Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 29. märts 2007 - Brüssel
 Vahendus tsiviil- ja kaubandusasjades ***I
 Ühenduse osalemine Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamises *
 Giuseppe Gargani puutumatuse kaitsmise taotlus
 Meditsiiniseadmete direktiivide läbivaatamine ***I
 Struktuuriline ettevõtlusstatistika ***I
 Lipuriigi nõuete täitmine ***I
 Laevaomanike tsiviilvastutus ja finantstagatised ***I
 Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine *
 Jalgpallivõistluste turvalisus *
 Kosovo tulevik ja ELi roll
 Euroopa Liidu omavahendite tulevik
 2008. aasta eelarvemenetluse suunised – I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX jagu
 Profijalgpalli tulevik Euroopas
 Uute liikmesriikide integreerimine ühisesse põllumajanduspoliitikasse
 C-hepatiit
Tekstid (458 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika