Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0302(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0188/2007

Texte depuse :

A6-0188/2007

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/07/2007 - 7.7

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0333

Texte adoptate
PDF 272kWORD 43k
Miercuri, 11 iulie 2007 - Strasbourg
Deşeurile de echipamente electrice şi electronice ***I
P6_TA(2007)0333A6-0188/2007
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 iulie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006) 0914 – C6-0019/2007 – 2006/0302 (COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2006) 0914)(1),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0019/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A6-0188/2007),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

(1) Nepublicată încă în JO.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 iulie 2007 în vederea adoptării Directivei 2007/.../CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei
P6_TC1-COD(2006)0302

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2007/.../CE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate