Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0293(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0239/2007

Predkladané texty :

A6-0239/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/07/2007 - 8.11

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0299

Prijaté texty
PDF 194kWORD 35k
Utorok, 10. júla 2007 - Štrasburg
Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
P6_TA(2007)0299A6-0239/2007

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) s ohľadom na vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006)0926 – C6-0010/2007 – 2006/0293(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0926)(1),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 47 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0010/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0239/2007),

1.   schvaľuje návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia