Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0289(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0237/2007

Texte depuse :

A6-0237/2007

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/07/2007 - 8.10
CRE 10/07/2007 - 8.10

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0298

Texte adoptate
PDF 271kWORD 38k
Marţi, 10 iulie 2007 - Strasbourg
Asigurarea generală directă, alta decât asigurarea de viaţă (competenţe de executare conferite Comisiei) ***I
P6_TA(2007)0298A6-0237/2007
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege şi actelor administrative privind asigurarea generală directă, alta decât asigurarea de viaţă, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006) 0924 – C6-0009/2007 – 2006/0289 (COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2006)0924)(1),

–   având în vedere articolul 251, articolul 47 alineatul (2) şi articolul 55 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0009/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare (A6-0237/2007),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

(1) Nepublicată încă în JO.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 iulie 2007 în vederea adoptării directivei 2007/.../CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege şi actelor administrative privind asigurarea generală directă, alta decât asigurarea de viaţă, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei
P6_TC1-COD(2006)0289

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Directiva. 2007/.../CE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate