Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0035(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0252/2007

Esitatud tekstid :

A6-0252/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/07/2007 - 7.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0329

Vastuvõetud tekstid
PDF 188kWORD 66k
Kolmapäev, 11. juuli 2007 - Strasbourg
Aktsiaseltside ühinemine ja jagunemine ***I
P6_TA(2007)0329A6-0252/2007
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 11. juuli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse seoses aktsiaseltside ühinemisel või jagunemisel ette nähtud sõltumatu eksperdiaruande nõudega nõukogu direktiivi 78/855/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist, ning nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside jagunemist (KOM(2007)0091 – C6-0082/2007 – 2007/0035(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0091)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ning artikli 44 lõike 2 punkti g, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C6–0082/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0252/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELTs seni avaldamata.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. juuli 2007. aastal, eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/855/EMÜja 82/891/EMÜ seoses sõltumatu eksperdiaruande nõudega aktsiaseltside ühinemisel või jagunemisel
P6_TC1-COD(2007)0035

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (direktiiv 2007/63/EÜ) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika