Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 15 mars 2007 - Strasbourg
 Hälso- och sjukvård över gränserna
 Olaglig fågeljakt i Malta
 Förbindelserna mellan EU och Medelhavsländerna
 Inrättande av ett frihandelsområde för Europa och länderna kring Medelhavsområdet
 Bosnien och Hercegovina
 Iakttagande av stadgan om de grundläggande rättigheterna i kommissionens lagstiftningsförslag: metod för systematiska och strikta kontroller
 Associeringavtal mellan Europeiska unionen och centralamerikanska stater
 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Andinska gemenskapen
 Saknade personer i Cypern
 Insulära, ekonomiska och naturliga begränsningar i samband med regionalpolitiken
 Lokala myndigheter och utvecklingssamarbete
 Guatemala
 Kambodja
 Nigeria
 Överfallet på Galina Kozlova
Texter (292 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy