Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0287(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0186/2007

Predkladané texty :

A6-0186/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/07/2007 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0332

Prijaté texty
PDF 275kWORD 44k
Streda, 11. júla 2007 - Štrasburg
Vozidlá po dobe životnosti (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
P6_TA(2007)0332A6-0186/2007
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, pokiaľ ide o výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (KOM(2006)0922 – C6-0006/2007 – 2006/0287(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0922)(1),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0006/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0186/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. júla 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, pokiaľ ide o výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu
P6_TC1-COD(2006)0287

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, smernici 2007/.../ES.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia