Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0035(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0252/2007

Texte depuse :

A6-0252/2007

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/07/2007 - 7.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0329

Texte adoptate
PDF 276kWORD 46k
Miercuri, 11 iulie 2007 - Strasbourg
Fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale pe acţiuni ***I
P6_TA(2007)0329A6-0252/2007
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 iulie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei Consiliului 78/855/CEE privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni şi a Directivei Consiliului 82/891/CEE privind divizarea societăţilor comerciale pe acţiuni cu privire la condiţia întocmirii unui raport de expertiză independentă în cazul unei fuziuni sau a unei divizări (COM(2007)0091 – C6-0082/2007 – 2007/0035(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2007)0091)(1),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 44 alineatul (2) litera (g) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0082/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0252/2007),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

(1) Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 iulie 2007 în vederea adoptării Directivei 2007/.../CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 78/855/CEE şi 82/891/CEE ale Consiliului, cu privire la cerinţa întocmirii unui raport de expertiză independentă în cazul fuziunii sau al divizării unor societăţi comerciale pe acţiuni
P6_TC1-COD(2007)0035

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Directiva nr. 63/2007/CE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate