Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0278(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0253/2007

Indgivne tekster :

A6-0253/2007

Forhandlinger :

PV 04/09/2007 - 14
CRE 04/09/2007 - 14

Afstemninger :

PV 05/09/2007 - 5.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0370

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 75k
Onsdag den 5. september 2007 - Strasbourg
Indlandstransport af farligt gods ***I
P6_TA(2007)0370A6-0253/2007
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. september 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indlandstransport af farligt gods (KOM(2006)0852 - C6-0012/2007 - 2006/0278(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0852),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 71, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0012/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0253/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. september 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/.../EF om indlandstransport af farligt gods
P6_TC1-COD(2006)0278

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2008/.../EF)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik