Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/0297(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0174/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0174/2007

Debates :

Balsojumi :

PV 11/07/2007 - 7.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0331

Pieņemtie teksti
PDF 263kWORD 39k
Trešdiena, 2007. gada 11. jūlijs - Strasbūra
Kopienas rīcība ūdens resursu politikas jomā ***I
P6_TA(2007)0331A6-0174/2007
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0921 – C6-0032/2007 – 2006/0297(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0921)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0032/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A6-0174/2007),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1) OV vēl nav publicēts.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 11. jūlija, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām
P6_TC1-COD(2006)0297

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2007/.../EK.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika