Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0297(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0174/2007

Внесени текстове :

A6-0174/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/07/2007 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0331

Приети текстове
PDF 277kWORD 36k
Сряда, 11 юли 2007 г. - Страсбург
Действия на Общността в областта на политиката за водите ***I
P6_TA(2007)0331A6-0174/2007
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/60/EC за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(COM(2006)0921 – C6-0032/2007 – 2006/0297(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0921)(1),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0032/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0174/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе отново до него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1) Още непубликувано в ОВ.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 юли 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/60/ЕО за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, с оглед на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията
P6_TC1-COD(2006)0297

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2007/.../ЕО.)

Правна информация - Политика за поверителност