Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0333/2007

Keskustelut :

PV 06/09/2007 - 10.2
CRE 06/09/2007 - 10.2

Äänestykset :

PV 06/09/2007 - 11.2
CRE 06/09/2007 - 11.2

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0385

Hyväksytyt tekstit
PDF 116kWORD 41k
Torstai 6. syyskuuta 2007 - Strasbourg
Bangladesh
P6_TA(2007)0385RC-B6-0333/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. syyskuuta 2007 Bangladeshista

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Bangladeshista ja etenkin 16. marraskuuta 2006 antamansa päätöslauselman(1),

–   ottaa huomioon Bangladeshin väliaikaishallituksen 11. tammikuuta 2007 julistaman poikkeustilan,

–   ottaa huomioon puheenjohtajavaltion 16. tammikuuta 2007 EU:n puolesta antaman julkilausuman Bangladeshin poliittisen tilanteen kehittymisestä,

–   ottaa huomioon EU:n troikan Bangladeshin-vierailun kesäkuussa 2007,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Bangladeshin kansantasavallan välisen, kumppanuutta ja kehitysyhteistyötä koskevan yhteistyösopimuksen(2),

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin 17. heinäkuuta 2007 Bangladeshista antaman lausunnon,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että parlamenttivaaleja, jotka oli tarkoitus järjestää Bangladeshissa 22. tammikuuta 2007, siirrettiin yleisen oikeusasteen 29. tammikuuta 2007 tekemällä päätöksellä vaaleihin liittyneiden väkivaltaisuuksien takia, ja tämänhetkisen ilmoituksen mukaan parlamenttivaalit järjestetään vuoden 2008 loppuun mennessä,

B.   ottaa huomioon, että ennen poikkeustilan julistamista tilannetta kuvasi se, että tärkeimmät poliittiset toimijat kieltäytyivät osallistumasta vuoropuheluun, henkilöiden välinen vastakkainasettelu, satunnaiset väkivaltaisuudet sekä erittäin laajalle levinnyt korruptio,

C.   ottaa huomioon, että maassa julistettiin poikkeustila 11. tammikuuta 2007 ja keskuspankin entinen johtaja Fakhruddin Ahmed nousi puoluepoliittisesti sitoutumattoman väliaikaishallituksen johtoon, jotta korruptio saataisiin loppumaan,

D.   ottaa huomioon, että EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunta keskeytti toimintansa 22. tammikuuta 2007, koska vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien todennäköisyys vaikutti sillä hetkellä vähäiseltä,

E.   ottaa huomioon, että Yhdistyneet kansakunnat päätti samana päivänä vetää tukensa vaaliprosessilta,

F.   ottaa huomioon, että armeijan tukema väliaikaishallitus on korruption lopettamiseksi ottanut käyttöön tukahduttavia toimia, kuten kieltänyt kaiken poliittisen toiminnan, pidättänyt tai esittänyt syytteitä yli 160 poliittista johtajaa vastaan, joiden joukossa on kolme entistä pääministeriä, Moudud Ahmed, Sheikh Hasina ja Khaleda Zia sekä yli 100 000 siviiliä,

G.   ottaa huomioon lehdistönvapauden loukkaukset, mukaan lukien toimittajien ja tiedotusvälineiden työntekijöiden pidätykset ja kidutukset, joita kerrotaan tapahtuvan usein,

H.   ottaa huomioon, että yhdistetyillä asejoukoilla on yhä merkittävämpi asema korruption kansallisessa kitkemisessä, ja niillä on laajat toimivaltuudet tuhota epäiltyjen koteja ja takavarikoida omaisuutta,

I.   katsoo, että Bangladeshin pitkäaikainen uskonnosta riippumattoman demokratian perinne, johon kuuluu ihmisoikeuksien ja erityisesti naisten oikeuksien kunnioittaminen, sananvapaus ja uskonnollinen suvaitsevaisuus, on yhä enemmän uhattuna,

J.   ottaa huomioon, että maineikas bangladeshilainen asianajaja, ihmisoikeusaktivisti ja ihmiskaupan vastaista toimintaa käsittelevä YK:n erityisraportoija Sigma Huda julistettiin syylliseksi heinäkuussa 2007, ja hänet tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankeuteen lahjonnasta ja korruptiosta; ottaa huomioon kasvavan huolen, että vakavista terveydellisistä ongelmista kärsivältä Sigma Hudalta evätään pääsy lääkinnälliseen erikoishoitoon; ottaa huomioon, että YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon kehotti 17. heinäkuuta 2007 Bangladeshin viranomaisia kunnioittamaan täysimääräisesti Hudan perusoikeuksia,

K.   ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 10 artiklan mukaan "jokaisella henkilöllä on oikeus täysin tasa-arvoisesti siihen, että hänen asiansa tutkitaan oikeudenmukaisesti ja julkisesti riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa ratkaistaessa hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan tai häntä vastaan ajetun rikossyytteen perusteltuisuutta",

L.   ottaa huomioon, että korkein oikeus kumosi 27. elokuuta 2007 yleisen oikeusasteen päätöksen vapauttaa takuita vastaan entinen pääministeri ja Awami-ryhmän johtaja Sheikh Hasina, joka on ollut vangittuna 16. heinäkuuta 2007 lähtien,

M.   ottaa huomioon, että entinen pääministeri Khaleda Zia ja hänen poikansa pidätettiin 3. syyskuuta 2007 Dhakassa korruptiosta epäiltyinä,

N.   ottaa huomioon, että EU:lla ja Bangladeshilla on pitkään ollut hyvät suhteet ja ne ovat merkittäviä talouskumppaneita,

1.   on syvästi huolissaan armeijan ja poliisin kohtuuttoman kovasta vastauksesta Dhakan yliopistolla elokuun 2007 lopulla puhjenneisiin opiskelijoiden mielenosoituksiin; katsoo, että mielenosoitukset olivat osoitus siitä, että ihmiset eivät ole tyytyväisiä armeijan poliittiseen osallistumiseen; pitää myönteisenä, että Dhakassa ja viidessä muussa kaupungissa mielenosoitusten jälkeen julistettu ulkonaliikkumiskielto kumottiin 28. elokuuta 2007; kehottaa vapauttamaan välittömästi opiskelijoiden ja opettajien järjestämien levottomuuksien jälkeen pidätetyt henkilöt, joiden joukossa ovat mm. Shikkhok Samity -opettajayhdistyksen jäsenet Anwar Hossain, Harun Ur Rashid, Saidur Rahman Khan ja Abdus Sobhan;

2.   on syvästi huolissaan 16. heinäkuuta 2007 pidätetyn ja kiristyksestä syytetyn Awami-ryhmän johtajan Sheikh Hasinan sekä korruptiosta syytetyn Bangladeshin kansallispuolueen johtajan Khaleda Zian pidätyksistä ja vangittuina pitämisen perusteluista; kehottaa Bangladeshin viranomaisia käymään oikeudenkäynnin avoimesti ja oikeusvaltion periaatetta noudattaen; erityisesti kehottaa hallitusta käyttämään korruption vastaisen kampanjansa perustana ainoastaan sellaisia tosiasioita, joilla on merkitystä korruption kitkemiseen tähtäävien oikeudenkäyntien kannalta;

3.   kehottaa Bangladeshin viranomaisia sallimaan kansainvälisille ihmisoikeusjärjestöille, asianosaisille ja kansainvälisille tarkkailijoille, esimerkiksi EU:n jäsenvaltioiden diplomaateille tai komission lähetystöjen henkilökunnalle, pääsyn kaikkiin tuomioistuimiin, jotta nämä saavat varmuuden oikeudenkäyntien oikeudenmukaisuudesta ja puolueettomuudesta;

4.   on syvästi huolissaan oloista, joissa lahjontasyytteistä tuomittua Hudaa pidetään vangittuna, erityisesti siitä, että hän ei saa mitään kiireesti tarvitsemaansa sairaanhoitoa; kehottaa painokkaasti Bangladeshin hallitusta tarjoamaan Hudalle kaiken sairaanhoidon ja avun, jota tämän terveydentila edellyttää; kehottaa Bangladeshin viranomaisia kunnioittamaan Hudan perusoikeuksia, erityisesti oikeutta, että sukulaiset ja ystävät voivat vierailla hänen luonaan vankilassa; kehottaa viranomaisia sallimaan välittömästi nämä vierailut;

5.   pitää valitettavana, että väliaikaishallitus, joka kyllä on edistynyt korruption torjunnassa, ei ole suhtautunut läheskään yhtä tiukasti poliittiseen uudistukseen; kehottaa Bangladeshia palaamaan demokratiaan ja kumoamaan poikkeustilan; kehottaa erityisesti kumoamaan kaikelle poliittiselle toiminnalle asetetun kiellon, jotta kaikki puolueet ja poliittiset järjestöt voivat valmistautua avoimiin ja oikeudenmukaisiin vaaleihin, kuten perustuslaissa säädetään;

6.   panee merkille vaaleja varten laaditun toimintasuunnitelman, jonka vaalilautakunta julkaisi heinäkuussa 2007, sekä kaikki pyrkimykset rekisteröintiprosessin muuttamiseksi ja vaalilainsäädännön tarkistamiseksi; kehottaa painokkaasti hallitusta kuitenkin harkitsemaan uudestaan vaaleja koskevaa nykyistä toimintasuunnitelmaansa ja nopeuttamaan valmistelutoimiaan;

7.   pitää myönteisenä, että EU sitoutui antamaan Bangladeshin viranomaisille täyden teknisen tukensa vaalien järjestämiseen; kehottaa EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntaa jatkamaan pitkän aikavälin toimiaan heti, kun se on mahdollista toteuttaa ja viisasta;

8.   vaatii, että vaivihkaa tapahtuva maan militarisoituminen on pysäytettävä; on syvästi huolissaan Bangladeshin tiedustelupalvelun (DGFI) roolista, vangittuina pidettyjen henkilöiden väitetyistä kidutuksista;

9.   kehottaa Bangladeshin hallitusta pidättäytymään häätämästä mielivaltaisesti slummien asukkaita ja maaseudun tilatonta väestöä kaupunkien tienvarsilta ja kesantomailta, kuten yleinen oikeusaste on määrännyt tuomiossaan, sekä ryhtymään tarvittaviin toimiin ainoastaan huolellisesti valmisteltujen kunnostussuunnitelmien perusteella;

10.   kehottaa neuvostoa ja komissiota valvomaan huolellisesti Bangladeshin ihmisoikeuksia ja poliittista tilannetta viimeaikaisten tapahtumien johdosta ja ottamaan esille pitkään jatkuvan poikkeustilan käytön; kehottaa EU:n ja Bangladeshin välillä perustettuja työryhmiä, jotka käsittelevät instituutioiden kehittämistä, hallinnonuudistusta, hallintotapaa ja ihmisoikeuksia, edistämään omalta osaltaan aktiivisesti demokratian vakauttamista Bangladeshissa;

11.   kehottaa väliaikaishallitusta edistymään kansallisen ihmisoikeuskomission perustamisessa, ja katsoo, että tämän toteuttamisen olisi kuuluttava myös tulevan siviilihallituksen ensisijaisiin tavoitteisiin;

12.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Bangladeshin väliaikaishallitukselle sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

(1) EUVL C 314 E, 21.12.2006, s. 377.
(2) EYVL L 118, 27.4.2001, s. 48.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö