Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 29 март 2007 г. - Брюксел
 Медиация по гражданскоправни и търговскоправни въпроси ***I
 Увеличаване на капитала на Европейския инвестиционен фонд *
 Искане за защита на имунитета и привилегиите на Giuseppe Gargani
 Медицински изделия ***I
 Структурна бизнес статистика ***I
 Изисквания на държавата на флага ***I
 Гражданска отговорност и финансови гаранции на корабособствениците ***I
 Биологичното производство и етикетиране на биологични продукти *
 Сигурност по време на футболни мачове *
 Бъдещето на Косово
 Бъдещето на собствените ресурси на Европейския съюз
 Бюджетна процедура за 2008 г. - Раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и ІХ
 Бъдещето на професионалния футбол в Европа
 Интеграцията на новите държави-членки към ОСП
 Декларация за хепатит C
Текстове (779 kb)
Правна информация - Политика за поверителност