Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2005/0042A(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0184/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0184/2007

Viták :

PV 09/07/2007 - 16
CRE 09/07/2007 - 16

Szavazatok :

PV 10/07/2007 - 8.30
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0318

Elfogadott szövegek
PDF 211kWORD 44k
2007. július 10., Kedd - Strasbourg
Közösségi cselekvési program az egészségügy és a fogyasztóvédelem területén (2008-2013) ***II
P6_TA(2007)0318A6-0184/2007
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2008–2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (16369/2/2006 – C6-0100/2007 – 2005/0042A(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács közös álláspontjára (16369/2/2006 – C6-0100/2007),

–   tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz az első olvasat során(1) intézett javaslatára (COM(2005)0115)(2) irányuló álláspontjára,

–   tekintettel a módosított bizottsági javaslatra (COM(2006)0234)(3),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra irányuló ajánlására (A6-0184/2007),

–   tekintettel a Parlament, a Tanács és a Bizottság háromoldalú nyilatkozatára, valamint a Bizottság nyilatkozatára (mindkettőt ld. mellékelve),

1.   jóváhagyja a módosított közös álláspontot;

2.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 291. E, 2006.11.30., 372. o.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(3) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


Az Európai Parlament álláspontja amely második olvasatban 2007. július 10-én került elfogadásra az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2008–2013) létrehozásáról szóló .../2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
P6_TC2-COD(2005)0042A

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament második olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a végleges jogszabállyal (1350/2007/EK határozat).)


HÁROMOLDALÚ NYILATKOZAT

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság:

   egyetértenek abban, hogy az egészségügy területén a második közösségi cselekvési program (2008–2013) teljes körű végrehajtásához pénzügyi eszközöket kell biztosítani;
   emlékeztetnek a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodás(1) 37. cikkére, mely kimondja, hogy a költségvetési hatóság és a Bizottság vállalja, hogy a költségvetéstől legfeljebb 5 %-kal tér el, kivéve, ha új, objektív és tartós körülmények merülnek fel, melyek okait kifejezetten és pontosan meg kell adni. Az ilyen eltérésből származó növekedés nem lépheti túl az érintett fejezet meglévő felső határát;
   biztosítanak arról a szándékukról, hogy alaposan megvizsgálják az egészségügyi programhoz kapcsolódó különleges igényeket és körülményeket az éves költségvetési eljárás során.

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

1.  2006. május 24-én a Bizottság kiadott egy javaslatot az egészségügy területén második közösségi cselekvési program (2007–2013) létrehozásáról(2). A 7. cikkben a programra szánt referenciaösszeget 365,6 millió EUR-ban jelölték meg a 2007 és 2013 közötti időszakra.

2.  A jogalkotási eljárás késedelme miatt 2007. március 23-án a Bizottság tájékoztatta a költségvetési hatóságot, hogy az új közegészségügyi program megkezdését el kell halasztani a 2008-as költségvetési évre(3). Ennek következtében az új 2008–2013-as közegészségügyi program keretösszegét 321,5 millió EUR-ra kell módosítani.

3.  44,1 millió EUR összeget használnak fel a 2007-es költségvetési évben a jelenlegi közegészségügyi program(4) keretében a közegészségügyi cselekvések maximális folyamatosságának biztosítása érdekében. Ezért a 2007 és 2013 között finanszírozott közegészségügyi cselekvések keretösszege összesen 365,6 millió EUR.

(1) HL C 139., 2006.6.14.
(2) COM(2006)0234.
(3) COM(2007)0150.
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1786/2002/EK határozata (2002. szeptember 23.) a közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003–2008) elfogadásáról (HL L 271., 2002.10.9., 1. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat