Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0248/2007

Debates :

PV 21/06/2007 - 14.3
CRE 21/06/2007 - 14.3

Balsojumi :

PV 21/06/2007 - 15.3

Pieņemtie teksti :


Pieņemtie teksti
PDF 220kWORD 52k
Ceturtdiena, 2007. gada 21. jūnijs - Strasbūra
Birma
P6_TA(2007)0290RC-B6-0248/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 21. jūnija rezolūcija par Birmu

Eiropas Parlaments,

‐   ņemot vērā ANO Drošības padomes pirmo oficiālo sēdi, kura notika 2006. gada 29. septembrī un kurā skatīja jautājumu par Birmu,

‐   ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra Ban Ki-moon 2007. gada 25. maija paziņojumu, kurā ir izteikts pieprasījums atcelt "Daw Aung San Suu Kyi un citiem politiķiem noteiktos ierobežojumus",

‐   ņemot vērā Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas (ASEAN) divpadsmito augstākā līmeņa sanāksmi, kas notika Filipīnās 2007. gada 9.–15. janvārī,

‐   ņemot vērā Āzijas un Eiropas sanāksmes (ASEM) ārlietu ministru astoto tikšanos, kas notika Vācijā 2007. gada 28.–29.  maijā,

‐   ņemot vērā 2007. gada 15. maijā ģenerālim Than Shwe nosūtīto vēstuli, kuru parakstīja 59 bijušie valstu vadītāji un kurā ir izteikts pieprasījums "nekavējoties atbrīvot pasaulē vienīgo Nobela Miera prēmijas laureāti, kas atrodas ieslodzījumā, ‐ Aung San Suu Kyi",

‐   ņemot vērā Parlamenta 2005. gada 12. maija(1), 2005. gada 17. novembra(2) un 2006. gada 14. decembra(3) rezolūcijas par Birmu,

‐   ņemot vērā Komisijas 2007. gada 27. aprīļa Regulu (EK) Nr. 481/2007(4) par ierobežojošu pasākumu pret Birmu atjaunošanu,

‐   ņemot vērā 17. gadadienu kopš Nacionālās Demokrātijas līgas (NLD) uzvaras parlamenta vēlēšanās 1990. gada 27. maijā,

‐   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.   tā kā NDL vadītāja, Nobela Miera prēmijas laureāte un A. Saharova balvas ieguvēja Daw Aung San Suu Kyi 11 gadus pēdējo 17 gadu laikā ir pavadījusi mājas arestā;

B.   tā kā 2007. gada 25. maijā Valsts Miera un attīstības padome (SPDC) vēl par vienu gadu pagarināja Daw Aung San Suu Kyi pretlikumīgo turēšanu apcietinājumā;

C.   tā kā SPDC turpina pakļaut Birmas iedzīvotājus tādiem cilvēktiesību pārkāpumiem kā piespiedu darbs, disidentu vajāšana, bērnu iesaukšana karadienestā un piespiedu pārvietošana;

D.   tā kā 30 % Birmas iedzīvotāju, proti, 15 miljoni cilvēku, dzīvo zem nabadzības robežas;

E.   tā kā pēdējā sēdē, kas notiks 2007. gada 18. jūlijā, darbu pie konstitūcijas projekta izstrādes atsāks Nacionālais konvents (pirmo reizi to sasauca 1993. gadā, lai izstrādātu konstitūcijas projektu, bet pēc tam projekta izstrāde vairākkārt tika atlikta), kurš nav leģitīms un kuram trūkst starptautiskās uzticamības, jo tajā nav demokrātiski ievēlētu pārstāvju, it īpaši ‐ NLD pārstāvju;

F.   tā kā ASEAN ir sākusi ieņemt stingrāku nostāju attiecībā uz Birmā īstenotā militārā režīma ļaunprātīgu izmantošanu un uzstāj, ka Birmai ir jāuzlabo situācija cilvēktiesību jomā un jāpārņem demokrātiskas pārvaldes principi;

G.   tā kā, neraugoties uz starptautiskajām bažām par drošības standartiem, nodrošinājumu un duālo izmantojamību, 2007. gada 15. maijā Krievija un Birma noslēdza vienošanos par kodolpētniecības reaktora celtniecību Birmā,

1.   pieprasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot Daw Aung San Suu Kyi;

2.   izsaka nožēlu par to, ka Daw Aung San Suu Kyi ilgus gadus ir pavadījusi mājas arestā, tostarp ir bijusi ieslodzīta vieninieku kamerā, un ka kopš 2003. gada viņai ir atļauts iziet no mājas tikai, lai saņemtu neatliekamo medicīnisko palīdzību un lai uz īsu brīdi tiktos ar ANO ģenerālsekretāra vietnieku politiskajos jautājumos;

3.   nosoda SPDC par to, ka tā nepārtrauc birmiešu apspiešanu un ka pastāvīgi vajā un tur ieslodzījumā aktīvus demokrātijas aizstāvjus; vērš īpašu uzmanību uz gadījumu, kad policija gandrīz 20 gadus kā politieslodzīto turēja ieslodzījumā 78 gadus vecu žurnālistu U Win Tin par to, ka viņš uzrakstīja vēstuli ANO par cietsirdīgu izturēšanos pret politieslodzītajiem un sliktajiem apstākļiem, kādos tiem jāuzturas;

4.   uzstāj, lai nekavējoties tiktu atbrīvots gan U Win Tin, gan visi pārējie politieslodzītie ‐ vairāk nekā 1200 cilvēku ‐, kurus ir apcietinājusi SPDC;

5.   izsaka nožēlu par to, ka, neraugoties uz situāciju valstī, reģionālo un starptautisko kritiku un 45 valdīšanas gadiem, SPDC nav spējusi panākt jebkādu ievērības cienīgu progresu demokrātijas virzienā;

6.   mudina leģitimizēt Nacionālo konventu, iekļaujot tajā NLD un citas politiskās partijas un grupas, un aicina Nacionālo konventu nevis konsolidēt militāristu uzurpēto varu, bet gan noteikt virzību uz demokrātiju, tādējādi atspoguļojot birmiešu patiesās vēlmes;

7.   atzinīgi vērtē ASEAN divpadsmitās sanāksmes priekšsēdētāja paziņojumu, kurā ASEAN vadītāji mudina Birmu "īstenot lielāku progresu, nodrošinot valstī saskaņu", pieprasa "atbrīvot ieslodzītos un sākt lietderīgas sarunas ar visām iesaistītajām pusēm" un piekrīt, ka "ir jāsaglabā uzticēšanās ASEAN kā efektīvai reģionālai organizācijai, kas šajā reģionā spēj risināt svarīgus jautājumus";

8.   tomēr pauž nožēlu, ka 2006. gadā Birmā veiktā faktu vākšanas misija, kurā devās ASEAN vienpadsmitās augstākā līmeņa sanāksmes pilnvarotais Malaizijas ārlietu ministrs, nav ne nodrošinājusi gaidītos stingrākos pasākumus pret militāro huntu Birmā, ne arī devusi cerības, ka tādus īstenos;

9.   mudina Padomi un Komisiju turpināt konstruktīvas attiecības ar ASEAN valstīm un nodrošināt, lai ES un ASEAN sarunas par brīvo tirdzniecību tiktu izmantotas kā līdzeklis, ar kuru palielināt spiedienu uz SPDC, lai tā izveidotu pilsonisku un demokrātisku valdību;

10.   pauž nožēlu, ka Birmas ārlietu ministram Nyan Win tika ļauts piedalīties astotajā ASEM ārlietu ministru sanāksmē, kas šogad notika Vācijā un tikai dažas dienas pēc tam, kad Birmas militārā hunta bija vēl par vienu gadu pagarinājusi pretlikumīgo Daw Aung San Suu Kyi mājas arestu; atgādina, ka Nyan Win ir to Birmas iedzīvotāju sarakstā, uz kuru attiecas ES noteiktais ceļošanas aizliegums, un aicina ES dalībvalstis stingrāk īstenot ES noteikto ceļošanas aizliegumu;

11.   uzstāj, ka Starptautiskās Atomenerģijas aģentūrai saistībā ar iespējamo kodolpētniecības reaktora celtniecību Birmā ir jānodrošina visaptveroši aizsardzības pasākumi, nodrošinot, lai neviena civiliedzīvotājiem paredzēta kodolprogramma netiktu novirzīta militāriem nolūkiem, un aicina Birmā valdošo režīmu pildīt Kodolieroču neizplatīšanas līgumā noteiktās saistības;

12.   mudina Ķīnu un Indiju izmantot savu ievērojamo ietekmi uz Birmā valdošo režīmu, lai šajā valstī veiktu būtiskus uzlabojumus un lai jebkurā gadījumā izbeigtu ieroču un citu stratēģisko resursu piegādi;

13.   aicina tos ražotājus, kuri Birmā iegulda kapitālu, nodrošināt, lai viņu projekti tiktu īstenoti, ievērojot pamata cilvēktiesības, un pārtraukt darbību Birmā, ja notiek cilvēktiesību neievērošanas gadījumi; izsaka neapmierinātību, ka dažas valstis ir uzskatījušas par vajadzīgu ievērojami palielināt Birmā ieguldīto kapitālu, neraugoties uz šausmīgo stāvokli, kāds Birmā ir attiecībā uz cilvēktiesībām;

14.   atzinīgi vērtē ES mērķtiecīgās sankcijas, tomēr atzīst, ka tās nav radījušas vēlamo ietekmi uz tiem, kuri ir tieši atbildīgi par birmiešu ciešanām; aicina Padomi nodrošināt, lai visas dalībvalstis stingri piemēro pašreizējos ierobežojošos pasākumus;

15.   aicina Padomi paplašināt minēto sankciju darbības jomu un papildināt to personu sarakstu, uz kurām sankcijas ir vērstas, iekļaujot šajā sarakstā visus SPDC ministrus, deputātus, biedrus, atbalstītājus un darbiniekus līdz ar viņu ģimenes locekļiem, kā arī uzņēmējus un citas ievērojamas ar režīmu saistītas personas;

16.   atzīmē, ka saskaņā ar Padomes 2006. gada 27. aprīļa kopējo nostāju 2006/318/KĀDP(5), ar kuru atjauno ierobežojumus pret Birmu, atbalsts tiek nodrošināts, sniedzot humāno palīdzību un palīdzot tiem, kam tas visvairāk nepieciešams; uzstāj, ka viss Birmai paredzētais atbalsts ir jāsniedz ar īstu nevalstisku organizāciju starpniecību un ka šim atbalstam jāsasniedz tie cilvēki, kuriem tas ir domāts, šajā darbībā iespējami mazāk iesaistot SPDC;

17.   šajā konteksta iesaka sakopot visus spēkus, lai uzlabotu saikni ar Birmas pilsonisko sabiedrību un izstrādāt tai, galvenokārt sieviešu grupām un mazākumtautībām, paredzētas programmas;

18.   pauž nožēlu, ka Ķīna, Krievija un Dienvidāfrika 2007. gada 12. janvārī uzlika veto ANO Drošības padomes rezolūcijas projektam par Birmu un aicina ANO Drošības padomi divkāršot pūles, lai panāktu vienbalsīgu atbalstu un pieņemtu saistošu rezolūciju, kurā ir pieprasīts atbrīvot politieslodzītos, tostarp Daw Aung San Suu Kyi;

19.   atzinīgi vērtē Ibrahim Gambari iecelšanu par ANO ģenerālsekretāra īpašo padomnieku Birmas jautājumos un aicina SPDC pilnībā sadarboties ar ANO un nekavēt tās darbu;

20.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām, ASEAN valstu valdībām, Birmas Nacionālajai Demokrātijas līgai, Birmas Valsts Miera un attīstības padomei, Ķīnas Tautas Republikas valdībai, Indijas valdībai, Krievijas valdībai, Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektoram un ANO ģenerālsekretāram.

(1) OV C 92 E, 20.4.2006., 410. lpp.
(2) OV C 280 E, 18.11.2006., 473. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0607.
(4) OV L 111, 28.4.2007., 50. lpp.
(5) OV L 116, 29.4.2006., 77.lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika