Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0330/2007

Keskustelut :

PV 06/09/2007 - 10.1
CRE 06/09/2007 - 10.1

Äänestykset :

PV 06/09/2007 - 11.1
CRE 06/09/2007 - 11.1

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0384

Hyväksytyt tekstit
PDF 127kWORD 51k
Torstai 6. syyskuuta 2007 - Strasbourg
Burma
P6_TA(2007)0384RC-B6-0330/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. syyskuuta 2007 Burmasta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 29. syyskuuta 2006 pidetyn YK:n turvallisuusneuvoston ensimmäisen virallisen Burmaa koskeneen istunnon,

–   ottaa huomioon YK:n pääsihteerin kenraali Ban Ki-moon 18. heinäkuuta 2007 antaman lausunnon ja 92 burmalaisen kansanedustajan allekirjoittaman, 1. elokuuta 2007 päivätyn ja pääsihteerille osoitetun kirjeen, jossa ehdotetaan kansallista sovintoa ja Burman demokratisointia,

–   ottaa huomioon Punaisen Ristin kansainvälisen komitean johtajan Jakob Kellenbergerin 28. kesäkuuta 2007 esittämän ennen kuulumattoman tuomion Burman hallituksen maan siviilejä ja vankeja vastaan syyllistymiin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakaviin loukkauksiin, sekä hänen Burman hallitukselle esittämänsä vaatimuksen ryhtyä kiireellisiin toimiin väkivaltaisuuksien lopettamiseksi ja niiden toistumisen estämiseksi,

–   ottaa huomioon Burmaan kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta 27. huhtikuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 481/2007(1),

–   ottaa huomioon Yhdysvaltojen hallituksen 1. elokuuta 2007 tekemän päätöksen uudistaa tuontirajoitukset, jotka sisältyvät vuonna 2003 annettuun Burman vapaus- ja demokratia-asiakirjaan,

–   ottaa huomioon Kaakkois-Aasian valtioiden (ASEAN) parlamenttien välisen kokouksen johtajan, Zaid Ibrahimin 23. elokuuta 2007 esittämän julkisen pyynnön, että Kiina käyttäisi vaikutusvaltaansa Burman kriisin ratkaisemiseksi,

–   ottaa huomioon 28. ja 29. toukokuuta 2007 Saksassa pidetyn 8. Aasia-Eurooppa kokouksen (ASEM) ulkoministerikokouksen,

–   ottaa huomioon 88 Generation Students -ryhmän 8. elokuuta 2007 esittämän ilmoituksen, jolla he muistivat kansallisen demokratialiiton (National League for Democracy, NLD) 27. toukokuuta 1990 saavuttaman parlamenttivaalien voiton 17. vuosipäivää, ja tuomitsivat kansalliskokouksen tekemät perustuslakia koskevat ehdotukset, joiden käsittelyn viimeinen vaihe alkoi 18. heinäkuuta 2007,

–   ottaa huomioon Human Rights Watchin aikaisemman, 18. heinäkuuta 2007 julkaistun raportin, jonka mukaan Burmalle ehdotetussa uudessa perustuslaissa säilytettäisiin alistava sotilasjärjestys,

–   ottaa huomioon aiemmin 12. toukokuuta 2005(2), 17. marraskuuta 2005(3), 14. joulukuuta 2006(4) ja 21. kesäkuuta 2007(5) antamansa päätöslauselmat Burmasta,

–   ottaa huomioon puheenjohtajavaltion 28. elokuuta 2007 Euroopan unionin puolesta antaman julkilausuman demokratia-aktivistien pidätyksistä Burmassa,

–   ottaa huomioon 8. ja 9. syyskuuta 2007 pidettävän Aasian ja Tyynenmeren alueen taloudellisen yhteistyöjärjestön (APEC) huippukokouksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että NLD:n johtaja, Nobelin rauhanpalkinnon saaja ja Saharov-palkinnon voittaja Aung San Suu Kyi on ollut viimeisen 17 vuoden aikana 11 vuotta kotiarestissa,

B.   ottaa huomioon, että 15. elokuuta 2007 Burman hallitus lakkautti varoittamatta polttoainetuet, mikä johti polttoaineiden hintojen nousuun arviolta 500 prosenttia, kuljetuskustannusten kaksinkertaistumiseen ja välttämättömyystavaroiden ja palvelujen hintojen nousuun jyrkästi,

C.   ottaa huomioon, että poliittisia vankeja avustava burmalainen yhdistys arvioi, että yli sata ihmisoikeusaktivistia ja rauhanomaista mielenosoittajaa pidätettiin 15. elokuuta 2007 tapahtuneen polttoaineiden hinnannousun vuoksi esiintyneiden mielenosoitusten välittömänä seurauksena,

D.   ottaa huomioon, että niin kutsuttu Burman kansalliskokous on saanut päätökseen uuden perustuslain pääperiaatteet sisältävän luonnoksen, mutta kansalliskokous ei ole legitiimi eikä sillä ole kansainvälistä uskottavuutta, koska sen edustajia ei ole valittu demokraattisesti,

