Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/0276(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0270/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0270/2007

Viták :

PV 09/07/2007 - 21
CRE 09/07/2007 - 21

Szavazatok :

PV 10/07/2007 - 8.37
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0325

Elfogadott szövegek
PDF 464kWORD 232k
2007. július 10., Kedd - Strasbourg
Az európai létfontosságú infrastruktúrák *
P6_TA(2007)0325A6-0270/2007

Az Európai Parlament 2007. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0787)(1),

–   tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0053/2007),

–   tekintettel a létfontosságú infrastruktúrák európai programjának elveiről szóló, 2005. december 1–2-i tanácsi következtetésekre,

–   tekintettel az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak a terrorizmus elleni küzdelem keretében a létfontosságú infrastruktúra védelméről szóló, 2005. június 7-i ajánlására(2),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A6-0270/2007),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   kéri az 1975. március 4-i közös nyilatkozat alapján az egyeztetési eljárás megkezdését, abban az esetben, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől a Tanács el kíván térni;

5.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

6.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   A Parlament módosításai
Módosítás: 1
Cím
A Tanács irányelve az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről
A Tanács irányelve az európai létfontosságú infrastruktúrákkal rendelkező, prioritást élvező ágazatok azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről
Módosítás: 2
(2) preambulumbekezdés
(2)  2005. november 17-én a Bizottság zöld könyvet fogadott el a létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai programról, amely választási lehetőségeket nyújtott a program, valamint a létfontosságú infrastruktúrák figyelmeztető információs hálózatának (CIWIN) kidolgozásához. A zöld könyvre adott válaszok egyértelműen rámutattak arra, hogy szükség van közösségi keret felállítására a létfontosságú infrastruktúrák védelmével kapcsolatosan. Elismerték továbbá, hogy növelni kell a létfontosságú infrastruktúrák védelmét szolgáló kapacitást Európában, valamint segíteni kell a létfontosságú infrastruktúrákkal kapcsolatos sebezhető pontok csökkentését. Hangsúlyozták a szubszidiaritás elvének és a szereplőkkel folytatott párbeszédnek a fontosságát is.
(2)  2005. november 17-én a Bizottság zöld könyvet fogadott el a létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai programról, amely választási lehetőségeket nyújtott a program, valamint a létfontosságú infrastruktúrák figyelmeztető információs hálózatának (CIWIN) kidolgozásához. A zöld könyvre adott válaszok hangsúlyozták a létfontosságú infrastruktúrák védelmével kapcsolatos közösségi keret felállításában rejlő hozzáadott értéket. Elismerték továbbá, hogy növelni kell a létfontosságú infrastruktúrák védelmét szolgáló kapacitást Európában, valamint segíteni kell a létfontosságú infrastruktúrákkal kapcsolatos sebezhető pontok csökkentését. Hangsúlyozták a szubszidiaritás, az arányosság és a kiegészítő jelleg alapvető elvének, valamint a szereplőkkel folytatott párbeszédnek a fontosságát is.
Módosítás: 3
(3) preambulumbekezdés
(3)  2005 decemberében a Bel- és Igazságügyi Tanács felkérte a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot a létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai programra (EPCIP), és úgy döntött, hogy a programnak összveszély-megközelítésen kell alapulnia, elsőbbséget adva a terrorizmusból eredő veszélyekkel szembeni küzdelemnek. E megközelítés értelmében a létfontosságú infrastruktúrák védelmével kapcsolatos eljárásban figyelembe kell venni az ember által okozott, technológiai veszélyeket és a természeti katasztrófákat is, azonban a terrorveszélynek kell elsőbbséget adni. Amennyiben egy adott létfontosságú infrastrukturális ágazatban úgy találják, hogy valamely komoly veszéllyel szemben hozott védekezési intézkedések megfelelő szintűek, az érintett szereplőknek az egyéb olyan veszélyekre kell összpontosítaniuk, amelyek tekintetében továbbra is sebezhetőek.
(3)  2005 decemberében a Bel- és Igazságügyi Tanács felkérte a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot a létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai programra (EPCIP), és úgy döntött, hogy a programnak összveszély-megközelítésen kell alapulnia, elsőbbséget adva a terrorizmusból eredő veszélyekkel szembeni küzdelemnek. E megközelítés értelmében a létfontosságú infrastruktúrák védelmével kapcsolatos eljárásban figyelembe kell venni az ember által okozott, technológiai veszélyeket és a természeti katasztrófákat is, valamint a strukturális veszélyeket is. A terrorveszélynek azonban elsőbbséget kell adni.
Módosítás: 4
(4) preambulumbekezdés
(4)  A létfontosságú infrastruktúrák védelmével kapcsolatos felelősség jelenleg elsősorban a tagállamokat és a létfontosságú infrastruktúrák tulajdonosait/üzemeltetőit terheli. Ennek így is kell maradnia.
(4)  A létfontosságú infrastruktúrák védelmével kapcsolatos elsődleges és végső felelősség a tagállamokat és a létfontosságú infrastruktúrák tulajdonosait/üzemeltetőit terheli. Mivel a nemzeti szolgálatok jobban tudják, mi történik országukban, az európai létfontosságú infrastruktúrák védelme tekintetében az alulról felfelé történő építkezés elvét kell alkalmazni.
Módosítás: 5
(4a) preambulumbekezdés (új)
(4a)  A létfontosságú infrastruktúrák védelme alapvető jelentőséggel bír az Unió belső biztonsága és az uniós polgárok jóléte szempontjából. Bizonyos infrastruktúrák megzavarása vagy megsemmisítése emberi életeket követelhet, környezeti értékeket és gazdasági javakat semmisíthet meg, valamint a lakosságnak az állami védelembe és gondoskodásba vetett bizalmát tartósan lerombolhatja.
Módosítás: 6
Recital (5) preambulumbekezdés
(5)  A Közösségben számos olyan létfontosságú infrastruktúra van, amelyek megzavarása vagy megsemmisítése két vagy több tagállamot is érintene, illetve a létfontosságú infrastruktúra helyétől eltérő másik tagállamot érintene. Ez magában foglalhat határokon átnyúló, több ágazatot érintő olyan hatásokat is, amelyek az összekapcsolt infrastruktúrák közötti kölcsönös függőségekből erednek. Az ilyen európai létfontosságú infrastruktúrákat közös eljárásban kell azonosítani és kijelölni. Közös keretek között kell értékelni, hogy szükséges-e ezen létfontosságú infrastruktúrák védelmét javítani. A létfontosságú infrastruktúrák védelme területén a tagállamok közötti kétoldalú együttműködési szabályozások jól megalapozott és hatékony eszközt jelentenek a határokon átnyúló létfontosságú infrastruktúrák kezelésében. Az EPCIP-nek ilyen együttműködésre kell épülnie.
(5)  A Közösségben számos olyan létfontosságú infrastruktúra van, amelyek megzavarása vagy megsemmisítése három vagy több tagállamot is érintene, illetve a létfontosságú infrastruktúra helyétől eltérő, legalább másik két tagállamot érintene. Ez magában foglalhat határokon átnyúló, több ágazatot érintő olyan hatásokat is, amelyek az összekapcsolt infrastruktúrák közötti kölcsönös függőségekből erednek. Az ilyen európai létfontosságú infrastruktúrákat közös eljárásban kell azonosítani. Közös kritériumok alapján kell elkészíteni az európai létfontosságú infrastruktúrákkal rendelkező, prioritást élvező ágazatok jegyzékét. Ennek érdekében egy közös cselekvési keretet kell létrehozni ezen európai létfontosságú infrastruktúrák védelmére, amely a tagállamokat olyan helyzetbe hozza, hogy a területükön lévő létfontosságú infrastruktúrákat érintő lehetséges veszélyeket a megfelelő intézkedések révén csökkentsék. A létfontosságú infrastruktúrák védelme területén a tagállamok közötti kétoldalú együttműködési szabályozások jól megalapozott és hatékony eszközt jelentenek a határokon átnyúló létfontosságú infrastruktúrák kezelésében. Az EPCIP-nek ilyen együttműködésre kell épülnie.
Módosítás: 7
(5a) preambulumbekezdés (új)
(5a)  Bizonyos ágazatokban létezik már egy sor olyan intézkedés, amely szabályozza az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosítását, kijelölését és védelmét. Semmilyen jövőbeni közösségi szintű szabályozás nem vezethet kettős szabályozáshoz ezekben az ágazatokban a biztonság növelése nélkül.
Módosítás: 8
(6) preambulumbekezdés
(6)  Mivel a különböző ágazatok a létfontosságú infrastruktúrák védelme területén különleges tapasztalatokkal, szakértelemmel és követelményekkel rendelkeznek, a létfontosságú infrastruktúrák védelme érdekében közösségi megközelítést kell kidolgozni és végrehajtani, figyelembe véve az ágazati sajátosságokat és a fennálló ágazati intézkedéseket, ideértve az uniós, nemzeti és regionális szinten már meglévő intézkedéseket, valamint adott esetben a létfontosságú infrastruktúrák tulajdonosai/üzemeltetői között már létrejött, határokon átnyúló kölcsönös segítségnyújtási megállapodásokat is. Tekintettel arra, hogy a magánszektor igen jelentős mértékben vesz részt a kockázatok figyelemmel kísérésében és kezelésében, valamint a működési folytonossági tervezésben és a katasztrófa utáni helyreállításban, a közösségi megközelítésnek ösztönöznie kell a magánszektor teljes bevonását. A létfontosságú infrastruktúrák védelmével kapcsolatos ágazatonkénti megközelítés végrehajtásának megkönnyítése érdekében fel kell állítani a létfontosságú infrastrukturális ágazatok közös listáját.
(6)  Mivel a különböző ágazatok a létfontosságú infrastruktúrák védelme területén különleges tapasztalatokkal, szakértelemmel és követelményekkel rendelkeznek, a létfontosságú infrastruktúrák védelme érdekében közösségi megközelítést kell kidolgozni és végrehajtani, figyelembe véve az ágazati sajátosságokat és a fennálló ágazati intézkedéseket, ideértve az uniós, nemzeti és regionális szinten már meglévő intézkedéseket, valamint adott esetben a létfontosságú infrastruktúrák tulajdonosai/üzemeltetői között már létrejött, határokon átnyúló kölcsönös segítségnyújtási megállapodásokat is. Tekintettel arra, hogy a magánszektor igen jelentős mértékben vesz részt a kockázatok figyelemmel kísérésében és kezelésében, valamint a működési folytonossági tervezésben és a katasztrófa utáni helyreállításban, a közösségi megközelítésnek biztosítania kell a magánszektor teljes bevonását. Az európai létfontosságú infrastruktúrák védelmével kapcsolatos ágazatonkénti megközelítés végrehajtásának megkönnyítése érdekében fel kell állítani a létfontosságú infrastrukturális ágazatok közös listáját.
Módosítás: 9
(6a) preambulumbekezdés (új)
(6a)  Az európai létfontosságú infrastruktúrákat úgy kell kialakítani, hogy minimalizálják a harmadik országokkal fennálló összeköttetést, illetve az ilyen országokban való elhelyezkedést. Az európai létfontosságú infrastruktúrákat alkotó elemek Unión kívüli elhelyezkedése növeli az egész infrastruktúrára kiható terrortámadás veszélyét, annak kockázatát, hogy a terroristák hozzáférnek az Unión kívül tárolt adatokhoz, valamint a közösségi jogszabályoknak való meg nem felelés veszélyét, ami az egész infrastruktúrát sebezhetőbbé tenné.
Módosítás: 10
(7) preambulumbekezdés
(7)  Valamennyi európai létfontosságú infrastruktúra tulajdonosának/üzemeltetőjének üzemeltetői biztonsági tervet kell kidolgoznia, amely azonosítja a létfontosságú eszközöket, és azok védelmére megfelelő biztonsági megoldásokról rendelkezik. Az üzemeltetői biztonsági tervnek figyelembe kell vennie a sebezhetőségi, veszély- és kockázatértékeléseket, valamint a tagállami hatóságok által szolgáltatott egyéb megfelelő információkat.
(7)  Valamennyi európai létfontosságú infrastruktúra tulajdonosának/üzemeltetőjének üzemeltetői biztonsági tervet kell kidolgoznia, amely azonosítja a létfontosságú eszközöket, és azok védelmére megfelelő biztonsági megoldásokról rendelkezik. Az üzemeltetői biztonsági tervnek figyelembe kell vennie a sebezhetőségi, veszély- és kockázatértékeléseket, valamint a tagállami hatóságok által szolgáltatott egyéb megfelelő információkat. Ezeket az üzemeltetői biztonsági terveket el kell juttatni a tagállamok európai létfontosságú infrastruktúra védelmének (ECIP) kapcsolattartó pontjaiba. A meglévő, ágazati védelmi intézkedéseknek való megfelelés adott esetben teljesítheti az üzemeltetői biztonsági terv kidolgozására és frissítésére vonatkozó előírást.
Módosítás: 11
(8) preambulumbekezdés
(8)  Valamennyi európai létfontosságú infrastruktúra tulajdonosának/üzemeltetőjének biztonsági összekötő tisztviselőt kell kijelölnie a létfontosságú infrastruktúrák védelmére illetékes nemzeti hatóságokkal való együttműködés és kommunikáció megkönnyítése érdekében.
(8)  Valamennyi európai létfontosságú infrastruktúra tulajdonosának/üzemeltetőjének biztonsági összekötő tisztviselőt kell kijelölnie a létfontosságú infrastruktúrák védelmére illetékes nemzeti hatóságokkal való együttműködés és kommunikáció megkönnyítése érdekében. A meglévő, ágazati védelmi intézkedéseknek való megfelelés adott esetben teljesítheti a biztonsági összekötő tisztviselő kijelölésére vonatkozó előírást.
Módosítás: 12
(10) preambulumbekezdés
(10)  Annak érdekében, hogy könnyebb legyen az európai létfontosságú infrastruktúrák védelmét javítani, közös módszertanokat kell kidolgozni az infrastrukturális eszközök sebezhetőségi pontjainak, valamint az azokat fenyegető veszélyeknek és kockázatoknak az azonosítására és minősítésére.
(10)  Annak érdekében, hogy könnyebb legyen az európai létfontosságú infrastruktúrák védelmét javítani, közös módszertanokat kell kidolgozni és életbe léptetni az infrastrukturális eszközöket fenyegető veszélyek és kockázatok, valamint az azokat érintő strukturális sebezhetőségi pontok azonosítására és minősítésére.
Módosítás: 13
(11) preambulumbekezdés
(11)  Kizárólag közös keret biztosíthatja a szükséges alapot az európai létfontosságú infrastruktúrák védelmét célzó intézkedések következetes végrehajtásához, illetve határozhatja meg egyértelműen valamennyi érintett szereplő feladatait. Az európai létfontosságú infrastruktúrák tulajdonosai/üzemeltetői számára hozzáférést kell biztosítani a létfontosságú infrastruktúrák védelmével kapcsolatos bevált gyakorlatokhoz és módszertanokhoz.
(11)  Az összes érdekelt fél felelősségének meghatározása révén közös keret biztosíthatja a szükséges alapot az európai létfontosságú infrastruktúrák védelmét célzó intézkedések következetes végrehajtásához. A tagállamok és az európai létfontosságú infrastruktúrák tulajdonosai/üzemeltetői számára hozzáférést kell biztosítani a létfontosságú infrastruktúrák védelmével kapcsolatos bevált gyakorlatokhoz és módszertanokhoz.
Módosítás: 14
(12) preambulumbekezdés
(12)  A létfontosságú infrastruktúrák hatékony védelme nemzeti és közösségi szinten egyaránt megköveteli a kommunikációt, koordinációt és együttműködést. Ez leghatékonyabban úgy érhető el, ha valamennyi tagállam CIP kapcsolattartó pontot nevez ki, amely koordinálja a CIP-pel kapcsolatos kérdéseket nemzeti szinten, valamint a többi tagállammal és a Bizottsággal.
(12)  Az európai létfontosságú infrastruktúrák hatékony védelme nemzeti és közösségi szinten egyaránt megköveteli a kommunikációt, koordinációt és együttműködést. Ez leghatékonyabban úgy érhető el, ha valamennyi tagállam ECIP kapcsolattartó pontot nevez ki, amely koordinálja az ECIP-pel kapcsolatos kérdéseket nemzeti szinten, valamint a többi tagállammal és a Bizottsággal.
Módosítás: 15
(13) preambulumbekezdés
(13)  A létfontosságú infrastruktúrák védelmét célzó tevékenységek olyan területeken történő kidolgozása érdekében, amelyek megkívánják az információk bizonyos mértékű titkosságát, helyénvaló ezen irányelv keretében következetes és biztonságos információcserét biztosítani. A létfontosságú infrastruktúrák védelmével kapcsolatos bizonyos információk olyan jellegűek, hogy azok feltárása a közbiztonság tekintetében aláásná a közérdek védelmét. Minősíteni kell a létfontosságú infrastrukturális eszközökre vonatkozó olyan különleges tényeket, amelyek felhasználhatók létfontosságú infrastrukturális létesítményekkel szemben negatív következmények okozására irányuló tervekhez és cselekedetekhez, továbbá az e tényekhez való hozzáférést kizárólag szükség esetén lehet biztosítani közösségi és tagállami szinten egyaránt.
(13)  Az európai létfontosságú infrastruktúrák védelmét célzó tevékenységek olyan területeken történő kidolgozása érdekében, amelyek megkívánják az információk bizonyos mértékű titkosságát, helyénvaló ezen irányelv keretében következetes és biztonságos információcserét biztosítani. Az európai létfontosságú infrastruktúrák védelmével kapcsolatos bizonyos információk olyan jellegűek, hogy azok feltárása a közbiztonság tekintetében aláásná a közérdek védelmét. Minősíteni kell a létfontosságú infrastrukturális eszközökre vonatkozó olyan különleges tényeket, amelyek felhasználhatók létfontosságú infrastrukturális létesítményekkel szemben negatív következmények okozására irányuló tervekhez és cselekedetekhez, továbbá az e tényekhez való hozzáférést kizárólag szükség esetén lehet biztosítani közösségi és tagállami szinten egyaránt.
Módosítás: 16
(14) preambulumbekezdés
(14)  A létfontosságú infrastruktúrákkal kapcsolatos információcserének a bizalmon és a biztonságon kell alapulnia. Az információcsere olyan bizalmi viszonyt követel, amelyben a vállalatok és szervezetek tudják, érzékeny adataik megfelelő védelmet kapnak. Az információcsere ösztönzése érdekében egyértelművé kell tenni az ipar számára, hogy a létfontosságú infrastruktúrákkal kapcsolatos információk nyújtásából eredő előnyök fontosabbak az ipar és általában a társadalom számára okozott költségeknél. Ezért ösztönözni kell a létfontosságú infrastruktúrák védelmével kapcsolatos információcserét.
(14)  Az európai létfontosságú infrastruktúrákkal kapcsolatos információcserének a bizalmon és a biztonságon kell alapulnia. Az információcsere olyan bizalmi viszonyt követel, amelyben a vállalatok és szervezetek tudják, érzékeny adataik megfelelő védelmet kapnak.
Módosítás: 17
(15) preambulumbekezdés
(15)  Ezen irányelv kiegészíti a fennálló ágazati intézkedéseket közösségi és tagállami szinten egyaránt. Amennyiben már bevezettek közösségi mechanizmusokat, azokat továbbra is alkalmazni kell, és e mechanizmusok hozzájárulnak majd ezen irányelv átfogó végrehajtásához.
(15)  Ezen irányelv kiegészíti a fennálló ágazati intézkedéseket közösségi és tagállami szinten egyaránt. Amennyiben már bevezettek közösségi mechanizmusokat és már léteznek jogszabályok, azokat végre kell hajtani és alkalmazni kell, hogy hozzájáruljanak a közbiztonság javításához, amely során el kell kerülni az ezen irányelvvel való átfedéseket és ellentmondásokat, valamint olyan többletköltségek keletkezését, amelyek nem növelik a biztonságot.
Módosítás: 18
(17) preambulumbekezdés
(17)  Mivel ezen irányelv célkitűzéseit – nevezetesen azt, hogy eljárás jöjjön létre az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosítására és kijelölésére, valamint közös megközelítés alakuljon ki annak értékeléséhez, hogy szükséges-e ezen infrastruktúrák védelmét javítani – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és így azok az intézkedés terjedelme miatt közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányosság elvével összhangban ezen irányelv nem lépi túl az említett célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.
(17)  Mivel ezen irányelv célkitűzéseit – nevezetesen azt, hogy eljárás jöjjön létre az európai létfontosságú infrastruktúrával rendelkező, kiemelt fontosságú ágazatok azonosítására és kijelölésére, valamint közös megközelítés alakuljon ki annak értékeléséhez, hogy szükséges-e ezen infrastruktúrák védelmét javítani – a tagállamok nem minden esetben tudják kielégítően megvalósítani, és így azok az intézkedés terjedelme miatt közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányosság elvével összhangban ezen irányelv nem lépi túl az említett célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket, ám az arányosság elvére való tekintettel külön figyelmet kell fordítani arra, hogy az pénzügyi szempontból is elfogadható legyen a tulajdonosok/üzemeltetők, illetve a tagállamok számára.
Módosítás: 19
1. cikk
Ezen irányelv eljárást hoz létre az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosítására és kijelölésére, valamint közös megközelítést alakít ki annak értékeléséhez, hogy szükséges-e ezen infrastruktúrák védelmét javítani.
Ezen irányelv eljárást hoz létre az európai létfontosságú infrastruktúrákkal rendelkező, kiemelt fontosságú ágazatok azonosítására és kijelölésére, valamint közös megközelítést alakít ki annak értékeléséhez, hogy szükséges-e ezen infrastruktúrák védelmét javítani.
Módosítás: 20
2. cikk b) pont
b) "európai létfontosságú infrastruktúra": olyan létfontosságú infrastruktúra, amelynek megzavarása vagy megsemmisítése két vagy több tagállamot is jelentősen érintene, illetve csak egyetlen tagállamot érintene, de a létfontosságú infrastruktúra egy másik tagállamban van. Ide tartoznak azok a hatások is, amelyek az egyéb típusú infrastruktúrákkal fennálló, ágazatokon átnyúló szoros kapcsolatokból erednek;
b) "európai létfontosságú infrastruktúra": olyan létfontosságú infrastruktúra, amelynek megzavarása vagy megsemmisítése három vagy több tagállamot is jelentősen érintene, illetve legalább két olyan tagállamot érintene, ahol nincs létfontosságú infrastruktúra. Ide tartoznak azok a hatások is, amelyek az egyéb típusú infrastruktúrákkal fennálló, ágazatokon átnyúló szoros kapcsolatokból erednek;
Módosítás: 21
2. cikk d) pont
d) "sebezhetőség": a létfontosságú infrastruktúra tervezésének, létrehozásának vagy működtetésének egyik elemét jellemző sajátosság, amely lehetővé teszi az infrastruktúra valamely veszély általi megzavarását vagy megsemmisítését, és magában foglalja az egyéb típusú infrastruktúrákkal fennálló szoros kapcsolatokat is;
d) "strukturális sebezhetőség": a létfontosságú infrastruktúra tervezésének, létrehozásának vagy működtetésének egyik elemét jellemző sajátosság, amely lehetővé teszi az infrastruktúra valamely veszély általi megzavarását vagy megsemmisítését, és magában foglalja az egyéb típusú infrastruktúrákkal fennálló szoros kapcsolatokat is;
(Ez a módosítás a teljes jogalkotási szövegre érvényes; a módosító javaslat elfogadása esetén a teljes szövegben technikai kiigazításra lesz szükség.)
Módosítás: 22
3. cikk (1) bekezdés
(1)  Az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosítására szolgáló horizontális és ágazati kritériumokat a 11. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni. E kritériumok a 11. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően módosíthatók.
(1)  Az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosítására szolgáló horizontális és ágazati kritériumokat a meglévő védelmi feltételekre kell építeni és azokat az EK-Szerződés 308., valamint az Euratom Szerződés 203. cikkével összhangban kell elfogadni és módosítani.
A valamennyi létfontosságú infrastrukturális ágazatra alkalmazandó horizontális kritériumok kidolgozása során figyelembe kell venni az egyes infrastruktúrák megzavarása vagy megsemmisítése által okozott hatás súlyosságát. E kritériumokat legkésőbb [ezen irányelv hatálybalépését követő egy év]-ig kell elfogadni.
A valamennyi európai létfontosságú infrastrukturális ágazatra alkalmazandó horizontális kritériumok kidolgozása során figyelembe kell venni az egyes infrastruktúrák megzavarása vagy megsemmisítése által okozott hatás súlyosságát. E kritériumokat legkésőbb [ezen irányelv hatálybalépését követő egy év]-ig kell elfogadni.
Az ágazati kritériumokat a prioritást évező ágazatokra vonatkozóan kell kidolgozni, amely során figyelembe kell venni az egyes létfontosságú infrastrukturális ágazatok sajátosságait, valamint adott esetben be kell vonni az érintett szereplőket is. E kritériumokat minden egyes prioritást élvező ágazatra vonatkozóan legkésőbb a prioritást évező ágazatnak nyilvánítást követő egy éven belül kell elfogadni.
Az ágazati kritériumokat a prioritást évező ágazatokra vonatkozóan az ágazatonkénti védelmi intézkedésekre építve kell kidolgozni, amely során figyelembe kell venni az egyes létfontosságú infrastrukturális ágazatok sajátosságait, valamint be kell vonni az összes érintett szereplőt is, mivel az egyes ágazatok érdemi tapasztalatokkal, szakértelemmel és követelményekkel rendelkeznek létfontosságú infrastruktúráik védelmével kapcsolatban. E kritériumokat minden egyes prioritást élvező ágazatra vonatkozóan legkésőbb a prioritást évező ágazatnak nyilvánítást követő egy éven belül kell elfogadni.
Amennyiben már bevezettek közösségi mechanizmusokat, azokat továbbra is alkalmazni kell. A rendelkezések vagy intézkedések közötti átfedéseket és ellentmondásokat mindenképpen el kell kerülni.
Módosítás: 23
3. cikk (2) bekezdés
1.  A Bizottság évente választja ki az I. mellékletben felsorolt ágazatok közül azokat a prioritást élvező ágazatokat, amelyeket az (1) bekezdésben előirányzott kritériumok kidolgozása során figyelembe kell venni.
törölve
Az I. melléklet a 11. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően módosítható, feltéve hogy a módosítás nem terjeszti ki ezen irányelv hatályát.
Módosítás: 24
3. cikk (3) bekezdés
(3)  Minden tagállam azonosítja a területén található, az (1) és (2) bekezdés alapján elfogadott kritériumoknak megfelelő létfontosságú infrastruktúrákat, valamint a területén kívüli, e kritériumoknak megfelelő olyan létfontosságú infrastruktúrákat, amelyek kihathatnak rá.
(3)  Minden tagállam azonosítja a területén található, az (1) bekezdés alapján elfogadott kritériumoknak megfelelő lehetséges európai létfontosságú infrastruktúrákat, valamint a területén kívüli, e kritériumoknak megfelelő olyan lehetséges európai létfontosságú infrastruktúrákat, amelyek kihathatnak rá, legkésőbb a megfelelő kritériumok elfogadását követő egy éven belül, ezután pedig folyamatosan.
Minden tagállam értesíti a Bizottságot az így azonosított létfontosságú infrastruktúrákról legkésőbb a megfelelő kritériumok elfogadását követő egy éven belül, ezután pedig folyamatosan.
Módosítás: 25
4. cikk cím
Az európai létfontosságú infrastruktúrák kijelölése
A prioritást élvező ágazatok kijelölése és azonosítása
Módosítás: 26
4. cikk (-1) bekezdés (új)
(-1) Minden tagállam azonosítja a 3. cikk (1) bekezdésében elfogadott kritériumok kidolgozásához szükséges, a területén található prioritást élvező ágazatokat, valamint a területén kívüli olyan prioritást élvező ágazatokat, amelyek kihathatnak az előbbiekre.
Minden tagállam értesíti a Bizottságot az így azonosított prioritást élvező ágazatokról, legkésőbb a megfelelő kritériumok elfogadását követő egy éven belül, ezután pedig folyamatosan.
Módosítás: 27
4. cikk (1) bekezdés
(1)  A Bizottság a 3. cikk (3) bekezdésének második albekezdése szerinti értesítések, valamint a rendelkezésére álló egyéb információk alapján javaslatot tesz az európai létfontosságú infrastruktúrának nyilvánítandó létfontosságú infrastruktúrák listájára.
(1)  A Bizottság a (-1) bekezdés szerinti értesítések, valamint a rendelkezésére álló egyéb információk alapján javaslatot tesz a létfontosságú infrastruktúrával rendelkező prioritást élvező ágazatok listájára.
Módosítás: 28
4. cikk (1a) bekezdés (új)
(1a)  Az európai létfontosságú infrastruktúrákat úgy kell kialakítani, hogy minimálisra korlátozzák a harmadik országokkal fennálló összeköttetését, illetve az ilyen országokban való elhelyezkedést.
Módosítás: 29
4. cikk (2) bekezdés
(2)  Az európai létfontosságú infrastruktúrának nyilvánított létfontosságú infrastruktúrák listáját a 11. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
(2)  Az európai létfontosságú infrastruktúrával rendelkező prioritást élvező ágazatok listáját a Tanács fogadja el és módosítja.
A lista a 11. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően módosítható.
Módosítás: 30
4a. cikk (új)
4a. cikk
Személyes adatok feldolgozása
(2a)  A személyes adatok európai létfontosságú infrastruktúrák védelme általi közvetlen vagy közvetítőn keresztüli – tevékenységük ellátásához szükséges – feldolgozásának a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 rendelkezéseivel és az adatvédelemmel kapcsolatban alkalmazandó elvekkel összhangban kell történnie. Az adatfeldolgozást az Unióban kell végrehajtani, és biztonsági okokból harmadik országokban nem engedhető meg az adattükrözés.
____________
1 HL L 281, 1995.11.23., 31. o.
Módosítás: 31
5. cikk (1) és (2) bekezdések
(1)  Minden tagállam megköveteli, hogy a területén lévő valamennyi európai létfontosságú infrastruktúra tulajdonosa/üzemeltetője dolgozzon ki üzemeltetői biztonsági tervet, és azt frissítse, valamint legalább kétévente vizsgálja felül.
(1)  Minden tagállam megköveteli, hogy a területén lévő valamennyi európai létfontosságú infrastruktúra tulajdonosa/üzemeltetője dolgozzon ki üzemeltetői biztonsági tervet, és azt frissítse, valamint legalább kétévente vizsgálja felül.
A Bizottság és a Tanács elfogadja az I. mellékletben felsorolt bizonyos ágazatokra alkalmazandó meglévő védelmi intézkedések listáját. A felsorolt védelmi intézkedések közül egynek vagy többnek való megfelelés teljesíti az üzemeltetői biztonsági terv kidolgozására és frissítésére vonatkozó előírást.
(2)  Az üzemeltetői biztonsági terv a II. mellékletben foglaltakkal összhangban azonosítja az európai létfontosságú infrastruktúra eszközeit, valamint azok védelmére megfelelő biztonsági megoldásokról rendelkezik. A 11. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően lehet elfogadni az üzemeltetői biztonsági tervre vonatkozó ágazatspecifikus, a fennálló közösségi intézkedéseket figyelembe vevő követelményeket.
A 11. cikk (2) bekezdésében említett eljárásban a Bizottság dönthet úgy, hogy az I. mellékletben felsorolt bizonyos ágazatokra alkalmazandó intézkedéseknek való megfelelés mentesít az üzemeltetői biztonsági terv kidolgozására és frissítésére vonatkozó követelmény alól.
(2)  Az üzemeltetői biztonsági terv a II. mellékletben foglaltakkal összhangban azonosítja az európai létfontosságú infrastruktúra eszközeit, valamint azok védelmére megfelelő biztonsági megoldásokról rendelkezik. Az üzemeltetői biztonsági tervre vonatkozó ágazatspecifikus, a fennálló közösségi intézkedéseket figyelembe vevő követelményeket a Tanács fogadja el.
Módosítás: 32
5. cikk (3) bekezdés
(3)  Az európai létfontosságú infrastruktúra tulajdonosa/üzemeltetője a létfontosságú infrastruktúra európai létfontosságú infrastruktúrának nyilvánítását követő egy éven belül benyújtja az üzemeltetői biztonsági tervet az illetékes tagállami hatósághoz.
(3)  Az európai létfontosságú infrastruktúra tulajdonosa/üzemeltetője a létfontosságú infrastruktúra európai létfontosságú infrastruktúrának nyilvánítását követő egy éven belül benyújtja az üzemeltetői biztonsági tervet az illetékes ECIP kapcsolattartó ponthoz.
Amennyiben az üzemeltetői biztonsági tervre vonatkozóan a (2) bekezdés alapján ágazatspecifikus követelményeket fogadtak el, az üzemeltetői biztonsági tervet csak az ágazatspecifikus követelmények elfogadását követő egy éven belül kell benyújtani az illetékes tagállami hatósághoz.
Amennyiben az üzemeltetői biztonsági tervre vonatkozóan a (2) bekezdés alapján ágazatspecifikus követelményeket fogadtak el, az üzemeltetői biztonsági tervet csak az ágazatspecifikus követelmények elfogadását követő egy éven belül kell benyújtani az illetékes ECIP kapcsolattartó ponthoz.
Módosítás: 33
5. cikk (5) bekezdés
(5)  A kikötővédelem fokozásáról szóló, 2005. október 26-i 2005/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelés mentesít az üzemeltetői biztonsági terv kidolgozására vonatkozó követelmény alól.
törölve
Módosítás: 34
6. cikk (1) bekezdés
(1)  Minden tagállam megköveteli, hogy a területén lévő európai létfontosságú infrastruktúrák tulajdonosai/üzemeltetői jelöljenek ki biztonsági összekötő tisztviselőt, aki biztonsági kérdésekben kapcsolattartó pontként működik az infrastruktúra tulajdonosa/üzemeltetője és a létfontosságú infrastruktúrák védelmére illetékes tagállami hatóságok között. A biztonsági összekötő tisztviselőt a létfontosságú infrastruktúra európai létfontosságú infrastruktúrának nyilvánítását követő egy éven belül kell kijelölni.
(1)  Minden tagállam megköveteli, hogy a területén lévő európai létfontosságú infrastruktúrák tulajdonosai/üzemeltetői jelöljenek ki biztonsági összekötő tisztviselőt, aki biztonsági kérdésekben kapcsolattartó pontként működik az infrastruktúra tulajdonosa/üzemeltetője és az ECIP kapcsolattartó pont között. A biztonsági összekötő tisztviselőt a létfontosságú infrastruktúra európai létfontosságú infrastruktúrának nyilvánítását követő egy éven belül kell kijelölni.
Az 5. cikk (1) bekezdésében említett listán szereplő védelmi intézkedések közül egynek vagy többnek való megfelelés teljesíti a biztonsági összekötő tisztviselő kijelölésére vonatkozó követelményt.
Módosítás: 35
6. cikk (2) bekezdés
(2)  Minden tagállam tájékoztatja az érintett európai létfontosságú infrastruktúra biztonsági összekötő tisztviselőjét az azonosított kockázatokra és veszélyekre vonatkozó megfelelő információkról.
(2)  A nemzeti ECIP kapcsolattartó ponton keresztül minden tagállam tájékoztatja az érintett európai létfontosságú infrastruktúra biztonsági összekötő tisztviselőjét az azonosított kockázatokra és veszélyekre vonatkozó megfelelő információkról.
Módosítás: 36
7. cikk (2) bekezdés
(2)  Minden tagállam összefoglaló jelentést tesz a Bizottságnak az I. mellékletben említett egyes ágazatokban előforduló sebezhetőségi pontok, veszélyek és kockázatok típusairól a 4. cikk (2) bekezdésében előírt lista elfogadását követő 18 hónapon belül, ezután pedig kétévente rendszeresen.
(2)  Minden tagállam összefoglaló jelentést tesz a Bizottságnak az európai létfontosságú infrastruktúrákban előforduló strukturális sebezhetőségi pontok, veszélyek és kockázatok típusairól a 4. cikk (2) bekezdésében előírt lista elfogadását követő 12 hónapon belül, ezután pedig kétévente rendszeresen.
E jelentések közös mintáját a 11. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell kidolgozni.
E jelentések közös mintáját a Bizottság dolgozza ki és a Tanács hagyja jóvá.
Módosítás: 37
7. cikk (3) bekezdés
(3)  A Bizottság ágazatonként értékeli, hogy az európai létfontosságú infrastruktúrák vonatkozásában szükség van-e különleges védekezési intézkedésekre.
(3)  A Bizottság és a tagállamok ágazatonként értékelik, hogy az európai létfontosságú infrastruktúrák vonatkozásában szükség van-e különleges védekezési intézkedésekre. Ezzel összefüggésben figyelembe kell venni a létező bevált gyakorlatokat és módszertanokat.
Módosítás: 38
7. cikk (4) bekezdés
(4)  Az európai létfontosságú infrastruktúrákkal kapcsolatos sebezhetőségi, veszély- és kockázatértékelések közös módszertanait a 11. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően ágazatonként lehet kidolgozni.
(4)  Ha ezt szükségesnek ítélik, az európai létfontosságú infrastruktúrákkal kapcsolatos strukturális sebezhetőségi, veszély- és kockázatértékelések közös módszertanait ágazatonként lehet kidolgozni. Az ilyen közös módszertanoknak figyelembe kell venniük a már létező módszertanokat.
Módosítás: 39
8. cikk
A Bizottság támogatja a kijelölt európai létfontosságú infrastruktúrák tulajdonosait/üzemeltetőit azáltal, hogy hozzáférést biztosít a létfontosságú infrastruktúrák védelmével kapcsolatosan rendelkezésre álló bevált gyakorlatokhoz és módszertanokhoz
A Bizottság és a tagállamok támogatják a kijelölt európai létfontosságú infrastruktúrák tulajdonosait/üzemeltetőit azáltal, hogy hozzáférést biztosítanak a létfontosságú infrastruktúrák védelmével kapcsolatosan rendelkezésre álló bevált gyakorlatokhoz és módszertanokhoz
Módosítás: 40
10. cikk (2) bekezdés
(2)  A valamely tagállam nevében ezen irányelv alapján bizalmas információkat kezelő személyeknek az érintett tagállam által elvégzendő megfelelő szintű biztonsági átvilágításon kell átesniük.
(2)  A valamely tagállam nevében ezen irányelv alapján bizalmas információkat kezelő személyeknek az érintett tagállam által elvégzendő legmegfelelőbb szintű biztonsági átvilágításon kell átesniük.
Módosítás: 41
10. cikk (3) bekezdés
(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a létfontosságú infrastruktúrák védelmével kapcsolatosan a tagállamokhoz vagy a Bizottsághoz eljuttatott információkat kizárólag a létfontosságú infrastruktúrák védelme céljából használják fel.
(3)  A tagállamok és a Bizottság biztosítják, hogy az európai létfontosságú infrastruktúrák védelmével kapcsolatosan a hozzájuk eljuttatott információkat kizárólag az európai létfontosságú infrastruktúrák védelme céljából használják fel, és hogy kellően figyelembe veszik egyrészt anyagi szempontból az arányosság elvét, másrészt az alapvető jogokat és a védelemre szoruló intézményeket.
Módosítás: 42
11. cikk
11. cikk
A bizottság
(1)  A Bizottság munkáját a CIP kapcsolattartó pontok egy-egy képviselőjéből álló bizottság segíti.
törölve
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a 8. cikkének rendelkezéseire.
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a 8. cikkének rendelkezéseire.
Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.
(4)  A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.
Módosítás: 43
12. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés
(1)  A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelvnek legkésőbb 2007. december 31-ig megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot.
(1)  A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelvnek legkésőbb 2008. december 31-ig megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot.
Módosítás: 44
I. melléklet cím
A létfontosságú infrastrukturális ágazatok listája
A lehetséges létfontosságú infrastrukturális ágazatok listája
Módosítás: 45
I. MELLÉKLET III. ágazat 9. alágazat
Rádiós távközlés és navigáció
Rádiós távközlés, navigáció és rádiófrekvenciás azonosítás (RFID)
Módosítás: 46
I. MELLÉKLET VII. ágazat, 19. alágazat
Fizetési, valamint értékpapírklíring- és elszámolási infrastruktúrák és rendszerek
Értékpapírklíring- és elszámolási infrastruktúrák és rendszerek, valamint szolgáltatóik
Módosítás: 47
I. MELLÉKLET VII. ágazat, 19a. alágazat (új)
19a.  Bank- és biztosításügy

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) HL C 124. E, 2006.5.25., 250.o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat