Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Wtorek, 24 kwietnia 2007 r. - Strasburg
 Umowa WE-Malezja dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych *
 Wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu *
 Kontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i Rumunii cukru trzcinowego*
 Wniosek o uchylenie immunitetu Vurala Ögera
 Absolutorium za rok 2005: Sekcja IV, Trybunał Sprawiedliwości
 Absolutorium za rok 2005: Sekcja V, Trybunał Obrachunkowy
 Absolutorium za rok 2005: Sekcja VI, Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 Absolutorium 2005 - Sekcja VIII A, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
 Absolutorium za rok 2005: Sekcja VIII B, Europejski Inspektor Ochrony Danych
 Absolutorium za rok 2005: szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju
 Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
 Absolutorium za rok 2005: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
 Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii
 Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
 Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Środowiska
 Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
 Absolutorium za rok 2005: Centrum Tłumaczeń Organów Unii Europejskiej
 Absolutorium 2005: Europejska Agencja Leków
 Absolutorium za rok 2005: Eurojust
 Absolutorium za rok 2005: Europejska Fundacja Kształcenia
 Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu
 Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
 Absolutorium za rok 2005: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
 Absolutorium za rok 2005: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
 Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
 Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego ***I
 System kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej *
 Skutki dalszego procesu rozszerzenia dla skuteczności polityki spójności
 Roczna strategia polityczna Komisji na rok 2008
 Absolutorium za rok 2005: Sekcja III, Komisja
 Absolutorium za rok 2005: Sekcja I, Parlament Europejski
 Absolutorium za rok 2005: Sekcja II, Rada
 Absolutorium za rok 2005: Sekcja VII, Komitet Regionów
 Absolutorium za rok 2005: Europejska Agencja Odbudowy
 Zwalczanie HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009
Teksty (948 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności