Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2003/0168(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0257/2007

Внесени текстове :

A6-0257/2007

Разисквания :

PV 09/07/2007 - 22
CRE 09/07/2007 - 22

Гласувания :

PV 10/07/2007 - 8.29
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0317

Приети текстове
PDF 266kWORD 45k
Вторник, 10 юли 2007 г. - Страсбург
Приложимо право към извъндоговорни задължения ("Рим II") ***III
P6_TA(2007)0317A6-0257/2007

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към извъндоговорни задължения ("Рим II") (PE-CONS 3619/2007 – C6-0142/2007 – 2003/0168(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: трето четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид съвместния проект, одобрен от Помирителния комитет (PE-CONS 3619/2007 – C6-0142/2007),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) по предложението на Комисията към Парламента и Съвета (COM(2003)0427)(2),

–   като взе предвид измененото предложение на Комисията (COM(2006)0083)(3),

–   като взе предвид своята позиция на второ четене(4) по общата позиция на Съвета(5) ,

–   като взе предвид становището на Комисията по измененията в общата позиция, внесени от Парламента (COM(2007)0126)(6),

–   като взе предвид член 251, параграф 5 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 65 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на своята делегация в Помирителния комитет (A6-0257/2007),

1.  Одобрява съвместния текст и обръща внимание на становищата на Съвета и на Комисията по него;

2.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

3.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта след проверка на надлежното изпълнение на всички процедури и да пристъпи към публикуването му заедно с генералния секретар на Съвета в Официален вестник на Европейския съюз;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата законодателна резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 157 E, 6.7.2006 г., стр. 371.
(2) Все още непубликувано в ОВ.
(3) Все още непубликувано в ОВ.
(4) Приети текстове, P6_TA(2007)0006.
(5) OВ C 289 E, 28.11.2006 г., стр. 68.
(6) Все още непубликувано в ОВ.

Правна информация - Политика за поверителност