Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 24 април 2007 г. - Страсбург
 Споразумение между Европейската общност и правителството на Малайзия относно някои аспекти на въздушните услуги *
 Основни заплати, надбавки и обезщетения, прилагани по отношение на служителите на Европол *
 Тарифни квоти за внос на сурова тръстикова захар в България и Румъния *
 Искане за снемане на имунитета на Vural Öger
 Освобождаване от отговорност 2005: Съд на Европейските общности
 Освобождаване от отговорност 2005: Cметна палата
 Освобождаване от отговорност 2005: Европейски икономически и социален комитет
 Освобождаване от отговорност 2005: Европейски омбудсман
 Освобождаване от отговорност 2005: Европейски надзорен орган по защита на данните
 Освобождаване от отговорност 2005: Шести, Седми, Осми и Девети Европейски фондове за развитие
 Освобождаване от отговорност 2005: Европейски център за развитие на професионалното обучение
 Освобождаване от отговорност 2005: Eвропейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
 Освобождаване от отговорност 2005: Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията
 Освобождаване от отговорност 2005: Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите
 Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция за околната среда
 Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция за здравословни и безопасни условия на труд
 Освобождаване от отговорност 2005: Център за преводи за органите на Европейския съюз
 Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция по лекарствата
 Освобождаване от отговорност 2005: Евроюст
 Освобождаване от отговорност 2005: Европейска фондация за обучение
 Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция за морска безопасност
 Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция за авиационна безопасност
 Освобождаване от отговорност 2005: Европейски орган за безопасност на храните
 Освобождаване от отговорност 2005: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
 Освобождаване от отговорност 2005: Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност
 Платежни услуги на вътрешния пазар ***I
 Въвеждане на квотна система за производството на картофено нишесте *
 Въздействията на бъдещите разширявания върху ефективността на политиката на сближаване
 Годишна политическа стратегия на Комисията за 2008 г.
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година, раздел III – Комисия
 Освобождаване от отговорност 2005: Европейски парламент
 Освобождаване от отговорност 2005: Cъвет
 Освобождаване 2005: Комитет на регионите
 Освобождаване от отговорност 2005: Европейската агенция за реконстурция
 Борбата с ХИВ/СПИН в рамките на ЕС и в съседните страни, 2006 - 2009 г.
Текстове (1440 kb)
Правна информация - Политика за поверителност