Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/2015(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0217/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0217/2007

Viták :

PV 12/07/2007 - 3
CRE 12/07/2007 - 3

Szavazatok :

PV 12/07/2007 - 6.15
CRE 12/07/2007 - 6.15
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0355

Elfogadott szövegek
PDF 237kWORD 78k
2007. július 12., Csütörtök - Strasbourg
Tárgyalási megbízás egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Ukrajna közötti új, megerősített megállapodásra vonatkozóan
P6_TA(2007)0355A6-0217/2007

Az Európai Parlament 2007. július 12-i ajánlása a Tanácshoz az egyrészt az Európai Közösség és tagállamai, másrészt Ukrajna közötti új megerősített megállapodásra vonatkozó tárgyalási megbízásról (2007/2015(INI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel Michał Tomasz Kamiński a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja nevében a Tanácshoz intézett, az egyrészt az Európai Közösség és tagállamai, másrészt Ukrajna közötti új megerősített megállapodásra vonatkozó tárgyalási megbízásról (B6-0022/2007) szóló ajánlásra irányuló javaslatra,

–   tekintettel az új megerősített megállapodásra vonatkozó Ukrajnával folytatott tárgyalások megnyitásáról szóló 2007. január 22-i tanácsi határozatra,

–   tekintettel az Ukrajnáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen az elnökválasztás eredményéről szóló 2005. január 13-i(1) és a parlamenti választásokról szóló 2006. április 6-i(2) és az európai szomszédsági politikáról szóló 2006. január 19-i(3) állásfoglalására,

–   tekintettel az európai szomszédságpolitikáról szóló 2004. május 12-i európai bizottsági közleményre (COM(2004)0373) és az európai szomszédságpolitika megerősítéséről szóló újabb, 2006 december 4-i európai bizottsági közleményre (COM(2006)0726),

–   tekintettel a 2005. február 21-én közösen elfogadott EU- Ukrajna cselekvési tervre és a izottság Ukrajnáról szóló 2006. december 4-i új ESZP előrehaladási jelentésére (SEC(2006)1505/2),

–   tekintettel a 2005. december 1-jei EU-Ukrajna csúcstalálkozón elfogadott együttes nyilatkozatra és a 2006. október 27-i EU-Ukrajna csúcstalálkozón elfogadott együttes nyilatkozatra,

–   tekintettel az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz(4) keretében a reformtervei támogatása céljából Ukrajnának nyújtott támogatásra,

–   tekintettel az EK-Szerződés 49. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió és Ukrajna közötti, a vízumkiadás megkönnyítéséről és az illegális bevándorlók visszafogadásáról szóló megállapodások 2007. június 18-i aláírására,

–   tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (3) bekezdésére és 83. cikkének (5) bekezdésére,

–   tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A6-0217/2007),

A.   mivel Ukrajna történelmileg, kulturálisan és gazdaságilag erősen kötődik az Európai Unióhoz, és mivel az Európai Uniónak az egyik fontos partnere keleti szomszédjai között, és jelentős hatással van az egész kontinens biztonságára, stabilitására és jólétére,

B.   mivel Ukrajna elfogadta a Kereskedelmi Világszervezet tagjává váláshoz szükséges jogszabályok és jogi módosítások egy fontos csomagját,

C.   mivel a Bizottság a fent említett 2006. évi ESZP előrehaladási jelentésében elismerte az Ukrajna által az emberi jogok tiszteletben tartásának megszilárdítása és a jogállamiság érdekében tett jelentős lépéséket, azonban megjegyezte, hogy a reformtörekvéseket fel kell gyorsítani,

D.   mivel Ukrajna kifejezte szándékát az európai integráció útjának követése és az EU tagállamává válása iránt, és mivel ezt a célkitűzést a helyi politikai személyiségek továbbra is támogatják,

E.   mivel a Parlament felhívta a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat azon lehetőség megvizsgálására, hogy Ukrajna egyértelmű európai távlatokat kaphasson,

F.   mivel az Európai Unió a 2005. február 21-i tanácsi következtetésben és az EU-Ukrajna cselekvési tervben elismerte Ukrajna európai törekvéseit és üdvözölte Ukrajna Európa melletti döntését, ami a jövőben nem zárja ki az egyértelmű európai távlatokat,

G.   mivel a tárgyalási megbízásról szóló tanácsi határozat utal az Ukrajnával fennálló kapcsolatok szorosabbá tételére; mivel azonban kívánatos lett volna, ha kézzelfogható távlatokat is említ és meghatározza a megállapodás által létrehozandó kapcsolatok formáját,

H.   mivel az új megállapodás minden bizonnyal ösztönözni fogja Ukrajnát a további politikai, gazdasági és társadalmi reformok megvalósítására, és megerősíti a két partner közötti együttműködést,

1.   üdvözli a politikai együttműködés elmélyítésére és Ukrajnának az EU belső piacába való fokozatos gazdasági integrációjára irányuló új megállapodásra vonatkozó tárgyalások megindításáról szóló tanácsi határozatot;

2.   nyugtalanságának ad hangot a jelenlegi politikai feszültségek miatt, és felszólítja a résztvevő feleket, hogy, ragaszkodva a 2007. május 27-i megállapodáshoz, az összes érintett fél bevonásával találják meg az átfogó és fenntartható politikai rendezés útját, miközben Ukrajnát az európai integráció felé vezető úton tartják;

3.   felhívja az ukrán kormányt, valamint a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a 2007 márciusában megkezdett tárgyalások tovább folytatódhassanak és a lehető leghamarabb lezáruljanak; úgy véli azonban, hogy a tárgyalások lezárását megelőzően és mielőtt az EU és Ukrajna között új, szorosabb kapcsolat jöhetne létre, a jelenlegi krízishelyzetre békés megoldást kell találni, a hatalmi ágak egyensúlyát vissza kell állítani, valamint biztosítani kell a jogállamiság érvényesülését;

4.   elismeri, hogy Ukrajna és az Európai Unió sikeresen végezte el a partnerségi és együttműködési megállapodásban (PEM) előirányzott feladatokat és sikeresen éltek az ezen formák által nyújtott lehetőségekkel; meg van győződve arról, hogy az Ukrajna és az EU közötti együttműködés mértéke és Ukrajna szerepe korunk európai ügyeiben új kapcsolati formákat igényel, és jelentősen túlmutat a PEM kötelezettségvállalásain;

5.   tudatában van a jelképek és a távlatok a nagyra törő reformprogram végrehajtására irányuló állami támogatás biztosításában betöltött alapvető jelentősségének, úgy véli, hogy a tárgyalásoknak egy olyan társulási megállapodás megkötéséhez kellene vezetnie, amely hatékonyan és hitelesen járul hozzá Ukrajna európai távlataihoz és elindítja az ehhez kapcsolódó folyamatot, beleértve a tagság lehetőségét;

6.   úgy véli, hogy e közös európai folyamat sebességének és mélységének szigorúan meg kell felelnie annak, hogy reformokat lehessen elindítani Ukrajnában és az EU-ban;

7.   álláspontja szerint az új megállapodás megkötését az EK-Szerződés 310. cikkére kell alapozni;

8.   álláspontja szerint a megállapodásnak elő kell irányoznia a kapcsolatok fokozatos kialakítását, és meg kell állapítania konkrét feltételeket és betartandó határidőket; felszólít, hogy írják elő a megállapodás felülvizsgálatát Ukrajna dinamikus fejlődése és a kétoldalú megállapodás figyelembe vétele érdekében;

9.   felkéri az ukrán politikai vezetést, hogy kötelezze el magát a reformok szigorú végrehajtása mellett, és felhívja az összes politikai szereplőt és az ukrán civil társadalmat, hogy az ország európai irányultságát alátámasztó stabil alkotmányos berendezkedés és reformok megvalósítása érdekében törekedjenek széleskörű politikai konszenzusra; új ukrán jogszabály elfogadását és végrehajtását javasolja a politikai pártok és a politikai kampányok EU-s gyakorlattal összhangban történő finanszírozásáról; valamint olyan egyértelmű jogszabályt javasol, amely az üzletet különválasztja a hatalomtól, és szabályozza az összeférhetetlenséget;

10.   arra ösztönzi az ukrán vezetőket, hogy maradjanak hűek a szabadság, a demokrácia, a jogállamiság, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának elve melletti elkötelezettségüknek, amelynek védelmében az ukrán nép 2004 decemberében kiállt;

11.   felkéri Ukrajna kormányát, hogy hangsúlyozza a korrupció elleni küzdelem fokozásának és a közigazgatási reform európai előírások alapján való folytatásának fontosságát annak érdekében, hogy elősegítse az átláthatóságot és a vonatkozó jogszabályi keretek elfogadásával növelje az állami közigazgatási szervek elszámoltathatóságát;

12.   tekintettel a megállapodás alapján Ukrajnát terhelő kötelezettségvállalások végrehajtása során jelentkező nehézségekre, hangsúlyozza, hogy ki kell használni a 2007–2013-as pénzügyi terv és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz 2008–2009-re tervezett felülvizsgálatát az Ukrajnának szánt uniós pénzügyi segítségnyújtás bővítése érdekében, amelynek egy főre jutó összege jelenleg meglehetősen csekély; arra bátorítja Ukrajnát, hogy vegyen részt hatékonyabban az európai projektekben;

13.   hangsúlyozza a többoldalú együttműködés fontosságát a fekete-tengeri régióban; szorgalmazza az északi dimenzióhoz hasonló EU–Fekete-tengeri Közösség létrehozását a stabilabb, biztonságosabb és demokratikusabb szomszédság érdekében folytatott további párbeszéd fokozása és ösztönzése érdekében, továbbá elismeri Ukrajna ilyen kezdeményezésekben játszott létfontosságú szerepét, különösen a gazdasági együttműködés, az energiabiztonság, a bevándorlás és a környezetvédelem területén;

14.   üdvözli az UEFA határozatát, mely szerint a 2012-es Európa-bajokság rendezésével közösen Lengyelországot és Ukrajnát bízza meg; ezt az Ukrajnába, mint az európai demokratikus közösség egyik értékes tagjába vetett komoly hit megnyilvánulásaként értékeli, és úgy hiszi, hogy ez az ukrán vezetés számára további lendületet fog adni a reformok végrehajtásához;

15.   hangsúlyozza az EU-Ukrajna parlamenti együttműködési bizottság EU és Ukrajna közötti együttműködés előmozdításában játszott fontos szerepét, továbbá sürgeti az EU és Ukrajna közötti kapcsolatok parlamentáris dimenziójának további erősítését; felszólítja az EU különböző intézményeit, hogy jobban hangolják össze az Ukrajnát érintő politikájukat;

16.  Az alábbi javasatokat intézi a Tanácshoz, és felkéri a Tanácsot, hogy utasítsa a Bizottságot azok figyelembe vételére a tárgyalások során:

   a) hívja fel az ukrán partnerek figyelmét a liberális demokrácia alapjai további megszilárdításának szükségességére, különös tekintettel a stabil alkotmányos berendezkedés, a személyi szabadságjogok, a demokratikus ellenőrzési mechanizmusok megerősítése valamint a jogállamiság rögzítése tekintetében; hívja fel az ukrán partnerek figyelmét a liberális demokrácia alapjai további megszilárdításának szükségességére, különös tekintettel a stabil alkotmányos berendezkedés, az emberi jogok és a személyi szabadságjogok védelme, a demokratikus ellenőrzési mechanizmusok megerősítése – beleértve egy erős civil társadalmat is –, valamint a jogállamiság rögzítése tekintetében; e tekintetben emlékeztet a Velencei Bizottság Ukrajnát érintő véleményeiben foglalt ajánlásra, amelyek közül még számos végrehajtásra vár;
   b) szólítsa fel az ukrán hatóságokat, hogy teljesítsék a nemzetközi emberi jogi jogszabályok által előírt kötelezettségeiket, biztosítsák a nők egyenlő elbánáshoz, élethez, szabadsághoz és biztonsághoz való jogát, valamint a hátrányos megkülönböztetés, a kínzás, bántalmazás, embertelen és megalázó bánásmód mindenre kiterjedő felszámolását;
   c) mutasson rá, hogy Ukrajna stabilizálásnak kulcsa a politikai és a gazdasági hatalom szétválasztása, a korrupció felszámolása, a közbeszerzési eljárások átláthatóságának megteremtése, valamint az igazságszolgáltatás függetlensége; sürgeti Ukrajnát, hogy vezessen be és foganatosítson korrupcióellenes intézkedéseket, valamint biztosítsa a jogbiztonságot és az ukrán jogrendszeren belül a joghatóságok összeütközésének megelőzését; támogatja az átfogó közigazgatási reform elfogadását és végrehajtását; hangsúlyozza a felülvizsgált cselekvési terv bel- és igazságügy területén való bevezetésének és hatékony végrehajtásának fontosságát;
   d) fejezze ki aggodalmát azon állítások miatt, amelyek szerint a rendőrség kegyetlen bánásmódban részesíti és bántalmazza az őrizetbe vett személyeket azzal a céllal, hogy vallomásra kényszerítse őket; szólítsa fel továbbá az ukrán hatóságokat a kínzás egyéb kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód és büntetés elleni egyezmény teljes körű végrehajtására;
   e) mélyítse el a kétoldalú, regionális és nemzetközi kérdésekről szóló rendszeres politikai párbeszédet Ukrajna által regionális és nemzetközi szinten tett kötelezettségvállalásaival összhangban; vonja be Ukrajnát közvetlenül a közös kül- és biztonságpolitikába, valamint a fekete-tengeri térséget érintő regionális együttműködés előmozdításába; erősítse meg a kelet-európai régióban betöltött szerepét, és ösztönözze arra, hogy folytassa a közös szomszédságban a stabilitás, biztonság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés előmozdítására összpontosító tevékenységeit, különös hangsúlyt helyezve az említett régióban rögzült konfliktusok rendezésére; vegye figyelembe Ukrajna és az Európai Határtámogatási Misszió (EUBAM) közötti együttműködésnek a moldovai határral kapcsolatos tapasztalatait, szem előtt tartva, hogy a Parlament egyetért azon kezdeményezéssel, hogy a misszió megbízását további két évre meghosszabbítsák;
   f) támogassa a szabad üzleti vállalkozást, az ukrán piacgazdaság konszolidációját és a jogszabályoknak a közösségi vívmányokhoz történő közelítését a befektetői környezet javítása és a növekedési potenciál elősegítése érdekében, az előbbi esetben különösen hivatkozva a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(5), valamint az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(6), illetve a projektek finanszírozásáról szóló jogszabályok elfogadásával; hívja fel a figyelmet arra, hogy a külföldi befektetők Ukrajnába vonzásának kulcsa a jól működő, stabil és kiszámítható befektetői környezet megteremtése, és sürgesse az ukrán kormányt, hogy a tervezett jogi és igazságszolgáltatási reformot hajtsa végre, valamint a HÉA-visszatérítési és exportkorlátozási problémákat sürgősen oldja meg; szólítsa fel a tapasztalt, nyelveket beszélő köztisztviselőkkel rendelkező tagállamokat, hogy kezdeményezzenek társprogramokat azzal a céllal, hogy a közösségi vívmányokról adott tanácsaikkal jobban segíthessék ukrán kollégáikat;
   g) mutasson rá egy olyan stabil szabályozási rendszer létrehozásának szükségességére, amely biztosítaná a tulajdonjog elvén alapuló versenyképes piacgazdaság megteremtését, mivel ez a tényező elválaszthatatlanul kapcsolódik Ukrajna európai elképzeléseihez;
   h) üdvözölje a vállalatok illegális felvásárlása és lefoglalása elleni intézményközi bizottság létrehozását; ösztönözze a kormányt, hogy – a vállalati jogszabályok és az igazságszolgáltatás tekintetében szükséges reformokon keresztül – tegyen konkrét intézkedéseket a vállalatok illegális felvásárlása és lefoglalása veszélyének elhárítása érdekében;
   i) állapítson meg konkrét tervet a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi övezet fokozatos létrehozására, amely közös szabályozási alapokon nyugszik, és kiterjed az EU és Ukrajna közötti majdnem minden áru, szolgáltatás és tőke kereskedelmére; szólítsa fel a feleket arra, hogy a lehető legnagyobb mértékben vonják be a mezőgazdasági termékeket is; ezzel összefüggésben hangsúlyozza a szabályozási reformfolyamatok előmozdításának fontosságát, különösen a versenypolitika, az állami támogatások, a közbeszerzések, az adózás és a szellemi tulajdonjogok területén;
   j) maradéktalanul vegye figyelembe Ukrajnának az uniós energiabiztonságban betöltött kritikus fontosságú szerepét, és hogy Ukrajna saját energiabiztonságának ellenőrzése közvetlenül összefügg politikai stabilitásával és gazdasági jólétével;
   k) hangsúlyozza ezért annak fontosságát, hogy Ukrajna energetikai ágazata maradéktalanul megfeleljen a piacgazdaság és az átláthatóság elveinek, különös tekintettel az árakra, a hálózati hozzáférésre és a hatékonyságra; támogassa Ukrajna gyors integrációját az Európai Energiaközösségbe; vegye figyelembe Ukrajna Energiaközösséget létrehozó szerződéshez való csatlakozásának jelentőségét; e tekintetben az Ukrajnában működő valamennyi atomerőműben ösztönözze a nukleáris biztonsági kiértékelési eljárások felgyorsítását, a nukleáris biztonsági közös munkacsoport munkaprogramjának megfelelően; támogassa Ukrajna erőforrásainak diverzifikációját, például a közép-ázsiai közvetlen készletek hozzáférése révén; erősítse meg az Uniót olajjal és gázzal ellátó tranzitországként betöltött stratégiai szerepét többek között az Odessza-Brodi kőolajvezeték visszafordításának és az Unióba történő meghosszabbításának támogatása révén; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy Ukrajnát bevonják a Nabucco gázvezetékhez kapcsolódó projekt fejlesztésébe, befejezzék a Kaszpi-tenger–Fekete-tenger–EU energiafolyosót, valamint Ukrajna villamosenergia-hálózatát bekapcsolják az UCTE-hálózatba; sürgesse a Grúziát, Ukrajnát, Azerbajdzsánt és Moldovát magában foglaló szövetség (GUAM) keretében megvalósított energiaügyi együttműködés előmozdítását;
   l) hangsúlyozza a fenntartható energiastratégia fontosságát Ukrajna szempontjából; mutasson rá, hogy a csernobili nukleáris katasztrófa tapasztalataiból kiindulva, valamint a fokozódó importfüggőség problémáival és az éghajlatváltozás kihívásaival szembenézve, Ukrajnának komoly erőfeszítéseket kell tennie az energiamegtakarítás, az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások tekintetében; mutasson rá, hogy Ukrajna a világ egyik olyan országa, amelyik az energiát a leggazdaságtalanabbul használja fel, és hogy az átlagos hatékonysági normák elérésével az ország képessé válna, hogy belső energiaszükségletét kielégítse; szorgalmazza ezen a területen az EU és Ukrajna között technikai együttműködést, és ezen együttműködésnek az új megerősített megállapodásba való belefoglalását;
   m) erősítse meg Ukrajna kapacitását a migrációs áramlások és a határellenőrzés kulcspartnereként; vázoljon fel további közös lépéseket a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, beleértve az Europollal kapcsolatban esetenként Ukrajnára ruházott "kiváltságos státuszt" is; biztosítsa a vízumkedvezmények és a visszafogadási megállapodások hatékony végrehajtását; határozza meg a vízummentes rendszer célkitűzését és az annak bevezetéséhez szükséges lépéseket;
   n) mélyítse el a környezetvédelmi kérdésekre irányuló együttműködést az EU és Ukrajna között, valamint erősítse meg Ukrajna kapacitását annak érdekében, hogy kezelni tudja a levegő- és vízminőséggel, a hulladékkezeléssel, a természetvédelemmel és a sugárszennyezéssel kapcsolatos fontos környezetvédelmi kérdéseket, amelyek közül számosnak jelentős határon átnyúló hatása is van; nyújtson technikai és pénzügyi segítséget Ukrajnának az EU környezetvédelmi vívmányainak és a nemzetközi környezetvédelmi jogszabályokon alapuló környezetvédelmi előírások fokozatos közelítéséhez, a határokon átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló 1991. évi Espooi Egyezményt és az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló 1979. évi Berni Egyezményt is ideértve; javasolja egy teljesen működőképes és fenntartható olyan mechanizmus létrehozását, amely segíthetné a környezettudatosság és környezetvédelem ösztönzését, együttműködési fórumot biztosítva a kormányok, a civil társadalom/NGO-k és a magán szektor számára az EU keleti szomszédságában;
   o) szólítsa fel Ukrajna politikai vezetőit az éghajlatváltozásról szóló ENSZ-keretegyezményhez csatolt kiotói jegyzőkönyv vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtására, különösen szem előtt tartva az Ukrajna számára adott kiemelkedő lehetőséget, hogy az említett jegyzőkönyvbe foglalt rugalmas mechanizmusokat alkalmazza; tegyen javaslatot közös EU-ukrán fellépésre a kiotói jegyzőkönyv jövőjét illetően;
   p) biztosítsa Ukrajna részvételét a közösségi ügynökségekben és programokban annak érdekében, hogy növeljék a politikai döntéshozók és a szakértők részvételét az európai hálózatokban; fokozzák és szélesítsék az emberek közötti személyes kapcsolatok lehetőségét, különös tekintettel a civil táradalom résztvevőire, a diákokra és a kutatókra; erősítse meg az együttműködést a hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogrammal összefüggésben, valamint folytassa az EU és Ukrajna között a tudományról, a technológiáról és az űrkutatásról folytatott strukturált párbeszéd kialakítása/előmozdítása területén végzett munkát;
   q) mutasson rá, hogy a 2004-ben és 2007-ben az EU-hoz csatlakozó tagállamoknak aktív szerepvállalással kell segíteniük Ukrajnát az Európai Unió felé vezető úton, megosztva Ukrajnával a reformok terén szerzett tapasztalataikat;

17.   felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy rendszeresen és mélyrehatóan tájékoztassák illetékes szerveit a tárgyalás menetéről;

18.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak és a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, illetve ukrán Verkovna Radanak, az ukrán kormánynak és Ukrajna elnökének.

(1) HL C 247E., 2005. 10.6., 155.o.
(2) HL C 293E., 2006. 12.2., 307.o.
(3) HL C 287E., 2006.11.24., 312. o.
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. október 24-i 2006/1638/EK rendelete az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról (HL L 310., 2006.11.9., 1. o.)
(5) HL L 134., 2004.4.30., 1. o.
(6) HL L 134., 2004.4.30., 114. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat