Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2007. gada 24. aprīlis - Strasbūra
 Eiropas Kopienas un Malaizijas nolīgums par atsevišķiem gaisa pārvadājumu aspektiem *
 Eiropola darbinieku pamatalga un pabalsti *
 Tarifa kvotas niedru jēlcukura importam Bulgārijā un Rumānijā *
 Deputāta Vural Öger imunitātes atcelšana
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: IV iedaļa, Eiropas Kopienu Tiesa
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: V iedaļa, Revīzijas palāta
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: VI iedaļa, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: VIII A iedaļa, Eiropas ombuds
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: VIII B iedaļa, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: sestais, septītais, astotais un devītais Eiropas Attīstības fonds (EAF)
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centrs
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vides aģentūra
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūra
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eurojust
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Izglītības fonds
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Jūras drošības aģentūra
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Aviācijas drošības aģentūra
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana\: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Tīkla un informācijas drošības aģentūra
 Maksājumu pakalpojumi iekšējā tirgū ***I
 Kvotu sistēma attiecībā uz kartupeļu cietes ražošanu *
 Turpmākas paplašināšanās ietekme uz kohēzijas politikas efektivitāti
 Komisijas ikgadējā politikas stratēģija 2008. gadam
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: III iedaļa — Komisija
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: I iedaļa — Eiropas Parlaments
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: II iedaļa, Padome
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: VII iedaļa, Reģionu komiteja
 2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra
 HIV/AIDS apkarošana Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs laikposmā no 2006. līdz 2009. gadam
Teksti (929 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika