ES;

11.   reikalauja, kad Tarptautinė atominės energijos agentūra nuodugniai patikrintų branduolinių tyrimų reaktorių Birmoje, siekiant užtikrinti, kad jokios civilinės branduolinės programos nebūtų naudojamos kariniais tikslais, ragina Birmos valdantį režimą įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Branduolinių ginklų neplatinimo susitarimą;

12.   ragina Kiniją ir Indiją pasinaudoti savo reikšminga ekonomine ir politine galia ir daryti poveikį Birmos režimui siekiant svarbių pokyčių šalyje, taip pat sustabdyti ginklų ir kitokių strateginių išteklių tiekimą;

13.   ragina Birmoje investuojančias įmones, vykdant projektus, iš tikrųjų užtikrinti, kad žmogaus teises ir, jei pasitaiko žmogaus teisių pažeidimų, nutraukti savo veiklą Birmoje; pareiškia nusivylimą dėl to, kad kai kurios šalys padidino savo investicijas Birmoje nepaisydamos baisios žmogaus teisių padėties;

14.   pritaria ES tikslingų sankcijų taikymo atnaujinimui, tačiau pripažįsta, kad jos nepasiekė norimų rezultatų ir nepaveikė tų, kurie tiesiogiai atsakingi už Birmos gyventojų kančias; ragina Tarybą užtikrinti, kad visos valstybės narės drausmingai taikytų ribojamąsias priemones;

15.   ragina Tarybą išplėsti sankcijų taikymo sritį ir įtraukti į sąrašą visus Valstybės taikos ir vystymo tarybos ministrus, pavaduotojus, narius, rėmėjus ir darbuotojus, taip pat jų šeimos narius, verslininkus ir žymius asmenis, kurie susiję su režimu;

16.   pažymi, kad pagal 2006 m. balandžio 27 d. Tarybos bendrąją poziciją 2006/318/BUSP(5) atnaujinančią ribojančias priemones Birmai tik skurdžiausiems skiriama ribota humanitarinė pagalba; reikalauja, kad visa Birmai numatyta pagalba būtų skirstoma pasitelkus realią veiklą vykdančias NVO ir kad ji pasiektų tuos žmones, kuriems buvo skirta, kiek įmanoma vengiant Valstybės taikos ir vystymo tarybos kišimosi;

17.   siūlo šiomis aplinkybėmis dėti visas įmanomas pastangas, kad būtų užmegzti ryšiai ir parengtos programos, skiriant ypatingą dėmesį Birmos pilietinei visuomenei, ypač moterų grupėms ir etninėms mažumoms;

18.   apgailestauja, kad Kinija ir Rusija, remiama Pietų Afrikos, 2007 m. sausio 12 d. vetavo JT Saugumo Tarybos rezoliucijos dėl Birmos projektą ir ragina JT Saugumo Tarybą padvigubinti pastangas, siekiant, kad būtų vienbalsiai pritarta privalomai rezoliucijai, kurioje reikalaujama paleisti politinius kalinius, įskaitant Daw Aung San Suu Kyi;

19.   džiaugiasi, kad kritišku momentu, kai pasikeitė JT požiūris į Birmą, Ibrahim Gambari paskirtas į JT Generalinio sekretoriaus Ypatingojo patarėjo Birmos klausimais pareigas, ir ragina Valstybės taikos ir vystymo tarybą visokeriopai bendradarbiauti su JT ir nesudarinėti kliūčių jų darbui;

20.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, ASEAN šalių vyriausybėms, Birmos Nacionalinei lygai už demokratiją, Birmos Valstybės taikos ir vystymo tarybai, Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei, Indijos vyriausybei, Rusijos vyriausybei, Tarptautinės atominės energijos agentūros generaliniam direktoriui ir Jungtinių Tautų Generaliniam sekretoriui.

(1) OL C 92 E, 2006 4 20, p. 410.
(2) OL C 280 E, 2006 11 18, p. 473.
(3) Priimti tekstai, P6_TA(2006)0607.
(4) OL L 111, 2007 4 28, p. 50.
(5) OL L 116, 2006 4 29, p. 77.

Teisinė informacija - Privatumo politika