E.   panee merkille, että Burman valtion rauhan ja kehityksen neuvosto (SPDC) jatkaa Burman kansaan kohdistuvia järkyttäviä ihmisoikeusloukkauksia, joihin kuuluvat pakkotyö, toisinajattelijoiden vaino, lapsisotilaiden värvääminen sekä pakkosiirrot,

F.   ottaa huomioon, että noin 90 prosenttia Burman väestöstä elää köyhyysrajan alla tai sen tuntumassa vähemmällä kuin yhdellä Yhdysvaltain dollarilla päivässä, yli 30 prosenttia alle 5-vuotiaista lapsista kärsii aliravitsemuksesta, malariaan ja tuberkuloosiin kuolleiden määrä on edelleen erittäin suuri, HI-virus/aids-epidemia on levinnyt koko väestön keskuuteen ja lähes puolet kouluikäisistä lapsista ei lainkaan ilmoittaudu kouluun,

G.   ottaa huomioon, että ASEAN on alkanut vastustaa aiempaa voimakkaammin sotilashallinnon rikkomuksia Burmassa ja vaatii Burmaa parantamaan ihmisoikeustilannettaan ja tunnustamaan demokratian,

H.   ottaa huomioon, että ensimmäistä kertaa vuoden 1988 jälkeen buddhalaismunkit osallistuivat äskettäin hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin huolimatta yöllisestä ulkonaliikkumiskiellosta, joka määrättiin Thanlyinissä 19. elokuuta 2007,

1.   pitää valitettavana SPDC:n väkivaltaisuuksia, joihin tämä on syyllistynyt 15. elokuuta 2007 tapahtunutta polttoaineiden hinnannousua vastustaneita rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan, yli sadan henkilön pidätystä sekä siviileihin kohdistuneita väkivaltaisia iskuja ja naisiin kohdistunutta erityistä julmuutta;

2.   vaatii kaikkien niiden, jotka on pidätetty 19. elokuuta 2007 alkaneiden protestien seurauksena, välitöntä ja ehdotonta vapauttamista, mukaan luettuina 88 Generation Students -ryhmän johtajat, kuten Min Ko Naing, joka on ollut jo 16 vuotta vankilassa, ja Ko Ko Gyi, joka on ollut 15 vuotta vankilassa;

3.   on syvästi huolissaan kielteisestä vaikutuksesta, joka perushyödykkeiden epätavallisella hintojennousulla on Burman väestöön, ja toteaa, että Burman juntta ei selvästikään kykene käyttämään maan erinomaisia luonnonvaroja Burman kansan eduksi;

4.   ilmaisee olevansa syvästi huolissaan sotilasvoimien voimistumisesta Rangoonissa ja turvallisuusjoukkojen ja valtuutettujen siviilijärjestöjen väkivaltaisista hyökkäyksistä;

5.   tuomitsee jyrkästi SPDC:n päätöksen käyttää siviilien muodostamia ryhmittymiä kuten Union Solidarity and Development Association (USDA) sekä Swan Ahr Shin (SAS) mielenosoittajien ja aktivistien pidätyksiin, näihin kohdistuviin hyökkäyksiin sekä näiden pelotteluun ja uhkailuun, ja vaatii kyseisten ja samankaltaisten ryhmien välitöntä hajottamista;

6.   vaatii Aung San Suu Kyin välitöntä vapauttamista ilman ehtoja;

7.   tuomitsee SPDC:n Burman kansaan kohdistaman hellittämättömän sorron ja sen, että SPDC vainoaa ja vangitsee jatkuvasti demokratia-aktivisteja; kiinnittää erityistä huomiota 77-vuotiaan lehtimiehen U Win Tinin tapaukseen, jota on nyt pidetty poliittisena vankina liki kahden vuosikymmenen ajan hänen kirjoitettuaan YK:lle kirjeen, jossa hän kertoo poliittisten vankien huonosta kohtelusta ja kurjista oloista, joissa heitä pidetään;

8.   pitää hyvin valitettavana, että maan tilanteesta sekä alueellisesta ja kansainvälisestä arvostelusta huolimatta SPDC ei ole 45 vuotta kestäneen valtakautensa aikana kunnioittanut edes keskeisimpiä ihmisoikeuksia eikä ole juurikaan edennyt kohti demokratiaa;

9.   vaatii tämänhetkisen laittoman perustuslakiprosessin lakkauttamista ja sen korvaamista asianmukaisesti edustetulla kansalliskokouksella, johon kuuluu NLD ja muita poliittisia puolueita ja ryhmiä ja joka ottaa huomioon YK:n pääsihteerin antamat suositukset tehdä prosessista kokonaisvaltainen ja demokraattiseen perustuslakiin tähtäävä prosessi;

10.   ylistää ASEAN:in parlamenttien välisen kokouksen puheenjohtajan ennenkuulumatonta ehdotusta, jossa hän kehotti painokkaasti Kiinaa osallistumaan aktiivisesti myönteisen muutoksen aikaansaamiseen Burmassa;

11.   toistaa pitävänsä valitettavana, että Burman ulkoministerin Nyan Winin, jolta oli evätty matkustuslupa EU:n alueelle, sallittiin osallistua tänä vuonna Saksassa pidettyyn kahdeksanteen ASEM:in ulkoministerikokoukseen vain muutama päivä sen jälkeen, kun Burman sotilasjuntta oli jatkanut Aung San Suu Kyin laitonta kotiarestia jälleen yhdellä vuodella;

12.   vaatii poistamaan Thanlyin munkeille määrätyn yöllisen ulkonaliikkumiskiellon ja muut rajoitukset, joilla estetään hallituksen ja sen menettelytapojen vastustuksen vapaata ilmaisemista;

13.   kehottaa painokkaasti Kiinaa ja Intiaa sekä Venäjää hyödyntämään merkittävää taloudellista ja poliittista vaikutusvaltaansa Burman hallintoon huomattavien parannusten aikaansaamiseksi maassa ja lopettamaan joka tapauksessa aseiden ja muiden strategisten voimavarojen toimittamisen Burmaan;

14.   kehottaa jälleen Burmaan investoivia yrityksiä varmistamaan, että niiden hankkeet toteutetaan ihmisoikeuksia aidosti noudattaen ja että mikäli ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu, ne keskeyttävät toimintansa Burmassa; ilmaisee pettymyksensä sen johdosta, että eräät valtiot ovat pitäneet soveliaana lisätä merkittävästi investointejaan Burmaan, huolimatta maan epätoivoisesta ihmisoikeustilanteesta;

15.   pitää myönteisenä, että EU on uusinut kohdistetut pakotteensa, mutta tunnustaa, että ne eivät ole vaikuttaneet toivotusti Burman kansan kärsimyksistä suoraan vastuussa oleviin tahoihin, ja kehottaa siksi neuvostoa analysoimaan tämänhetkisen seuraamusjärjestelmän heikkoudet ja ottamaan käyttöön muita toimenpiteitä, jotka saattavat olla tarpeen suuremman tehokkuuden takaamiseksi;

16.   vaatii tässä yhteydessä kaikkia jäsenvaltioita tiukasti soveltamaan jo sovittuja rajoittavia toimenpiteitä;

17.   panee merkille, että Burmaa koskevien rajoittavien toimenpiteiden mukaisesti tuki on rajoitettu humanitaariseen apuun ja kaikkein suurimmassa avuntarpeessa olevien henkilöiden avustamiseen;

18.   kehottaa jäsenvaltioiden ulkoministereitä keskustelemaan 7. ja 8. syyskuuta 2007 pidettävässä yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvostossa toimenpiteistä neuvoston yhteisen kannan tiukentamiseksi uusittaessa rajoittavat toimenpiteet Burmaa/Myanmaria vastaan;

19.   kehottaa painokkaasti YK:n turvallisuusneuvoston jäseninä olevien Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan, Belgian, Italian ja Slovakian hallituksia toimimaan yhdessä laatiakseen Burmaa koskevan sitovan päätöslauselman, johon sisältyy vaatimus Aung San Suu Kyin vapauttamisesta, ja saadakseen päätöslauselmalle yksimielisen tuen; panee merkille, että samansisältöinen päätöslauselma laadittiin tammikuussa 2007, mutta Kiina ja Venäjä käyttivät veto-oikeuttaan ja Etelä-Afrikka vastusti päätöslauselmaa; kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa järjestämään hätäkokouksen, jossa käsiteltäisiin Burman tämänhetkistä tilannetta;

20.   kehottaa painokkaasti kaikkien niiden jäsenvaltioiden hallituksia, jotka ovat YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseniä, toimimaan yhdessä neuvoston seuraavassa syyskuussa 2007 pidettävässä istunnossa Burmaa koskevan päätöslauselman laatimiseksi ja tuen saamiseksi sille;

21.   kehottaa painokkaasti 8. ja 9. syyskuuta 2007 Sydneyssä kokoontuvaa Aasian ja Tyynenmeren alueen taloudellisen yhteistyöjärjestön huippukokousta puuttumaan Burman äskettäisiin ihmisoikeusrikkomuksiin ja sopimaan toimista, joilla maassa saadaan aikaan muutos;

22.   kehottaa YK:n pääsihteerin erityisneuvonantajaksi Burmaan toukokuussa nimitettyä Ibrahim Gambaria kiireellisesti käymään Rangoonissa ja Burman muissa osissa ja varmistamaan, että hän voi tavata Aung San Suu Kyin ja muita opposition johtohenkilöitä sekä hallituksen jäseniä;

23.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, ASEAN:in jäsenvaltioiden hallituksille, kansalliselle demokratialiitolle (NLD), rauhan ja kehityksen neuvostolle (SPDC), Kiinan kansantasavallan hallitukselle, Intian hallitukselle, Venäjän hallitukselle, Yhdysvaltain hallitukselle, Kansainvälisen atomienergiajärjestön pääjohtajalle sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

(1) EUVL L 111, 28.4.2007, s. 50.
(2) EUVL C 92 E, 20.4.2006, s. 410.
(3) EUVL C 280 E, 18.11.2006, s. 473.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0607.
(5) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0290.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö