Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0302(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0188/2007

Ingediende teksten :

A6-0188/2007

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/07/2007 - 7.7

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0333

Aangenomen teksten
PDF 277kWORD 34k
Woensdag 11 juli 2007 - Straatsburg
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I
P6_TA(2007)0333A6-0188/2007
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 juli 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (COM(2006)0914 – C6-0019/2007 – 2006/0302(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2006)0914)(1),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 175, lid 1 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0019/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0188/2007),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 juli 2007 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2007/…/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft
P6_TC1-COD(2006)0302

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Richtlijn 2007/…/EG.)

Juridische mededeling - Privacybeleid