Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2003/0168(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0257/2007

Texte depuse :

A6-0257/2007

Dezbateri :

PV 09/07/2007 - 22
CRE 09/07/2007 - 22

Voturi :

PV 10/07/2007 - 8.29
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0317

Texte adoptate
PDF 207kWORD 47k
Marţi, 10 iulie 2007 - Strasbourg
Legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale ("Roma II") ***III
P6_TA(2007)0317A6-0257/2007

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la proiectul comun, aprobat de Comitetul de conciliere, de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale ("Roma II") (PE-CONS 3619/2007 – C6-0142/2007 – 2003/0168(COD))

(Procedura de codecizie: a treia lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul comun aprobat de Comitetul de conciliere (PE-CONS 3619/2007 – C6-0142/2007),

–   având în vedere poziţia sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2003)0427)(2),

–   având în vedere propunerea modificată a Comisiei (COM(2006)0083)(3),

–   având în vedere poziţia sa în a doua lectură(4) referitoare la poziţia comună a Consiliului(5),

–   având în vedere avizul emis de Comisie privind amendamentele Parlamentului la poziţia comună (COM(2007)0126)(6),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (5) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 65 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul delegaţiei sale la Comitetul de conciliere (A6-0257/2007),

1.   aprobă proiectul comun şi atrage atenţia asupra declaraţiilor Consiliului şi ale Comisiei referitoare la acesta;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a semna actul împreună cu Preşedintele Consiliului, în conformitate cu articolul 254 alineatul (1) din Tratatul CE;

3.   încredinţează Secretarului său General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, şi de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

4.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie legislativă Consiliului şi Comisiei.

(1) JO C 157 E, 6.7.2006, p. 371.
(2) Nepublicată încă în JO.
(3) Nepublicată încă în JO.
(4) Texte adoptate, 18.1.2007, P6_TA(2007)0006.
(5) JO C 289 E, 28.11.2006, p. 68.
(6) Nepublicat încă în JO.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate