Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2162(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0300/2007

Pateikti tekstai :

A6-0300/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/09/2007 - 5.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0369

Priimti tekstai
PDF 199kWORD 35k
Trečiadienis, 2007 m. rugsėjo 5 d. - Strasbūras
Taisomasis biudžetas Nr. 5/2007
P6_TA(2007)0369A6-0300/2007

2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2007 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 5/2007 projekto, III skirsnis - Komisija (11707/2007 – C6-0232/2007 – 2007/2162(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnį ir Euratomo sutarties 177 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(1), ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2007 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2006 m. gruodžio 14 d.(2),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–   atsižvelgdamas į 2007 finansinių metų Europos Sąjungos preliminarų taisomojo biudžeto Nr. 5/2007 projektą, kurį Komisija pateikė 2007 m. birželio 21 d. (COM(2007)0340),

–   atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 5/2007 projektą , kurį Taryba sudarė 2007 m. liepos 13 d. (11707/2007 – C6-0232/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį ir į IV priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6-0300/2007),

A.   kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 5/2007 projekte numatyti biudžeto struktūros pakeitimai, susiję su tradicinių nuosavų išteklių (TNI, t. y. muitų, žemės ūkio ir cukraus mokesčių) ir PVM bei BNP bazių prognozių patikrinimu, su atitinkamų įnašų, kurių reikia Jungtinei Karalystei taikomai korekcijai finansuoti, įtraukimu į biudžetą ir finansavimu, dėl kurių keičiasi nuosavų išteklių įnašų į ES biudžetą paskirstymas tarp valstybių narių, su Išorės veiksmų garantijų fondo lėšų pertekliaus gražinimu, taip pat su Finansinio reglamento pakeitimų, susijusių su pajamomis, poveikiu,

B.   kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 5/2007 projekto tikslas yra oficialiai įtraukti šias biudžeto lėšas į 2007 m. biudžetą,

1.   atsižvelgia į Taisomojo biudžeto Nr. 5/2007 projektą;

2.   pritaria Taisomojo biudžeto projektui Nr. 5/2007 be pakeitimų;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p.1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).
(2) OL L 77, 2007 3 16.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p.1.

Teisinė informacija - Privatumo politika