Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0289(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0237/2007

Esitatud tekstid :

A6-0237/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/07/2007 - 8.10
CRE 10/07/2007 - 8.10

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0298

Vastuvõetud tekstid
PDF 241kWORD 90k
Teisipäev, 10. juuli 2007 - Strasbourg
Otsekindlustustegevus, välja arvatud elukindlustustegevus (komisjoni rakendusvolitused) ***I
P6_TA(2007)0298A6-0237/2007
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/49/EMÜ otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta, seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0924 – C6-0009/2007 – 2006/0289(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2006)0924)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artikli 47 lõiget 2 ja artiklit 55, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0009/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A6-0237/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELTs seni avaldamata.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 10. juulil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/49/EMÜ otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta, seoses komisjoni rakendusvolitustega
P6_TC1-COD(2006)0289

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (direktiiv 2007/.../EÜ) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika