Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0018(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0218/2007

Esitatud tekstid :

A6-0218/2007

Arutelud :

PV 09/07/2007 - 20
CRE 09/07/2007 - 20

Hääletused :

PV 10/07/2007 - 8.31
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0319

Vastuvõetud tekstid
PDF 188kWORD 33k
Teisipäev, 10. juuli 2007 - Strasbourg
Elavhõbedat sisaldavad mõõteseadmed ***II
P6_TA(2007)0319A6-0218/2007

Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ seoses teatavate elavhõbedat sisaldavate mõõteseadmete turustamise piirangutega (5665/1/2007 – C6-0114/2007 – 2006/0018(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (5665/1/2007 – C6-0114/2007);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2006)0069)(2) kohta;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 67;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A6-0218/2007),

1.   kiidab ühise seisukoha heaks;

2.   märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas ühise seisukohaga;

3.   teeb presidendile ülesandeks allkirjastada õigusakt koos nõukogu eesistujaga vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 254 lõikele 1;

4.   teeb peasekretärile ülesandeks allkirjastada õigusakt pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) Vastuvõetud tekstid, 14.11.2006, P6_TA(2006)0483.
(2) ELTs seni avaldamata.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika