Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 24. april 2007 - Strasbourg
 Aftale EF/Malaysia om visse aspekter af lufttrafik *
 Godtgørelser for Europols personale *
 Import til Bulgarien og Rumænien af rårørsukker *
 Anmodning om ophævelse af Vural Ögers immunitet
 Decharge 2005: Sektion IV, Domstolen
 Decharge 2005: Sektion V, Revisionsretten
 Decharge 2005: Sektion VII, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
 Decharge 2005: Sektion VIII A, Den Europæiske Ombudsmand
 Decharge 2005: Sektion VIII B, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
 Decharge 2005: 6., 7., 8. og 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF)
 Decharge 2005: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
 Decharge 2005: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
 Decharge 2005: Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad
 Decharge 2005: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
 Decharge 2005: Det Europæiske Miljøagentur
 Decharge 2005: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
 Decharge 2005: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer
 Decharge 2005: Det Europæiske Lægemiddelagentur
 Decharge 2005: Eurojust
 Decharge 2005: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
 Decharge 2005: Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur
 Decharge 2005: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur
 Decharge 2005: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
 Decharge 2005: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
 Decharge 2005: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed
 Betalingstjenester i det indre marked ***I
 Kvoteordningen for produktionen af kartoffelstivelse *
 Samhørighedspolitikkens effektivitet
 Budget 2008: Kommissionens årlige strategiske prioriteter
 Decharge 2005: Sektion III, Kommissionen
 Decharge 2005: Sektion I, Europa-Parlamentet
 Decharge 2005: Sektion II, Rådet
 Decharge 2005: Sektion VII, Regionsudvalget
 Decharge 2005: Det Europæiske Genopbygningsagentur
 Bekæmpelse af hiv/aids
Tekster (906 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik