Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0018(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0218/2007

Predkladané texty :

A6-0218/2007

Rozpravy :

PV 09/07/2007 - 20
CRE 09/07/2007 - 20

Hlasovanie :

PV 10/07/2007 - 8.31
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0319

Prijaté texty
PDF 199kWORD 34k
Utorok, 10. júla 2007 - Štrasburg
Meracie prístroje obsahujúce ortuť ***II
P6_TA(2007)0319A6-0218/2007

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS v súvislosti s obmedzeniami uvádzania na trh určitých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť (5665/1/2007 – C6-0114/2007 – 2006/0018(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (5665/1/2007 – C6-0114/2007),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0069)(2),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín do druhého čítania (A6-0218/2007),

1.   schvaľuje spoločnú pozíciu;

2.   konštatuje, že akt bol prijatý v súlade so spoločnou pozíciou;

3.   poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady, v súlade s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

4.   poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, 14.11.2006, P6_TA(2006)0483.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia