Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 29 mars 2007 - Bryssel
 Medling i civilrättsliga tvister ***I
 Gemenskapens medverkan i Europeiska investeringsfondens kapitalökning *
 Begäran om fastställelse av Giuseppe Garganis immunitet och privilegier
 Översyn av direktiven om medicintekniska produkter ***I
 Statistiken rörande företagsstrukturer ***I
 Fullgörande av flaggstatsförpliktelser ***I
 Fartygsägares skadeståndsansvar och finansiella säkerheter ***I
 Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter *
 Säkerhet i samband med fotbollsmatcher *
 Framtiden för Kosovo och EU:s roll
 Framtiden för EU:s egna medel
 Budgetriktlinjer för 2008 - Avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII och IX
 Framtiden för professionell fotboll i Europa
 Integrering av de nya medlemsstaterna i den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP)
 Hepatit C
Texter (482 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy