Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0018(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0218/2007

Texte depuse :

A6-0218/2007

Dezbateri :

PV 09/07/2007 - 20
CRE 09/07/2007 - 20

Voturi :

PV 10/07/2007 - 8.31
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0319

Texte adoptate
PDF 193kWORD 37k
Marţi, 10 iulie 2007 - Strasbourg
Dispozitive de măsurare care conţin mercur ***II
P6_TA(2007)0319A6-0218/2007

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2007 referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricţiile privind introducerea pe piaţă a anumitor dispozitive de măsurare care conţin mercur (5665/1/2007 – C6-0114/2007 – 2006/0018(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziţia comună a Consiliului (5665/1/2007 – C6-0114/2007),

–   având în vedere poziţia sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei transmisă Parlamentului European şi Consiliului (COM(2006)0069)(2),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A6-0218/2007),

1.   aprobă poziţia comună;

2.   constată că actul este adoptat în conformitate cu poziţia comună;

3.   însărcinează Preşedintelui sarcina de a semna actul, împreună cu Preşedintele Consiliului, în conformitate cu articolul 254 alineatul (1) din Tratatul CE;

4.   încredinţează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, şi să asigure, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

(1) Texte Adoptate, 14.11.2006, P6_TA(2006)0483.
(2) Nepublicată încă în JO.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate