Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0018(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0218/2007

Teksty złożone :

A6-0218/2007

Debaty :

PV 09/07/2007 - 20
CRE 09/07/2007 - 20

Głosowanie :

PV 10/07/2007 - 8.31
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0319

Teksty przyjęte
PDF 198kWORD 33k
Wtorek, 10 lipca 2007 r. - Strasburg
Urządzenia pomiarowe zawierające rtęć ***II
P6_TA(2007)0319A6-0218/2007

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć (5665/1/2007 – C6-0114/2007 – 2006/0018(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (5665/1/2007 – C6-0114/2007),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0069)(2),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0218/2007),

1.   zatwierdza wspólne stanowisko;

2.   stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z Przewodniczącą Rady aktu prawnego, zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

4.   zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do zapewnienia, w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Teksty przyjęte, 14.11.2006, P6_TA(2006)0483.
(2) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności