Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 15 март 2007 г. - Страсбург
 Трансгранично здравно обслужване
 Незаконен лов на прелетни птици в Малта
 Евро-средиземноморски отношения
 Евро-средиземноморска зона за свободна търговия
 Босна и Херцеговина
 Хартата на основните права на ЕС в законодателните предложения на Комисията
 Преговори за сключване на Споразумение за асоцииране между ЕС и неговите държави-членки, от една страна, и страните от Централна Америка, от друга
 Преговори за сключване на споразумение за асоцииране между ЕС и неговите държави-членки, от една страна, и Андската Общност и нейните страни-членки, от друга
 Безследно изчезналите в Кипър
 Регионална политика (островите и природните и икономически ограничения)
 Роля на местните власти и сътрудничество за развитиe
 Гватемала
 Камбоджа
 Нигерия
 Галина Козлова
Текстове (477 kb)
Правна информация - Политика за поверителност