Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0293(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0239/2007

Předložené texty :

A6-0239/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/07/2007 - 8.11

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0299

Přijaté texty
PDF 196kWORD 33k
Úterý, 10. července 2007 - Štrasburk
Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I
P6_TA(2007)0299A6-0239/2007

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006)0926 – C6-0010/2007 – 2006/0293(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0926)(1),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 47 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0010/2007),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0239/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí