Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0289(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0237/2007

Внесени текстове :

A6-0237/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/07/2007 - 8.10
CRE 10/07/2007 - 8.10

Приети текстове :

P6_TA(2007)0298

Приети текстове
PDF 276kWORD 33k
Вторник, 10 юли 2007 г. - Страсбург
Пряко застраховане, различно от животозастраховането (изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията) ***I
P6_TA(2007)0298A6-0237/2007
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/49/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно от животозастраховането, относно изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2006)0924 – C6-0009/2007 – 2006/0289(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2006)0924)(1),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 47, параграф 2 и член 55 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0009/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0237/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1) Все още непубликувано в ОВ.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 10 юли 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/49/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно от животозастраховането, относно изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията
P6_TC1-COD(2006)0289

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2007/.../ЕО.)

Правна информация - Политика за поверителност