Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2003/0168(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0257/2007

Ingediende teksten :

A6-0257/2007

Debatten :

PV 09/07/2007 - 22
CRE 09/07/2007 - 22

Stemmingen :

PV 10/07/2007 - 8.29
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0317

Aangenomen teksten
PDF 199kWORD 32k
Dinsdag 10 juli 2007 - Straatsburg
Het recht dat van toepassing is op niet contractuele verbintenissen ("ROME II") ***III
P6_TA(2007)0317A6-0257/2007

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 juli 2007 over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke tekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op niet contractuele verbintenissen ("Rome II") (PE-CONS 3619/2007 – C6-0142/2007 – 2003/0168(COD))

(Medebeslissingsprocedure: derde lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke tekst (PE-CONS 3619/2007 – C6-0142/2007),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2003)0427)(2),

–   gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2006)0083)(3),

–   gezien zijn in tweede lezing geformuleerde standpunt(4) inzake het gemeenschappelijk standpunt van de Raad(5),

–   gezien het advies van de Commissie over de amendementen van het Parlement op het gemeenschappelijk standpunt (COM(2007)0126)(6),

–   gelet op artikel 251, lid 5 van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 65 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van zijn delegatie in het bemiddelingscomité (A6-0257/2007),

1.   hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke tekst en wijst op de daarop betrekking hebbende verklaringen van de Raad en de Commissie;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 254, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

3.   verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

4.   verzoekt zijn Voorzitter deze wetgevingsresolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 157 van 6.7.2006, blz. 371.
(2) Nog niet in het PB gepubliceerd.
(3) Nog niet in het PB gepubliceerd.
(4) Aangenomen teksten van 18.1.2007, P6_TA(2007)0006.
(5) PB C 289 E van 28.11.2006, blz. 68.
(6) Nog niet in het PB gepubliceerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid