Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0278(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0253/2007

Ingediende teksten :

A6-0253/2007

Debatten :

PV 04/09/2007 - 14
CRE 04/09/2007 - 14

Stemmingen :

PV 05/09/2007 - 5.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0370

Aangenomen teksten
PDF 192kWORD 61k
Woensdag 5 september 2007 - Straatsburg
Vervoer van gevaarlijke goederen over land ***I
P6_TA(2007)0370A6-0253/2007
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 september 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land (COM(2006)0852 – C6-0012/2007 – 2006/0278(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2006)0852),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 71 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0012/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A6-0253/2007),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 september 2007 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2008/…/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
P6_TC1-COD(2006)0278

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Richtlijn 2008/.../EG.)

Juridische mededeling - Privacybeleid