Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0293(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0239/2007

Texte depuse :

A6-0239/2007

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/07/2007 - 8.11

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0299

Texte adoptate
PDF 192kWORD 37k
Marţi, 10 iulie 2007 - Strasbourg
Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (competenţe de executare conferite Comisiei) ***I
P6_TA(2007)0299A6-0239/2007

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 85/611/CEE a Consiliului privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative referitoare la organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce priveşte la competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0926 – C6-0010/2007 - 2006/0293(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2006)0926)(1),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 47 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0010/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare (A6-0239/2007),

1.   aprobă propunerea Comisiei;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

(1) Nepublicată încă în JO.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate