Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0018(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0218/2007

Indgivne tekster :

A6-0218/2007

Forhandlinger :

PV 09/07/2007 - 20
CRE 09/07/2007 - 20

Afstemninger :

PV 10/07/2007 - 8.31
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0319

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 35k
Tirsdag den 10. juli 2007 - Strasbourg
Kviksølvholdige måleapparater ***II
P6_TA(2007)0319A6-0218/2007

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2007 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for markedsføringen af visse måleinstrumenter med indhold af kviksølv (5665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (5665/1/2007 - C6-0114/2007),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0069)(2),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0218/2007),

1.   godkender den fælles holdning;

2.   konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3.   pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

4.   pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster af 14.11.2006, P6_TA(2006)0483.
(2) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik