Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2003/0168(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0257/2007

Teksty złożone :

A6-0257/2007

Debaty :

PV 09/07/2007 - 22
CRE 09/07/2007 - 22

Głosowanie :

PV 10/07/2007 - 8.29
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0317

Teksty przyjęte
PDF 198kWORD 39k
Wtorek, 10 lipca 2007 r. - Strasburg
Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych ("RZYM II") ***III
P6_TA(2007)0317A6-0257/2007

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych ("RZYM II") (PE-CONS 3619/2007 – C6-0142/2007 – 2003/0168(COD))

(Procedura współdecyzji: trzecie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólny tekst przyjęty przez komitet pojednawczy (PE-CONS 3619/2007 – C6-0142/2007),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0427)(2),

–   uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2006)0083)(3),

–   uwzględniając swoje stanowisko zajęte w drugim czytaniu(4) w sprawie wspólnego stanowiska Rady(5),

–   uwzględniając opinię wydaną przez Komisję w sprawie poprawek Parlamentu do wspólnego stanowiska (COM(2007)0126)(6),

–   uwzględniając art. 251 ust. 5 Traktatu WE

–   uwzględniając art. 65 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie swojej delegacji do komitetu pojednawczego (A6-0257/2007),

1.   przyjmuje wspólny tekst i zwraca uwagę na zawarte w nim oświadczenia Rady i Komisji;

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z Przewodniczącym Rady aktu prawnego, zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

3.   zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do zapewnienia, w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

4.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji legislacyjnej Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 157 E z 6.7.2006, str. 371.
(2) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(3) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(4) Teksty przyjęte, 18.1.2007, P6_TA(2007)0006.
(5) Dz.U. C 289 E z 28.11.2006, str. 68.
(6) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności