Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0292/2007

Συζήτηση :

PV 12/07/2007 - 11.2
CRE 12/07/2007 - 11.2

Ψηφοφορία :

PV 12/07/2007 - 13.2
CRE 12/07/2007 - 13.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 288kWORD 57k
Πέμπτη 12 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο
Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υπερδνειστερία (Δημοκρατία της Μολδαβίας)
P6_TA(2007)0358RC-B6-0292/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάσταση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, και στην Υπερδνειστερία ιδιαίτερα(1),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ετέθη σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1998,

–   έχοντας υπόψη το Πρόγραμμα Δράσης για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας που εγκρίθηκε από την έβδομη συνάντηση του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Δημοκρατίας της Μολδαβίας στις 22 Φεβρουαρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη το προσωρινό ψήφισμα που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης την 1η Μαρτίου 2006 σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 8ης Ιουλίου 2004 στην υπόθεση Ilascu και άλλων κατά της Μολδαβίας και της Ρωσίας,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) στη Σύνοδο Κορυφής του 1999 στην Κωνσταντινούπολη και της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου του ΟΑΣΕ το 2002 στο Οπόρτο,

–   έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων πολέμου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πόλεμος του 1992 στην περιοχή της Υπερδνειστερίας στην Δημοκρατία της Μολδαβίας οδήγησε στη εγκαθίδρυση ενός αποσχιστικού, παράνομου και αυταρχικού καθεστώτος στην εν λόγω περιοχή· η κατάσταση της υποβόσκουσας σύγκρουσης εμμένει και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να είναι σοβαρές και εκτεταμένες·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ακόμη εξευρεθεί τελική λύση στη σύγκρουση της Υπερδνειστερίας παρά τις προαναφερθείσες διεθνείς αποφάσεις, η οποία οδηγεί στη συνεχή επιδείνωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή αυτή·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλέον πρόσφατο παράδειγμα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υπερδνειστερία είναι η περίπτωση των Tudor Popa και Andrei Ivantoc, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ταπεινωτική μεταχείριση και τους απαγορεύθηκε η επιστροφή στα σπίτια τους·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύλληψη και η φυλάκιση με τις κατηγορίες της τρομοκρατίας όλων των μελών της αποκαλούμενης ομάδας Ilascu αποτελεί παράνομη ενέργεια του αποσχιστικού καθεστώτος της Υπερδνειστερίας, και δεν ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα των αρχών της δίκαιης δίκης, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των δικαιωμάτων των κρατουμένων και της αποφυγής των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης μεταχείρισης,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 8ης Ιουλίου 2004 στην υπόθεση Ilascu και άλλων κατά της Μολδαβίας και της Ρωσίας δεν έχει ακόμη εφαρμοσθεί και αγνοήθηκε πλήρως από το αποσχιστικό καθεστώς της Υπερδνειστερίας,

ΣΤ.   υπενθυμίζοντας ότι οι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υπερδνειστερία εξακολουθεί, οδηγώντας συγκεκριμένα στην άρνηση των δικαιωμάτων των Ρουμάνων με το κλείσιμο των σχολείων ρουμανικής γλώσσας και την βεβήλωση ρουμανικού νεκροταφείου στην Υπερδνειστερία, καθώς και την παραβίαση των πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών όλου του πληθυσμού που ζει στην περιοχή, με αποτέλεσμα την ευρέως διαδεδομένη εμπορία ανθρώπων και το οργανωμένο έγκλημα,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις της συνόδου κορυφής του ΟΑΣΕ το 1999 στην Κωνσταντινούπολη και της συνόδου του Υπουργικού Συμβουλίου του ΟΑΣΕ το 2002 στο Οπόρτο δεν έχουν ακόμη εφαρμοσθεί,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε σημαντικά βήματα για την ενίσχυση των υποχρεώσεών της έναντι της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και για την αναζήτηση λύσης στη διαμάχη της Υπερδνειστερίας, ανοίγοντας γραφεία μόνιμης αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πόλη Chisinau, διορίζοντας Ειδικό Αντιπρόσωπο της ΕΕ για την Δημοκρατία της Μολδαβίας με αποστολή να συμβάλλει στην αειφόρο διευθέτηση της διαμάχης της Υπερδνειστερίας και εγκαθιστώντας Αποστολή της ΕΕ για τα σύνορα Δημοκρατίας της Μολδαβίας - Ουκρανίας,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για την Υπερδνειστερία, περιοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, συνεχίζονται από το 1992, στο αποκαλούμενο Σχήμα "5+2", στο οποίο συμμετείχαν η Δημοκρατία της Μολδαβίας, η Υπερδνειστέρια περιοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, η Ομοσπονδία της Ρωσίας, η Ουκρανία και ο ΟΑΣΕ· ότι η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έγιναν παρατηρητές από το 2005· ότι τον Απρίλιο του 2006 διακόπηκαν οι διαπραγματεύσεις,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές προσδοκίες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και το γεγονός ότι η κατάσταση στην Υπερδνειστερία συμβαίνει σε μια περιοχή με την οποία γειτνιάζει άμεσα η ΕΕ· αναγνωρίζοντας την εδαφική ακεραιότητα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και καλώντας όλα τα μέρη να θέσουν ως πολιτική προτεραιότητα την ενοποίηση του κράτους,

1.   εκφράζει την ισχυρή αποδοκιμασία του για την έλλειψη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στην Υπερδνειστερία, όπως εκφράσθηκε με τη δίκη και την φυλάκιση της Ομάδας Ilascu, την άρνηση των ελευθεριών του πληθυσμού που ζει στην περιοχή εκείνη, την αγνόηση του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφόρηση και την εκπαίδευση, με αποτέλεσμα το εκτεταμένο εμπόριο ανθρώπων και το οργανωμένο έγκλημα·

2.   χαιρετίζει την απελευθέρωση των Andrei Ivantoc και Tudor Popa, αλλά εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι δηλώθηκε ότι η απελευθέρωσή τους από το αποσχιστικό καθεστώς της Tiraspol οφειλόταν στην λήξη της ποινής φυλάκισης, και όχι στην εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· καταδικάζει το γεγονός ότι ο Andrei Ivantoc υποβλήθηκε σε βίαιες πράξεις και επιθέσεις στην αξιοπρέπειά του μετά την αποφυλάκισή του, όπως καταμαρτυρεί η κινηματογραφική καταγραφή από μάρτυρες της αποφυλάκισής του·

3.   καταδικάζει την συνεχή καταστολή, παρενόχληση και εκφοβισμό των εκπροσώπων των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών από το αποσχιστικό καθεστώς της Υπερδνειστερίας·

4.   ζητεί να παύσει η στέρηση της ελευθερίας των ατόμων για πολιτική δραστηριότητα· καταδικάζει, εν προκειμένω, τη σύλληψη του Valentin Besleag, δημαρχιακού υποψηφίου στις νόμιμες τοπικές εκλογές στην πόλη Corjova, στις 2 Ιουνίου 2007, και την μεταχείριση που ακολούθως υπέστη·

5.   ζητεί την ταχεία και οριστική διευθέτηση της υποβόσκουσας σύγκρουσης στην Υπερδνειστερία, η οποία θα εξασφαλίσει τη δημοκρατία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές·

6.   τονίζει την σταθερή δέσμευση της ΕΕ στην εδαφική ακεραιότητα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας· επισημαίνει ότι το παράνομο καθεστώς της Tiraspol δεν έχει αρμοδιότητα να σταματήσει τους πολίτες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας από το να εισέρχονται στην επικράτεια της αριστερής όχθης του ποταμού Δνείστερου και δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει αποφάσεις για ανεπιθύμητα πρόσωπα·

7.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν τη λήψη μέτρων μεγαλύτερης και περιεκτικής συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγματεύσεων και την επίλυση της προαναφερόμενης σύγκρουσης· επισημαίνει την επιτυχή κοινή συνοριακή αποστολή της ΕΕ με την Ουκρανία με βάση την Οδησσό και καλεί την κυβέρνηση της Ουκρανίας να συνεχίζει να στηρίζει την αποστολή·

8.   ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ στην διευθέτηση αυτής της σύγκρουσης σε περιοχή με την οποία γειτνιάζει άμεσα, καθώς και την ενίσχυση της ιδιότητας της ΕΕ σε εκείνη του διαπραγματευτικού εταίρου·

9.   υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη ότι το αποσχιστικό καθεστώς της Υπερδνειστερίας επιτρέπει την άνθηση του οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου όπλων και ανθρώπων, του λαθρεμπορίου και του ξεπλύματος παράνομου χρήματος· επισημαίνει ότι αυτό συνιστά σημαντικό κίνδυνο για τη σταθερότητα της περιοχής·

10.   ζητεί την άμεση και πλήρη εκτέλεση των συμπερασμάτων της συνόδου κορυφής του ΟΑΣΕ το 1999 στην Κωνσταντινούπολη και της συνόδου του Υπουργικού Συμβουλίου του ΟΑΣΕ το 2002 στο Οπόρτο καθώς και της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, της 8ης Ιουλίου 2004, στην υπόθεση Ilascu και άλλων κατά της Μολδαβίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας· ζητεί από την ΕΕ να εγείρει το θέμα της απόσυρσης των ρωσικών στρατευμάτων από την Υπερδνειστερία στο πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας·

11.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσίας και τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(1) Βλέπε, για παράδειγμα, τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2006, P6_TA(2006)0455 και της 16ης Μαρτίου 2006, ΕΕ C 291 Ε, 30.11.2006, σ. 414.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου