Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0302(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0188/2007

Внесени текстове :

A6-0188/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/07/2007 - 7.7

Приети текстове :

P6_TA(2007)0333

Приети текстове
PDF 276kWORD 33k
Сряда, 11 юли 2007 г. - Страсбург
Отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***I
P6_TA(2007)0333A6-0188/2007
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно изменение на Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), с оглед на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2006)0914 – C6-0019/2007 – 2006/0302(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2006)0914)(1),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  175, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0019/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0188/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1) Все още непубликувано в ОВ.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 юли 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2007 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), с оглед на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията
P6_TC1-COD(2006)0302

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2007/.../ЕО.)

Правна информация - Политика за поверителност