Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0079(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0265/2007

Ingediende teksten :

A6-0265/2007

Debatten :

Stemmingen :

PV 10/07/2007 - 8.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0297

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 30k
Dinsdag 10 juli 2007 - Straatsburg
Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 26 juli 1995 inzake het gebruik van informatica op douanegebied *
P6_TA(2007)0297A6-0265/2007

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 juli 2007 over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 26 juli 1995, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied (COM(2007)0211 – C6-0168/2007 – 2007/0079(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0211)(1),

–   gelet op artikel 3, lid 4 van de Akte van Toetreding van de Republiek Bulgarije en de Republiek Roemenië, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0168/2007),

–   gelet op artikel 51 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0265/2007),

1.   hecht zijn goedkeuring aan de aanbeveling van de Commissie;

2.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de aanbeveling van de Commissie;

4.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regering van de Republiek Bulgarije en van de Republiek Roemenië.

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid