Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0297(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0174/2007

Předložené texty :

A6-0174/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/07/2007 - 7.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0331

Přijaté texty
PDF 272kWORD 50k
Středa, 11. července 2007 - Štrasburk
Činnost Společenství v oblasti vodní politiky ***I
P6_TA(2007)0331A6-0174/2007
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006)0921 – C6-0032/2007 – 2006/0297(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0921)(1),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0032/2007),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0174/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. července 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES, kterou se mění směrnice 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
P6_TC1-COD(2006)0297

(Jelikož bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, odpovídá postoj Parlamentu v prvním čtení konečnému právnímu aktu, směrnice 2007/.../ES.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí