Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2597(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0322/2007

Pateikti tekstai :

B6-0322/2007

Debatai :

PV 03/09/2007 - 18
CRE 03/09/2007 - 18

Balsavimas :

PV 05/09/2007 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0376

Priimti tekstai
PDF 194kWORD 34k
Trečiadienis, 2007 m. rugsėjo 5 d. - Strasbūras
EURES veiklos ataskaita
P6_TA(2007)0376B6-0322/2007

2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2004–2005 m. EURES veiklos ataskaitos "Europos bendrosios darbo rinkos kūrimas"

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimą 2003/8/EB, įgyvendinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 dėl laisvų darbo vietų užėmimo ir darbo prašymų,

–   atsižvelgdamas į Komisijos paranešimą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl 2004–2005 m. EURES veiklos ataskaitos "Europos bendrosios darbo rinkos kūrimas: EURES indėlis", pateiktą pagal Reglamento (EEB) Nr. 1612/68 19 straipsnio 3 dalį (COM(2007)0116),

–   atsižvelgdamas į klausimą Komisijai, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. B6-0136/2007 dėl EURES indėlio į Europos bendrąją darbo rinką,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi geografinis ir profesinis mobilumas yra esminės priemonės siekiant atnaujintos Lisabonos strategijos pasisekimo ir kadangi 2005 m. liepos 12 d. Tarybos sprendime 2005/600/EB dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių pabrėžiama, kad mobilumas yra svarbiausias elementas sudarant sąlygas daugiau asmenų rasti geresnį darbą, ir raginama pašalinti kliūtis, trukdančias darbuotojų mobilumui visoje Europoje pagal ES sutartis; kadangi valstybės narės vis dar riboja kai kurių ES piliečių geografinį mobilumą, nors laisvas darbuotojų judėjimas yra vienas iš pagrindinių Bendrijos principų,

B.   kadangi tai, jog Europos užimtumo paslaugų (EURES) tinklui skirtos biudžeto eilutės finansavimas 2007 m. buvo padidintas 2 000 000 EUR siekiant toliau diegti ir valdyti EURES tinklą, ir 2006 m. (Europos darbuotojų mobilumo metai) paskatino aktyvesnes konsultacijas EURES tinklo darbo mobilumo portale,

1.   mano, kad EURES privalo tapti svarbiu Europos darbo rinkos ryšių pagrindu, t. y. "vieno langelio" principu veikiančia informacijos apie darbuotojų geografinį ir profesinį mobilumą vieta, kuria siekiama šalinti esamas kliūtis (ypač lemiamas su darbu susijusių socialinės apsaugos klausimų), plėsti visų darbuotojų žinias apie savo asmens teises, ypač teises į vienodą požiūrį, tobulinti EURES konsultantų tinklą ir kokybės, ir kiekybės atžvilgiais, išplėsti sezoninių arba trumpalaikių darbuotojų galimybes gauti informacijos apie laisvas darbo vietas kitose valstybėse narėse negu jų kilmės šalys ir išplėsti EURES portalo informacijos apie darbo pasiūlymus turinį tam, kad būtų patenkinti trečiųjų šalių, visų pirma patenkančių į ES kaimynystės politikos sferą, piliečių poreikiai;

2.   mano, kad Komisija turi toliau skatinti geografinį ir profesinį darbuotojų mobilumą, 2007 m. numatydama daugiau lėšų EURES tinklui skirtoje biudžeto eilutėje, siekiant paremti tarpvalstybinio įdarbinimo projektus ir "senųjų" bei "naujųjų" valstybių narių tarpvalstybinę partnerystę, taip pat tik "naujųjų" valstybių narių tarpvalstybinę partnerystę;

3.   atkreipia dėmesį, kad Europos darbuotojų mobilumo metai labai padidino EURES paslaugų, ypač informacijos, kurios pageidauja mobilūs darbuotojai ir darbo ieškantys asmenys, poreikį; džiaugiasi dėl prie EURES tinklo veiklos prisidėjusių asmenų – EURES konsultantų, socialinių parterių ir regioninių bei vietos suinteresuotų šalių – atlikto darbo; tikisi, kad atsižvelgiant į tai, jog dėl Europos darbuotojų mobilumo metų ir dėl sėkmingo darbo mugių organizavimo visoje Europoje EURES tinklo veikla tapo labiau matoma, panašios iniciatyvos bus vykdomos irateityje;

4.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

Teisinė informacija - Privatumo politika