Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/0808(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0279/2007

Predložena besedila :

A6-0279/2007

Razprave :

PV 11/07/2007 - 5
CRE 11/07/2007 - 5

Glasovanja :

PV 11/07/2007 - 7.2
CRE 11/07/2007 - 7.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0328

Sprejeta besedila
PDF 209kWORD 52k
Sreda, 11. julij 2007 - Strasbourg
Sklic medvladne konference: mnenje Evropskega parlamenta
P6_TA(2007)0328A6-0279/2007

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. julija 2007 o sklicu medvladne konference: mnenje Evropskega parlamenta (člen 48 Pogodbe EU) (11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 48(2) Pogodbe o Evropski uniji, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0206/2007),

–   ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti,

–   ob upoštevanju Pogodbe o Ustavi za Evropo, podpisane v Rimu dne 29. oktobra 2004 (v nadaljevanju "Ustavna pogodba"),

–   ob upoštevanju Listine o temeljnih pravicah Evropske unije, podpisane v Nici dne 7. decembra 2000,

–   ob upoštevanju Laekenske deklaracije z dne 15. decembra 2001 o prihodnosti Unije,

–   ob upoštevanju Berlinske izjave z dne 25. marca 2007 ob petdeseti obletnici podpisa rimskih pogodb,

–   ob upoštevanju svojih resolucij z dne 12. januarja 2005 o Pogodbi o Ustavi za Evropo(1) in z dne 7. junija 2007 o načrtu za postopek sprejemanja ustave Unije(2),

–   ob upoštevanju resolucije Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 30. maja 2007 o načrtu za postopek sprejemanja ustave ter mnenja Odbora regij z dne 6. junija 2007 o ponovni sprožitvi postopka za reformo Evropske unije pred Evropskim svetom dne 21. in 22. junija 2007,

–   ob upoštevanju skupnega parlamentarnega srečanja o prihodnosti Evrope, ki je bilo dne 11. in 12. junija 2007 v Bruslju,

–   ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Bruslju dne 21. in 22. junija 2007, ki določajo pooblastilo za medvladno konferenco,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0279/2007),

ker:

A.   sta dve leti razmisleka o prihodnosti Evrope potrdili potrebo po varovanju in izboljšanju vsebine novosti v Ustavni pogodbi glede demokracije, učinkovitosti in preglednosti, da se zagotovi pravilno delovanje Evropske unije, pa tudi okrepijo pravice državljanov in vloga Unije v svetu;

B.   si to stališče delijo nacionalni parlamenti držav članic in Evropski parlament, katerega predstavniki so pripravili podlago za te novosti v okviru Konvencije, pristojne za pripravo osnutka Listine o temeljnih pravicah in Evropske konvencije;

C.   je Evropski svet iz junija 2007 privolil, da skliče medvladno konferenco s pooblastilom za preoblikovanje večjega dela novosti, vsebovanih v Ustavni pogodbi, v dopolnila veljavnih pogodb;

D.   je to pooblastilo zelo natančno in omogoča tudi, da se medvladna konferenca hitro sporazume o spremembah nekaterih novosti iz Ustavne pogodbe, ne da bi se ogrozila njena vsebina;

E.   vendar se pooblastilo odreka ambiciji oblikovanja ene same Ustavne pogodbe, ki bi nadomestila obstoječe, opušča terminologijo, ki bi državljanom omogočila jasno razumevanje narave aktov Unije, ne ohranja niza simbolov, ki bi državljanom olajšali poistovetenje z Evropsko unijo, in vključuje večje možnosti zavrnitve na nekaterih področjih, ki so bila težavna za posamezne države članice;

F.   pooblastilo novih izzivov, s katerimi se sooča Unija od podpisa Ustavne pogodbe, ne obravnava zadovoljivo;

G.   mora Evropski parlament, kot edina institucija Unije, ki jo državljani neposredno izvolijo, zagovarjati splošni interes Evropske unije, da okrepi evropsko strukturo in metode Skupnosti, ki so bile več kot 50 let vir miru, stabilnosti in blaginje;

1.   pozdravlja prizadevanja, ki jih je nemško predsedstvo Sveta vložilo v dosego soglasja na Evropskem svetu z dne 21. in 22. junija 2007;

2.   je seznanjen s pooblastilom za medvladno konferenco, o katerem se je dogovoril Evropski svet; pozdravlja njegovo natančnost in tesen časovni razpored za zaključek medvladne konference ter poziva države članice, naj ne odstopajo od dolžnosti, na katere so pristale na Evropskem svetu; izraža pozitivno mnenje o sklicu medvladne konference;

3.   vendar obžaluje, da to pooblastilo narekuje izgubo določenih pomembnih elementov, ki so bili dogovorjeni na medvladni konferenci leta 2004, kakor na primer zamisel o ustavni pogodbi, simboli Unije, razumljivo poimenovanje pravnih aktov Unije, jasna izjava o primarnosti prava Unije in opredelitev Unije kot Unije državljanov in držav, in pomeni tudi veliko zamudo je pri uvajanju drugih;

4.   izraža zaskrbljenost nad dejstvom, da pooblastilo določenim državam članicam dovoljuje vedno več odstopanj od izvajanja pomembnejših določb v predvidenih pogodbah, ki lahko vodijo do oslabitve povezovanja v Uniji;

5.   obžaluje, da pooblastilo omogoča različne redakcijske spremembe Ustavne pogodbe, ki dajejo vtis nezaupanja v Unijo in njene institucije ter s tem pošiljajo napačen signal za javno mnenje;

6.   obžaluje dejstvo, da pojemata evropska naklonjenost in politični pogum predstavnikov držav članic, ter izraža zaskrbljenost, ker se uveljavlja obnašanje, ki je v nasprotju z evropskimi idejami o solidarnosti in povezovanju;

7.   poudarja, da pooblastilo omogoča spremembo poimenovanja pravnih aktov, vendar ne zagotavlja kakršne koli znatne spremembe v njihovi strukturi ali hierarhiji, ter izraža svojo namero, da bo pozorno spremljal, na kak način bo to vključeno v ustrezne določbe, da bi se zagotovila politična odgovornost in varovale njegove zakonodajne pristojnosti, zlasti kar zadeva pregled nad izvedbenimi predpisi;

8.   vseeno pozdravlja dejstvo, da pooblastilo ohranja veliko vsebine Ustavne pogodbe, zlasti enotno pravno osebo Unije in odpravo stebrne strukture, širjenje glasovanja s kvalificirano večino v Svetu, soodločanje med Parlamentom in Svetom, elemente participativne demokracije, pravno zavezujoč status Listine o temeljnih pravicah, krepitev povezovanja zunanjega delovanja Unije in uravnotežen institucionalni paket;

9.   opaža, da vsi pozitivni rezultati pri krepitvi demokratičnih postopkov in pravic državljanov, širitvi pristojnosti ter opredeljevanju vrednot in ciljev EU izhajajo izključno iz dela Evropske konvencije;

10.   pozdravlja dejstvo, da je treba ekonomsko in monetarno unijo v Pogodbi o Evropski uniji priznati kot cilj EU

11.   pozdravlja dejstvo, da pooblastilo zagotavlja, da se v pogodbe uvedejo nekateri novi elementi, na primer izrecna navedba podnebnih sprememb in solidarnosti na področju energetike;

12.   opominja, da se je EU proglasila, tako pred svojimi državljani kot pred celim svetom, za skupnost vrednot, da tvorijo temeljne pravice in svoboščine najgloblje bistvo te skupnosti vrednot, da so obširno izražene v Listini o temeljnih pravicah ter da so jih institucije EU in vse države članice priznale ob številnih priložnostih; zato meni, da bi zahteva ene ali več držav članic po zavrnitvi Listine temeljnih pravic predstavljala velik korak nazaj in povzročila resno škodo najglobljemu občutku identitete EU; zaradi navedenega ponavlja nujen poziv vsem državam članicam, naj si na vse načine prizadevajo odpraviti to notranjo razklanost in končno le doseči soglasje o popolni veljavnosti te listine;

13.   poziva medvladno konferenco, naj svoje delo zaključi pred koncem 2007 in tako omogoči, da nova pogodba začne pravočasno veljati pred evropskimi volitvami leta 2009;

14.   pozdravlja krepitev načinov udeležbe na medvladni konferenci na vseh ravneh, kot je bilo dogovorjeno na Evropskem svetu iz junija 2007;

15.   si pridržuje pravico medvladni konferenci predstaviti konkretne predloge o posameznih točkah pooblastila;

16.   se bo pravočasno odzval na vabilo Evropskega sveta k obravnavi vprašanja svoje lastne sestave;

17.   poudarja svojo namero, da bo pozorno pregledal izid medvladne konference, da oceni ali so reforme, ki so bile dogovorjene med pogajanji, na zadovoljiv način skladne s svojo interpretacijo pooblastila;

18.   poziva države članice in svoje predstavnike, naj zagotovijo popolno preglednost dela medvladne konference, zlasti z objavo vseh dokumentov, ki jih bodo medvladni konferenci predložile za razpravo;

19.   ponovno potrjuje svojo namero o ohranjanju odprtega dialoga z nacionalnimi parlamenti in civilno družbo med postopkom revizije pogodb;

20.   poziva medvladno konferenco, naj zaradi preglednosti zagotovi, da bodo izidi njenega dela objavljeni tudi v obliki osnutka prečiščenega besedila pogodb;

21.   si pridržuje pravico, da po volitvah leta 2009 predloži nove predloge o nadaljnji ustavni ureditvi za Unijo, v skladu s klavzulo o reviziji pogodbe(3), saj je Evropska unija skupni projekt, ki se nenehno obnavlja;

22.   poziva institucije EU, naj podajo posebne predloge za ponovno vključitev državljanov Unije v dialog v okviru nadaljevanja postopka sprejemanja ustave;

23.   poziva pristojni odbor, naj preuči morebitno spremembo svojega poslovnika tako, da podeli zastavi in himni Evropske unije, izbrani v Ustavni pogodbi, pri svojih dejavnostih in v svojih prostorih uradni značaj;

24.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo, ki predstavlja njegovo mnenje o sklicu medvladne konference, posreduje Svetu, Komisiji, voditeljem držav ali vlad, nacionalnim parlamentom držav članic in Evropski centralni banki.

(1) UL C 247 E, 6.10.2005, str. 88.
(2) Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0234.
(3) Glej člen IV-443 Ustavne pogodbe.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov