Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0248/2007

Dezbateri :

PV 21/06/2007 - 14.3
CRE 21/06/2007 - 14.3

Voturi :

PV 21/06/2007 - 15.3

Texte adoptate :


Texte adoptate
PDF 207kWORD 55k
Joi, 21 iunie 2007 - Strasbourg
Birmania
P6_TA(2007)0290RC-B6-0248/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 21 iunie 2007 privind Birmania

Parlamentul European,

–   având în vedere prima sesiune oficială a Consiliului de Securitate al ONU privind Birmania de la 29 septembrie 2006,

–   având în vedere declaraţia Secretarului General al ONU, Ban Ki-moon, din 25 mai 2007 prin care solicită ca "restricţiile impuse lui Daw Aung San Suu Kyi şi altor personalităţi politice" să fie eliminate,

–   având în vedere cea de-a 12-a reuniune la nivel înalt a ASEAN organizată în Filipine, în perioada 9-15 ianuarie 2007,

–   având în vedere cea de-a opta reuniune a miniştrilor de externe ASEM, organizată în Germania, în perioada 28-29 mai 2007,

–   având în vedere scrisoarea din 15 mai 2007 adresată generalului Than Shwe, semnată de 59 de foşti şefi de state, prin care se solicită "eliberarea imediată a singurului laureat al Premiului Nobel din lume aflat în detenţie, Aung San Suu Kyi",

–   având în vedere rezoluţiile din 12 mai 2005(1), 17 noiembrie 2005(2) şi 14 decembrie 2006(3) privind Birmania,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 481/2007 din 27 aprilie 2007(4) al Comisiei de reînnoire a măsurilor restrictive instituite împotriva Birmaniei,

–   având în vedere cea de-a 17-a aniversare a victoriei Ligii Naţionale pentru Democraţie (LND) în alegerile parlamentare din 27 mai 1990,

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât liderul LND, laureata Premiului Nobel pentru pace şi câştigătoarea premiului Saharov, Daw Aung San Suu Kyi, a petrecut 11 din ultimii 17 ani în arest la domiciliu;

B.   întrucât la 25 mai 2007 Consiliul de stat pentru pace şi dezvoltare (CSPD) a prelungit cu încă un an detenţia ilegală a lui Daw Aung San Suu Kyi;

C.   întrucât CSPD continuă să supună populaţia din Birmania la abuzuri îngrozitoare, precum munca forţată, persecutarea dizidenţilor, recrutarea de soldaţi-copii şi strămutarea forţată;

D.   întrucât 30% din populaţia din Birmania, estimată la 15 milioane de locuitori, trăieşte în condiţii sub limita sărăciei;

E.   întrucât Convenţia naţională, convocată pentru prima dată în 1993 pentru a redacta o constituţie, dar suspendată de multe ori de atunci, se va reuni din nou la 18 iulie 2007 pentru o sesiune finală, însă este lipsită de legitimitate şi credibilitate internaţională din cauza lipsei unor reprezentanţi aleşi în mod democratic, în special din partea LND;

F.   întrucât ASEAN a început să ia o poziţie mai fermă faţă de abuzurile comise de regimul militar în această ţară şi insistă ca Birmania să îşi îmbunătăţească situaţia drepturilor omului şi să respecte democraţia;

G.   întrucât la 15 mai 2007 Rusia şi Birmania au încheiat un acord pentru construirea unui reactor nuclear de cercetare în Birmania, în ciuda temerilor la nivel internaţional privind standardele de siguranţă, securitatea şi dubla utilizare,

1.   solicită eliberarea imediată şi necondiţionată a lui Daw Aung San Suu Kyi;

2.   regretă că Daw Aung San Suu Kyi a suferit ani întregi de arest la domiciliu, inclusiv detenţia în izolare, iar începând cu 2003 nu i s-a permis să părăsească domiciliul decât pentru îngrijiri medicale urgente şi pentru o scurtă întâlnire cu Subsecretarul General al ONU pentru afaceri politice;

3.   condamnă reprimarea constată a populaţiei birmane de către CSPD, precum şi continua persecutare şi întemniţare a activiştilor pentru democraţie; atrage atenţia în special asupra cazului lui U Win Tin, jurnalist în vârstă de 78 de ani întemniţat ca prizonier politic de aproape douăzeci de ani, pentru că a adresat o scrisoare Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire maltratarea şi condiţiile precare de detenţie a prizonierilor politici;

4.   insistă cu privire la eliberarea imediată a lui U Win Tin şi a tuturor prizonierilor politici reţinuţi de CSPD, a căror număr aproximativ a fost estimat la 1 200;

5.   regretă că, în ciuda condiţiilor în care se află ţara, a criticilor regionale şi internaţionale şi a celor 45 de ani de guvernare, CSPD nu a reuşit să facă niciun progres semnificativ către democraţie;

6.   solicită acordarea de legitimitate Convenţiei Naţionale, prin includerea LND şi a altor partide şi grupuri politice, şi îndeamnă Convenţia Naţională să adopte o foaie de parcurs pentru instaurarea democraţiei, care să reflecte dorinţele reale ale poporului birman, în loc să consolideze forţele militare;

7.   salută declaraţia preşedintelui făcută cu ocazia celei de-a 12-a reuniuni la nivel înalt a ASEAN, în care liderii ASEAN au încurajat Birmania "să facă mai multe progrese în vederea reconcilierii naţionale", au solicitat "eliberarea celor plasaţi în detenţie şi stabilirea unui dialog eficient cu toate părţile implicate" şi au fost de acord "cu privire la necesitatea menţinerii credibilităţii ASEAN, în calitate de organizaţie regională eficientă, prin demonstrarea capacităţii sale de gestionare a chestiunilor importante la nivel regional".

8.   regretă totuşi că misiunea de informare din 2006 în Birmania efectuată de ministrul de externe malaiezian, mandatat de către cea de-a 11-a reuniune la nivel înalt a ASEAN, nu a avut ca rezultat luarea unor măsuri mai energice împotriva juntei militare din Birmania şi este convins că acestea vor fi luate pe viitor;

9.   îndeamnă Consiliul şi Comisia să continue relaţia constructivă cu ţările ASEAN şi să se asigure că negocierile UE-ASEAN privind liberul schimb sunt folosite ca mijloc de creştere a presiunii asupra CSPD în vederea instaurării unui sistem de guvernare civil şi democratic;

10.   regretă că ministrului afacerilor externe birman, Nyan Win, i s-a permis să participe la cea de-a opta reuniune a miniştrilor de externe ASEM care a avut loc în acest an, în Germania, doar la câteva zile după ce junta militară din Birmania a prelungit cu încă un an arestul la domiciliu ilegal al lui Daw Aung San Suu Kyi; reaminteşte că Nyan Win se află pe lista de persoane din Birmania care fac obiectul unei interdicţii de călătorie impuse de UE şi invită statele membre ale UE să pună în aplicare în mod mai riguros interdicţia de călătorie;

11.   insistă ca Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică să supună orice reactor nuclear de cercetare din Birmania unui sistem de garanţii generalizate, pentru a se asigura că niciun program nuclear civil nu este utilizat în scopuri militare şi invită regimul birman să îşi îndeplinească obligaţiile în conformitate cu Tratatul de neproliferare nucleară;

12.   îndeamnă China şi India să se folosească de rolul de importantă pârghie economică şi politică pe care îl au faţă de regimul birman, pentru a determina realizarea unor progrese substanţiale în această ţară şi, în orice caz, pentru a opri furnizarea de arme şi alte resurse strategice;

13.   invită societăţile care investesc în Birmania să se asigure că proiectele lor sunt realizate într-o manieră care respectă drepturile omului reale, iar dacă există cazuri de abuz privind drepturile omului, să îşi suspende activitatea în Birmania; îşi exprimă dezaprobarea faţă de ţările care au considerat oportun să îşi mărească investiţiile în Birmania, în ciuda situaţiei cumplite a drepturilor omului din această ţară;

14.   salută reînnoirea sancţiunilor specifice ale UE, dar constată că acestea nu avut impactul dorit asupra celor direct responsabili de suferinţa poporului birman; invită Consiliul să se asigure că toate statele membre aplică în mod riguros măsurile restrictive în vigoare;

15.   invită Consiliul să extindă domeniul de aplicare a sancţiunilor şi să mărească lista celor vizaţi, pentru a include toţii miniştrii, deputaţii, membrii, suporterii şi lucrătorii din cadrul CSPD, precum şi membrii familiilor acestora, oamenii de afaceri şi alte personalităţi proeminente asociate cu regimul;

16.   ia act de faptul că, în conformitate cu Poziţia comună a Consiliului 2006/318/PESC din 27 aprilie 2006(5) de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei, sprijinul se limitează la ajutorul umanitar şi la asistenţa acordată celor care au cel mai mult nevoie de ea; insistă asupra faptului că toate ajutoarele destinate Birmaniei trebuie expediate prin intermediul ONG-urilor autohtone şi trebuie să ajungă la persoanele cărora le-au fost destinate, evitând pe cât posibil implicarea CSPD;

17.   sugerează, în acest context, concentrarea tuturor eforturilor în vederea stabilirii de contacte şi a elaborării de programe care să se axeze pe societate civilă din Birmania, în special pe grupurile de femei şi minorităţile etnice;

18.   regretă că China şi Rusia, susţinute de Africa de Sud au folosit dreptul de veto în cazul unui proiect de rezoluţie a Consiliului de Securitate ONU privind Birmania, la 12 ianuarie 2007, şi invită Consiliul de Securitate ONU să îşi dubleze eforturile pentru a obţine susţinerea unanimă în vederea adoptării unei rezoluţii obligatorii prin care să se solicite eliberarea prizonierilor politici, inclusiv a lui Daw Aung San Suu Kyi;

19.   salută numirea lui Ibrahim Gambari în calitate de Consilier special privind Birmania pe lângă Secretarul General al ONU, numire care survine într-un moment critic al abordării chestiunii birmane de către ONU, şi invită CSPD să coopereze pe deplin cu ONU, fără a obstrucţiona activitatea acesteia;

20.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, guvernelor ţărilor ASEAN, Ligii naţionale pentru democraţie din Birmania, Consiliului de stat pentru pace şi dezvoltare din Birmania, Guvernului Republicii Populare Chineze, Guvernului din India, Guvernului din Rusia, Directorului General al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică şi Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

(1) JO C 92 E, 20.4.2006, p. 410.
(2) JO C 280 E, 18.11.2006, p. 473.
(3) Texte adoptate, P6_TA(2006)0607.
(4) JO L 111, 28.4.2007, p. 50.
(5) JO L 116, 29.4.2006, p. 77.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate